Chmura w administracji publicznej

Komputer w Firmie
importer importer 23.04.2012
Cloud computing
Cloud computing, foto: lic. CC

Na konferencji: Narzędzia elektroniczne sprawnej e-administracji. Państwo, Obywatel, Biznes - w chmurze obliczeniowej; zorganizowanej przez Ministerstwo Gospodarki ,prezentowane są najnowocześniejsze rozwiązania chmurowe usprawniające pracę administracji publicznej. Współorganizatorem jest polski oddział Microsoftu.

E-administracja, wspieranie przez samorządy rozwoju biznesu a tym samym wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki, to jeden z najistotniejszych tematów dyskutowanych przez przedstawicieli administracji publicznej i biznesu w ostatnich miesiącach. Jak te zadania sprawnie realizować wykorzystując efektywne, innowacyjne rozwiązania, w tym przede wszystkim przetwarzanie w chmurze?

„Dzięki technologiom informatyczno-komunikacyjnym, takim jak chmura obliczeniowa, na naszych oczach do przeszłości przechodzą biura i urzędy publiczne w ich klasycznym ujęciu. Dlatego musimy rozmawiać o korzyściach, wyzwaniach i barierach, jakie stoją przed podmiotami wdrażającymi chmurę obliczeniową, niezależnie, czy jest to firma prywatna, czy urząd państwowy” – powiedział Jacek Murawski dyrektor generalny polskiego oddziału Microsoft.

Co w chmurze?

Przetwarzanie w chmurze (Cloud Computing) znajduje coraz szersze zastosowanie w różnych obszarach biznesu i życia społecznego. Rozwiązania chmurowe usprawniają obieg dokumentów, pracę grupową oraz kontakty z klientami, a jednocześnie nie wiążą się z ponoszeniem wysokich kosztów inwestycji, żmudnymi i czasochłonnymi wdrożeniami i inwestycjami w utrzymanie coraz bardziej skomplikowanej infrastruktury. Są one dostępne online, a klient ponosi koszty jedynie za to, co i w jakim wymiarze faktycznie użytkuje. Dla małych i średnich przedsiębiorstw chmura obliczeniowa oznacza więc przewagę konkurencyjną i możliwość korzystania ze wszystkich rozwiązań, dostępnych dotąd jedynie dla dużych firm z pokaźnym kapitałem inwestycyjnym.


  • Wskazano również zasadnicze różnice pomiędzy tzw. Chmurą prywatna i publiczną a także zaprezentowano szereg oprogramowani firmy Microsoft do wykorzystania chmurowego, takich jak Windows Azure czy Microsoft Office 365.

Skuteczne funkcjonowanie instytucji publicznych zależy w dużej mierze od właściwej relacji z obywatelami. Wykorzystanie nowoczesnych metod kontaktu, uwzględniające najnowsze dokonania teleinformatyczne, może w znacznej mierze zwiększyć skuteczność komunikacji społecznej. W efekcie możliwe jest dokładniejsze wyznaczenie sposobów rozwoju, podniesienie sprawności i szybkości funkcjonowania instytucji publicznych oraz racjonalizacja wydatków.

„Sprawna administracja to administracja, która realizuje swoje zadania wykorzystując precyzyjne regulacje prawne oraz nowoczesne rozwiązania organizacyjne – podkreśla wicepremier Waldemar Pawlak. - Korzystanie z innowacyjnych technologii informacyjnych zwiększa też jakość działania urzędów i optymalizuje koszty jego funkcjonowania – dodaje wicepremier.

Chmura w administracji

Wykorzystanie najnowszych rozwiązań informatycznych, tj. m.in., chmury obliczeniowej w administracji publicznej szczebla lokalnego i centralnego służy podwyższeniu sprawności działania urzędów. Nowoczesna e-administracja ułatwia życie obywatelom i przedsiębiorcom, pomagając im załatwiać sprawy przy najmniejszych nakładach czasu i kosztów. Zastosowanie chmury obliczeniowej w sektorze publicznym umożliwia prowadzenie dialogu państwo-obywatel, pozwalając temu drugiemu uzyskać wysoki poziom komfortu i jakości życia codziennego.


  • W konferencji wzięło udział prawie 150 uczestników reprezentujących zarówno urzędy centralne jak i jednostki samorządowe, a także firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.Nowości technologiczne

Australijski biznesmen ogłasza, że jest twórcą bitcoina

Australijski biznesmen ogłasza, że jest twórcą bitcoina

Australijski przedsiębiorca Craig Wright oświadczył, że to on jest twórcą wirtualnej waluty bitcoin. Do tej pory nie było oficjalnie wiadomo, kto wymyślił ten nowy system płatniczy, bo Australijczyk używał pseudonimu Satoshi Nakamoto.

Nowości naukowe