Świadczenie kompensacyjne – wcześniejsza emerytura dla nauczycieli

Polskie Radio
Jarosław Krawędkowski 08.11.2013
Zgodnie z przepisami byli nauczyciele mogą podejmować pracę tylko poza szeroko rozumianym szkolnictwem.
Zgodnie z przepisami byli nauczyciele mogą podejmować pracę tylko poza szeroko rozumianym szkolnictwem., foto: Glowimages.com

Ustawa precyzyjnie określa, komu przysługuje świadczenie kompensacyjne. Mogą się o nie ubiegać nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni szkół oraz przedszkoli publicznych i niepublicznych. To znaczy, że uprawnienia mają też np. bibliotekarze i psychologowie szkolni.

Nauczyciele jeszcze do 2032 roku mogą przechodzić na wcześniejszą emeryturę. Czyli mogą otrzymywać świadczenie kompensacyjne

To świadczenie będzie wypłacane do momentu,  kiedy dana osoba nie uzyska uprawnień do emerytury powszechnej – tłumaczy Wiesława Lempska z Departamentu Świadczeń Emerytalno-Rentowych w centrali ZUS.  Natomiast nauczyciele, którzy do końca 2008 r. spełnili warunki dotyczące stażu lub stażu i wieku mogli, i mogą,  korzystać z prawa do wcześniejszych emerytur na tzw. starych zasadach.

Jakie są warunki otrzymania takiej wcześniejszej emerytury

Pierwsze kryterium to staż pracy: co najmniej 20 lat przepracowanych jako nauczyciel lub w innym zawodzie wskazanym w ustawie, przynajmniej na pół etatu.

– Z tego świadczenia mogą skorzystać nauczyciele i pozostali pedagogiczni pracownicy szkoły, tacy jak psycholog szkolny, bibliotekarz. Muszą to być osoby zatrudnione w placówkach publicznych, niepublicznych, przedszkolach. Chodzi tutaj o nauczycieli, którzy muszą posiadać okres składkowy i nieskładkowy, wynoszący co najmniej 30 lat, w tym co najmniej 20 lat pracy w tych właśnie wyżej wymienionych placówkach – tłumaczy Wiesława Lempska. Dotyczy to nauczycieli urodzonych po 1948 roku.

Drugie kryterium to wiek.

– Wiek emerytalny, do świadczenia kompensacyjnego, wynosi 55 lat dla kobiet i dla mężczyzn, ale należy go osiągnąć do 2014 roku. Po tym okresie ten wiek zaczyna się różnicować, jeśli chodzi o płeć, i wydłużać – wyjaśnia Wiesława Lempska. Aż do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Prawo do świadczenia kompensacyjnego przysługuje także nauczycielowi,  który został zwolniony z pracy z powodu likwidacji placówki, zmniejszenia liczby klas lub też zmian planu nauczania, które uniemożliwiają dalsze zatrudnienie.

Otrzymane świadczenie kompensacyjne jest obliczane podobnie jak emerytura w nowym systemie. – Chodzi tutaj o podstawę obliczenia czyli kapitał początkowy zwaloryzowany plus zewidencjonowane i zwaloryzowane na koncie ubezpieczonego składki. I to jest dzielone przez średnie dalsze trwanie życia – podkreśla ekspertka ZUS. Czyli nawet jeśli na świadczenie będzie przechodziła 56-letnia nauczycielka, to wartość średniego dalszego trwania życia przyjmuje się jak dla 60-letniej osoby.

Czy można brać świadczenie i nadal pracować

Zgodnie z przepisami byli nauczyciele mogą podejmować pracę tylko poza szeroko rozumianym szkolnictwem. Muszą jednak pamiętać o obowiązujących limitach.

– Osoba, która osiąga do 70 proc. przeciętnego krajowego wynagrodzenia, może otrzymywać to wynagrodzenie i całe świadczenie. Natomiast jeżeli przekracza kwotę 130 proc. średniej krajowej, wówczas kompensacyjne świadczenie nauczycielskie zostaje zawieszone – tłumaczy Wiesława Lempska z Departamentu Świadczeń Emerytalno-Rentowych w centrali ZUS.

Z kolei, gdy pensja wynosi pomiędzy 70 a 130 proc.  przeciętnego wynagrodzenia – świadczenie kompensacyjne jest pomniejszane o kwotę, o którą przekroczyliśmy próg 70 proc.

Ważne!

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej równolegle z pobieraniem świadczenia kompensacyjnego, obowiązkowe jest opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne. Jest to sytuacja inna niż w przypadku pobierania emerytury. Zgodnie z przepisami prowadzący działalność gospodarczą mogą nie płacić składek wyłącznie w przypadku, gdy ma już prawo do emerytury. Jest to sytuacja, w której istotna jest nazwa świadczenia.

Jakie formalności należy spełnić, aby otrzymać świadczenie

Osoba zainteresowana powinna zgłosić się do ZUS z wnioskiem o to świadczenie. Do wniosku powinna dołączyć dokumentację potwierdzającą okresy składkowe i nieskładkowe oraz fakt zatrudnienia w placówkach, o których mowa w art. 2 ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. Prawo do świadczenia można bowiem uzyskać wyłącznie z tytułu wykonywania zawodu w placówkach wymienionych w ustawie.

Wniosek można ściągnąć ze strony www.zus.pl lub też otrzymać w sali obsługi klienta przy okienku, a należy go złożyć albo w placówce ZUS lub też u swojego pracodawcy. Procedura trwa 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności.

Więcej informacji na ten temat na stronie internetowej www.zus.pl

Opr. MB

Podstawa prawna:

Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r.  nr 97, poz. 800 z późn. zm.).

''

sortuj
liczba komentarzy: 0
    Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!

Serwis specjalny

Podziemne Radio Solidarność

Bądź z nami w kontakcie

Polecane

Rolnicy z niższymi dopłatami za wysiane zboże

Rolnicy z niższymi dopłatami za wysiane zboże

Duży ruch w oddziałach Agencji Rynku Rolnego. Od połowy stycznia rolnicy mogą składać wnioski o krajowe wsparcie z budżetu, czyli o dopłaty do wysianego lub zasadzonego kwalifikowanego materiału siewnego w ramach unijnej zasady de minimis.