Waloryzacja 2014: o ile wzrosną emerytury, renty i inne świadczenia?

Polskie Radio
Jarosław Krawędkowski 11.03.2014
Lepiej wcześniej oszczędzać, żeby potem nie trzeba było się martwić
Lepiej wcześniej oszczędzać, żeby potem nie trzeba było się martwić, foto: Glow Images/East News

W marcu, jak co roku, ZUS waloryzuje świadczenia. Czyli podnosi ich wysokość zgodnie z wyliczonym wskaźnikiem. Już od 1 marca 2014 r. obowiązują nowe kwoty najniższych emerytur i rent, a także dodatków.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych waloryzuje wszystkie świadczenia z urzędu, co oznacza, że nie należy zgłaszać w tej sprawie wniosku. Jeżeli wypłata świadczenia jest wstrzymana (np. w związku z osiąganiem przychodu ponad 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia lub w związku z kontynuowaniem zatrudnienia bez rozwiązania stosunku pracy), świadczenie zostanie zwaloryzowane z chwilą podjęcia jego wypłaty.

Zasady waloryzacji świadczeń

Wypłacane świadczenia oraz dodatki waloryzowane są przez pomnożenie kwoty świadczenia/dodatku – w wysokości przysługującej w dniu 28 lutego 2014 r. – przez wskaźnik waloryzacji.

– W tym roku waloryzacja emerytur i rent odbywa się przy użyciu wskaźnika waloryzacji wynoszącego 101,6 proc. co w praktyce oznacza, że emeryci i renciści mogą liczyć na podwyżkę swoich świadczeń w przybliżeniu o 1,6 proc. – wyjaśnia  Wiesława Lempska z Departamentu Świadczeń Emerytalno-Rentownych w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Co decyduje o wskaźniku waloryzacji

Do obliczenia tego wskaźnika wykorzystywane są informacje o wzroście cen i wzroście płac w gospodarce.

–  Wskaźnik waloryzacji podawany jest przez ministra pracy i polityki społecznej w komunikacie. I jest obliczany na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów  i usług powiększonego o 20 proc. wzrostu płac – tłumaczy Wiesława Lempska z ZUS.

Które świadczenia podlegają waloryzacji

I zgodnie z tymi wyliczeniami rosną prawie wszystkie emerytury i renty wypłacane przez ZUS.

–  Waloryzacji od 1 marca podlegają wszystkie świadczenia, które zostały przyznane do końca lutego 2014 roku. Świadczenia, a więc emerytury i renty, które zostały przyznane od następnego dnia, czyli od 1 marca i są ustalane na starych zasadach,  obliczane są od podwyższonej kwoty bazowej – podkreśla ekspertka z ZUS.

Waloryzacji od dnia 1 marca 2014 r. podlega także podstawa wymiaru emerytury:

- przyznanej na dotychczasowych zasadach,
- obliczonej na zasadach określonych w art.183 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych –  w części ustalonej na dotychczasowych zasadach.

Będzie informacja, ale warto też sprawdzić samodzielnie

Każdy emeryt lub rencista może samemu, przy użyciu kalkulatora, sprawdzić czy wszystko się zgadza. Naturalnie, powinna pojawić się też potwierdzona przez ZUS informacja. I każdy zainteresowany taką informację otrzyma.

–  Każdy emeryt otrzyma w marcu decyzję o podwyższeniu swojego świadczenia czyli o waloryzacji. Dostanie ją listownie, tak jak zawsze – dodaje Wiesława Lempska.

O ile wzrosną najniższe świadczenia

– Obecnie wysokość najniższej emerytury wynosi 844, 45 zł i wzrosła w porównaniu z poprzednia wysokością minimalną o ok. 13 zł. Jeśli chodzi o renty z tytułu niezdolności do pracy, o renty częściowe, to one wzrosły o ok. 10 zł i obecnie taka renta wynosi 648,13 zł – wylicza Wiesława Lempska z centrali ZUS.

Wzrosła także wysokość dodatku pielęgnacyjnego. Od marca wynosi on 206 złotych 76 groszy.

Krzysztof Rzyman/mb

Podstawa prawna waloryzacji świadczeń:

  • Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 1440 ze zm.), przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji 101,6 % , ogłoszonego komunikatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 11 lutego 2014 r. (Monitor Polski z  2014 r. poz. 150).

Najniższe emerytury i renty 2014

  • Kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych
    od 1 marca 2014 r. :

/

 

Dodatki do emerytur i rent

  • Wysokość dodatków do świadczeń emerytalno-rentowych
    od 1 marca 2014 r. :

/

 

 

''

Komentarze:

sortuj
liczba komentarzy: 0
    Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!

Serwis specjalny

Bądź z nami w kontakcie

Polecane

Polskie miasta chcą być smart

Polskie miasta chcą być smart

Polskie miasta chcą być smart, czyli bardziej przyjazne, ekologiczne i efektywne. Temu mają służyć m.in. nowoczesne technologie i inteligentne rozwiązania. Jak to się robi w praktyce?

Potencjał seniora: konsument, nabywca, mentor

Potencjał seniora: konsument, nabywca, mentor

Polska się starzeje, co oznacza, że rośnie odsetek ludzi starszych, a maleje - dzieci. Od lat 90-tych statystyczny Polak postarzał się o 7 lat. Potencjał seniorów można wykorzystać - mówi w radiowej Jedynce Marzena Rudnicka z Krajowego Instytutu Gospodarki.