Studencki Komitet Solidarności
Ten bunt wyrażał ich niezgodę na zło. 15 maja 1977, po żałobnej manifestacji nazwanej "czarnym marszem", u stóp Wawelu utworzyli pierwszy Studencki Komitet Solidarności. Słowo "solidarność" nie było wtedy w częstym użyciu. - Z kim solidarni? – pytano ich. - Z sobą samymi - odpowiadali. Jesteśmy solidarnie odpowiedzialni za nasz wspólny los. Desperaci z SKS okazali się konsekwentni i wytrwali. W sześciu miastach prowadzili działalność edukacyjną, poligraficzną i obywatelską. A kiedy powstała Solidarność i NZS, stawali się ich naturalnymi liderami.

STANISŁAW PYJAS

7 maja 1977 zamordowano Stanisława Pyjasa, studenta V roku polonistyki UJ, jednego z liderów krakowskiej opozycyjnej grupy. Wszystkie poszlaki wskazywały na Służbę Bezpieczeństwa. Jednak zabójstwo, które miało zastraszyć, spowodowało mobilizację środowiska. Był to jeden z przełomowych momentów przedsolidarnościowej opozycji.

Współpraca: