Gospodarka

Dofinansowanie na nianię

12.10.2011 16:11
Od października rodzice dzieci, które pozostają pod opieka niań mogą uzyskać dofinansowanie na ich legalne zatrudnienie.

Na Podkarpaciu stosowne wnioski do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych złożyło już prawie 50 niań. Dzięki temu będą miały opłacane składki z budżetu państwa.


Warunkiem uzyskania dofinansowania do legalnego zatrudnienia niani jest podpisanie umowy o pracę i zgłoszenie jej do ubezpieczenia w ZUSie. Kwota pensji dla opiekunki nie może przekroczyć 1386 złotych brutto. Jeżeli jest wyższa różnice od poziomu uzyskania dopłaty pokrywają rodzice. Na przykład w umowie jest 2 tysiące złotych brutto, to ZUS pokrywa tylko do 1386 brutto, resztę rodzice.


Szczegółowe informacje odnośnie dofinansowania legalnego zatrudnienia opiekunek do dzieci można uzyskać w internecie pod adresem www. zus.pl/nianie.

IAR,ab

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!
aby dodać komentarz
brak

Czytaj także

Opiekunka też powinna być ubezpieczona

Pojawiła się szansa na lepszą ochronę osób, które wykonują prace domowe, takie jak gotowanie, sprzątanie, opieka nad dziećmi czy osobami starszymi.
Posłuchaj
02'18 Opiekunka też powinna być ubezpieczona
więcej

Mogą one uzyskać takie same prawa, jak inni pracownicy, w myśl przyjętej ostatnio przez Międzynarodową Organizację Pracy konwencji w sprawie personelu domowego.

- Dzisiaj możemy takiego pracownika zatrudnić, jako osobę fizyczną na podstawie umowy o pracę lub cywilno-prawnej, choć niestety dominuje sytuacja, że jest to praca na czarno – powiedział dr Jacek Męcina, z Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

W "Sygnałach Dnia" podkreślił, że problemem są systemowe rozwiązania. Przypomniał, że w 2005 roku została podjęta próba zalegalizowania pracy domowej. Niestety, okazało się, że dla potencjalnego pracodawcy comiesięczne składanie zeznań PIT, deklaracji ZUSowskich, okazało się zbyt biurokratyczne.

Jego zdaniem pracownicy domowi powinni mieć prawo do 24. godzinnego odpoczynku w tygodniu, a godziny pracy i sposób wypłaty świadczeń powinny zostać uregulowane.

- Jestem zwolennikiem bardzo ostrożnej regulacji, która zawierałaby pewne zryczałtowane opłaty i zachęcałaby do tego aby tych pracowników zatrudniać legalnie – podkreślił dr Jacek Męcina.

Rozmawiała Justyna Golonko

(pp)

Czytaj także

Biurokracja zatrzyma nianie w szarej strefie

Rodzic, który legalnie zatrudni opiekunkę do dziecka, będzie musiał samodzielnie wystawić jej druk ZUS RMUA.

"Dziennik Gazeta Prawna" pisze, że rząd wprowadzając przepisy dotyczące finansowania przez ZUS części składek za nianie, chciał pomóc im wyjść z szarej strefy. Jednak te zamierzania mogą się nie spełnić - pisze dziennik.

Zaznacza, że zgodnie z przepisami legalne zatrudnienie opiekunki będzie oznaczało dla rodziców potrzebę przejścia przez skomplikowane przepisy dotyczące wystawiania druków ZUS RMUA, uprawniających do bezpłatnej opieki zdrowotnej. Za błąd lub odmowę złożenia wyjaśnień dotyczących wypełnionego druku grozi grzywna do 5 tysięcy złotych.
Dziennik pisze, że ZUS obiecuje pomoc w wypełnianiu druków.

 

IAR,ab

Czytaj także

Zgłoś nianię do ubezpieczeń

ZUS chce, aby nianie i opiekunki do dzieci wychodziły z szarej strefy. Ma to być możliwe dzięki wprowadzanym od 1 października ułatwieniom przy ubezpieczaniu takich osób.
Posłuchaj
02'12 Zgłoś nianię do ubezpieczeń - rozmowa z Wojciechem Andrusiewiczem
więcej

– Od 1 października, jeśli podpiszemy z nianią umowę na minimalne wynagrodzenie lub na niższą kwotę, państwo przyjmuje na siebie obowiązek opłacania składek od niań – tłumaczy Wojciech Andrusiewicz z ZUS. – My, jako rodzice nie musimy od minimalnego wynagrodzenia opłacać składek – dodaje ekspert.

Rodzice będą musieli opłacać składki wówczas, gdy zawrą z nianią umowę na kwotę wyższą niż minimalne wynagrodzenie. – Jednak wówczas też nie odprowadzamy ich od całości wynagrodzenia, ale od kwoty, która stanowi naddatek nad to wynagrodzenie minimalne – wyjaśnia Andrusiewicz.

Pracownik ZUS zapewnia, że zgłoszenie niani do ubezpieczenia wiąże się z niewielkim wysiłkiem. Aby zarejestrować nianię, rodzice najpierw muszą zarejestrować się jako płatnicy składek. – Mimo że to nie my będziemy odprowadzali składki, to według ustawy to my jestem płatnikami – tłumaczy gość Jedynki. – Rejestrujemy się jako płatnik i jednocześnie rejestrujemy nianię do ubezpieczeń – dodaje. – Dla rodziców obowiązki są minimalne, a niania ma zapewnioną przyszłość emerytalną – stwierdza.

Dodatkowo, rodzice mogą zgłosić nianię do ubezpieczenia chorobowego. – Składki są potrącane wówczas z pensji niani, ale może ona liczyć na zasiłek, gdy zachoruje – mówi Andrusiewicz.

Jeśli zdecydujemy się płacić opiekunce minimalne wynagrodzenie, dokumenty rozliczeniowe składamy tylko raz. – Potem ZUS będzie to już powielał z systemu automatycznie, co miesiąc – tłumaczy ekspert.

Rozmawiała Izabela Kostyszyn.

(mb)