Section01
Section02
Section03
Section04
Section06
Section07
Section21
  • Graliśmy
  • Teraz gramy
  • Za chwilę
Section49
Informacje techniczne
W związku ze zmianą Rezerwacji – Decyzja Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej nr DZC.WRT.514.94.2016.15 z dnia 14 listopada 2016r., dotyczącej emisji Programów Polskiego Radia w systemie DAB+, nastąpi zmiana kanału nadawania w województwie dolnośląskim. Harmonogram przełączeń: Nazwa obiektu - Wrocław/Zórawina Termin rozpoczęcia - 2017-09-28 22:00 Termin zakończenia - 17-09-29 05:00 Przerwa dotyczy wszystkich programów Polskiego Radia oraz programów Rozgłośni Regionalnej "Radio Wrocław" i "RW Kultura" dostępnych w multipleksie cyfrowym DAB+. W tym czasie nastąpi zmiana kanału nadawania z 12B na 5B (na częstotliwość 176,640 MHz). Słuchacze odbierający sygnał cyfrowy w technologii DAB+ po zakończeniu prac serwisowych proszeni są o ponowne zaprogramowanie odbiorników na nowy kanał!