Abonament RTV – stawki na rok 2013

polskieradio.pl
Marlena Borawska 02.01.2013
Kobiety w rozgłośniach radiowych bywają niezastąpione
Kobiety w rozgłośniach radiowych bywają niezastąpione, foto: Glow Images/East News

Opłaty abonamentowe pobierane są za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych, także każdy, kto posiada radio czy telewizor, zobowiązany jest do regularnego opłacania abonamentu.

Wysokość opłat abonamentowych w roku kalendarzowym 2013 zgodnie z rozporządzeniem KRRiT z dnia 7 maja 2012 r. (Dz.U.poz.543) wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych wynosi:

• za używanie odbiornika radiofonicznego - 5,65 za miesiąc

• za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego - 18,65 zł za miesiąc

Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, po uwzględnieniu zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż miesiąc wynosi:

- za używanie odbiornika radiofonicznego:

a) 11,00 za dwa miesiące,

b) 16,30 za trzy miesiące,

c) 32,20 za sześć miesięcy,

d) 61,00 za rok,

- za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego:

a) 36,20 za dwa miesiące,

b) 53,70 zł za trzy miesiące,

c) 106,30 za sześć miesięcy,

d) 201,40 za rok.

Opłaty abonamentowe wnosi się za pomocą:

  • blankietów wpłat spersonalizowanych otrzymanych drogą korespondencyjną,
  • standardowych blankietów wpłat na rachunek bankowy, ogólnie dostępnych w placówkach pocztowych.

Opłatę abonamentową uiszcza się z góry do 25 dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.

Oznacza to, że abonent wnoszący opłatę 25-go dnia miesiąca terminowo wywiązuje się z ustawowego obowiązku. Ważny jest dzień, w którym abonent dokonuje płatności, nie zaś dzień, w którym ta płatność wpływa na rachunek bankowy Poczty Polskiej S.A.

W sytuacji, gdy opłata wniesiona przez abonenta 25-go dnia miesiąca wpłynie na rachunek 26-go lub 27-go jednostki Poczty nie mogą naliczać odsetek za zwłokę w jej uiszczeniu.

Opłaty abonamentowe pobiera się za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych w celu umożliwienia realizacji misji publicznej przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji.

Rejestracji odbiorników radiowych i telewizyjnych dokonuje się w urzędach pocztowych w ciągu 14 dni od dnia wejścia w ich posiadanie.

Dowodem zarejestrowania odbiornika są:

  • wniosek o rejestrację odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych
  • zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownikowi odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych.

Więcej informacji o rejestracji odbiorników, trybie wnoszenia opłat oraz o ich wysokości znajduje się na stronie Poczty Polskiej: https://rtv.poczta-polska.pl/

Osoby fizyczne uiszczają miesięcznie jedną opłatę (radiową lub radiowo-telewizyjną) niezależnie od liczby używanych odbiorników w gospodarstwie domowym lub w samochodzie.

Jedną opłatę abonamentową niezależnie od liczby używanych odbiorników wnoszą również: publiczne zakłady opieki zdrowotnej, sanatoria, żłobki, publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oświaty, państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe oraz domy pomocy społecznej - w tym samym budynku, zespole budynków lub w samochodach będących w ich używaniu.
Firmy i instytucje wnoszą opłatę abonamentową za każdy używany odbiornik radiowy i telewizyjny.
Osobami uprawnionymi do zwolnienia od opłat abonamentowych są m.in.:

  • osoby, które ukończyły 75 rok życia,
  • osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,
  • kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
  • osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia.

Pełna lista zwolnionych osób >>> Sprawdź

Osoby uprawnione do zwolnienia od opłat abonamentowych, by uzyskać to zwolnienie zobowiązane są do przedstawienia w urzędzie pocztowym dokumentów potwierdzających uprawnienie do zwolnienia oraz oświadczenie ( pobierz wzór oświadczenia ).

Zwolnienie od opłat abonamentowych przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dopełniono formalności w urzędzie pocztowym.
Zgodnie z ustawą o opłatach abonamentowych Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na wniosek abonenta-dłużnika, w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe, może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości z tytułu abonamentu. Więcej >>>

Formularz kontaktowy w sprawach abonamentowych (kliknij)

Komentarze:

sortuj
liczba komentarzy: 0
    Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!
4 czerwca 1989

Kultura na antenach

"Zamek" Franza Kafki jako komiks. Obraz wygrywa ze słowem

Zamek Franza Kafki jako komiks. Obraz wygrywa ze słowem

Na festiwalu Literacki Sopot odbyła się premiera polskiej edycji komiksu "Zamek", powstałego na podstawie powieści Franza Kafki. Adaptacji dokonał David Zane Mairowitz, a warstwą graficzną zajął się Jaromir 99. O "Zamku" mówił Michał Nogaś w audycji "Fest Program".

Premiery filmowe: nowy Woody Allen bez historii

Premiery filmowe: nowy Woody Allen bez historii

W tym tygodniu premiery kinowe zdominowała oczywiście nowa propozycja Woody'ego Allena. Oczy większości kinomanów są zwrócone na jego "Magię w blasku księżyca", tymczasem w cieniu tej produkcji mamy ciekawszy obraz.