Chmura w administracji publicznej

Komputer w Firmie
importer importer 23.04.2012
Cloud computing
Cloud computing, foto: lic. CC

Na konferencji: Narzędzia elektroniczne sprawnej e-administracji. Państwo, Obywatel, Biznes - w chmurze obliczeniowej; zorganizowanej przez Ministerstwo Gospodarki ,prezentowane są najnowocześniejsze rozwiązania chmurowe usprawniające pracę administracji publicznej. Współorganizatorem jest polski oddział Microsoftu.

E-administracja, wspieranie przez samorządy rozwoju biznesu a tym samym wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki, to jeden z najistotniejszych tematów dyskutowanych przez przedstawicieli administracji publicznej i biznesu w ostatnich miesiącach. Jak te zadania sprawnie realizować wykorzystując efektywne, innowacyjne rozwiązania, w tym przede wszystkim przetwarzanie w chmurze?

„Dzięki technologiom informatyczno-komunikacyjnym, takim jak chmura obliczeniowa, na naszych oczach do przeszłości przechodzą biura i urzędy publiczne w ich klasycznym ujęciu. Dlatego musimy rozmawiać o korzyściach, wyzwaniach i barierach, jakie stoją przed podmiotami wdrażającymi chmurę obliczeniową, niezależnie, czy jest to firma prywatna, czy urząd państwowy” – powiedział Jacek Murawski dyrektor generalny polskiego oddziału Microsoft.

Co w chmurze?

Przetwarzanie w chmurze (Cloud Computing) znajduje coraz szersze zastosowanie w różnych obszarach biznesu i życia społecznego. Rozwiązania chmurowe usprawniają obieg dokumentów, pracę grupową oraz kontakty z klientami, a jednocześnie nie wiążą się z ponoszeniem wysokich kosztów inwestycji, żmudnymi i czasochłonnymi wdrożeniami i inwestycjami w utrzymanie coraz bardziej skomplikowanej infrastruktury. Są one dostępne online, a klient ponosi koszty jedynie za to, co i w jakim wymiarze faktycznie użytkuje. Dla małych i średnich przedsiębiorstw chmura obliczeniowa oznacza więc przewagę konkurencyjną i możliwość korzystania ze wszystkich rozwiązań, dostępnych dotąd jedynie dla dużych firm z pokaźnym kapitałem inwestycyjnym.


  • Wskazano również zasadnicze różnice pomiędzy tzw. Chmurą prywatna i publiczną a także zaprezentowano szereg oprogramowani firmy Microsoft do wykorzystania chmurowego, takich jak Windows Azure czy Microsoft Office 365.

Skuteczne funkcjonowanie instytucji publicznych zależy w dużej mierze od właściwej relacji z obywatelami. Wykorzystanie nowoczesnych metod kontaktu, uwzględniające najnowsze dokonania teleinformatyczne, może w znacznej mierze zwiększyć skuteczność komunikacji społecznej. W efekcie możliwe jest dokładniejsze wyznaczenie sposobów rozwoju, podniesienie sprawności i szybkości funkcjonowania instytucji publicznych oraz racjonalizacja wydatków.

„Sprawna administracja to administracja, która realizuje swoje zadania wykorzystując precyzyjne regulacje prawne oraz nowoczesne rozwiązania organizacyjne – podkreśla wicepremier Waldemar Pawlak. - Korzystanie z innowacyjnych technologii informacyjnych zwiększa też jakość działania urzędów i optymalizuje koszty jego funkcjonowania – dodaje wicepremier.

Chmura w administracji

Wykorzystanie najnowszych rozwiązań informatycznych, tj. m.in., chmury obliczeniowej w administracji publicznej szczebla lokalnego i centralnego służy podwyższeniu sprawności działania urzędów. Nowoczesna e-administracja ułatwia życie obywatelom i przedsiębiorcom, pomagając im załatwiać sprawy przy najmniejszych nakładach czasu i kosztów. Zastosowanie chmury obliczeniowej w sektorze publicznym umożliwia prowadzenie dialogu państwo-obywatel, pozwalając temu drugiemu uzyskać wysoki poziom komfortu i jakości życia codziennego.


  • W konferencji wzięło udział prawie 150 uczestników reprezentujących zarówno urzędy centralne jak i jednostki samorządowe, a także firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.Nowości technologiczne

Nowości naukowe