Gospodarka

Świadczenie kompensacyjne – wcześniejsza emerytura dla nauczycieli

08.11.2013 19:38
Ustawa precyzyjnie określa, komu przysługuje świadczenie kompensacyjne. Mogą się o nie ubiegać nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni szkół oraz przedszkoli publicznych i niepublicznych. To znaczy, że uprawnienia mają też np. bibliotekarze i psychologowie szkolni.
Zgodnie z przepisami byli nauczyciele mogą podejmować pracę tylko poza szeroko rozumianym szkolnictwem.
Zgodnie z przepisami byli nauczyciele mogą podejmować pracę tylko poza szeroko rozumianym szkolnictwem.Foto: Glowimages.com
Posłuchaj
03'14 Red. Krzysztof Rzyman rozmawia z Wiesławą Lempską z Departamentu Świadczeń Emerytalno-Rentowych w centrali ZUS.
więcej

Nauczyciele jeszcze do 2032 roku mogą przechodzić na wcześniejszą emeryturę. Czyli mogą otrzymywać świadczenie kompensacyjne

To świadczenie będzie wypłacane do momentu,  kiedy dana osoba nie uzyska uprawnień do emerytury powszechnej – tłumaczy Wiesława Lempska z Departamentu Świadczeń Emerytalno-Rentowych w centrali ZUS.  Natomiast nauczyciele, którzy do końca 2008 r. spełnili warunki dotyczące stażu lub stażu i wieku mogli, i mogą,  korzystać z prawa do wcześniejszych emerytur na tzw. starych zasadach.

Jakie są warunki otrzymania takiej wcześniejszej emerytury

Pierwsze kryterium to staż pracy: co najmniej 20 lat przepracowanych jako nauczyciel lub w innym zawodzie wskazanym w ustawie, przynajmniej na pół etatu.

– Z tego świadczenia mogą skorzystać nauczyciele i pozostali pedagogiczni pracownicy szkoły, tacy jak psycholog szkolny, bibliotekarz. Muszą to być osoby zatrudnione w placówkach publicznych, niepublicznych, przedszkolach. Chodzi tutaj o nauczycieli, którzy muszą posiadać okres składkowy i nieskładkowy, wynoszący co najmniej 30 lat, w tym co najmniej 20 lat pracy w tych właśnie wyżej wymienionych placówkach – tłumaczy Wiesława Lempska. Dotyczy to nauczycieli urodzonych po 1948 roku.

Drugie kryterium to wiek.

– Wiek emerytalny, do świadczenia kompensacyjnego, wynosi 55 lat dla kobiet i dla mężczyzn, ale należy go osiągnąć do 2014 roku. Po tym okresie ten wiek zaczyna się różnicować, jeśli chodzi o płeć, i wydłużać – wyjaśnia Wiesława Lempska. Aż do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Prawo do świadczenia kompensacyjnego przysługuje także nauczycielowi,  który został zwolniony z pracy z powodu likwidacji placówki, zmniejszenia liczby klas lub też zmian planu nauczania, które uniemożliwiają dalsze zatrudnienie.

Otrzymane świadczenie kompensacyjne jest obliczane podobnie jak emerytura w nowym systemie. – Chodzi tutaj o podstawę obliczenia czyli kapitał początkowy zwaloryzowany plus zewidencjonowane i zwaloryzowane na koncie ubezpieczonego składki. I to jest dzielone przez średnie dalsze trwanie życia – podkreśla ekspertka ZUS. Czyli nawet jeśli na świadczenie będzie przechodziła 56-letnia nauczycielka, to wartość średniego dalszego trwania życia przyjmuje się jak dla 60-letniej osoby.

Czy można brać świadczenie i nadal pracować

Zgodnie z przepisami byli nauczyciele mogą podejmować pracę tylko poza szeroko rozumianym szkolnictwem. Muszą jednak pamiętać o obowiązujących limitach.

– Osoba, która osiąga do 70 proc. przeciętnego krajowego wynagrodzenia, może otrzymywać to wynagrodzenie i całe świadczenie. Natomiast jeżeli przekracza kwotę 130 proc. średniej krajowej, wówczas kompensacyjne świadczenie nauczycielskie zostaje zawieszone – tłumaczy Wiesława Lempska z Departamentu Świadczeń Emerytalno-Rentowych w centrali ZUS.

Z kolei, gdy pensja wynosi pomiędzy 70 a 130 proc.  przeciętnego wynagrodzenia – świadczenie kompensacyjne jest pomniejszane o kwotę, o którą przekroczyliśmy próg 70 proc.

Ważne!

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej równolegle z pobieraniem świadczenia kompensacyjnego, obowiązkowe jest opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne. Jest to sytuacja inna niż w przypadku pobierania emerytury. Zgodnie z przepisami prowadzący działalność gospodarczą mogą nie płacić składek wyłącznie w przypadku, gdy ma już prawo do emerytury. Jest to sytuacja, w której istotna jest nazwa świadczenia.

Jakie formalności należy spełnić, aby otrzymać świadczenie

Osoba zainteresowana powinna zgłosić się do ZUS z wnioskiem o to świadczenie. Do wniosku powinna dołączyć dokumentację potwierdzającą okresy składkowe i nieskładkowe oraz fakt zatrudnienia w placówkach, o których mowa w art. 2 ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. Prawo do świadczenia można bowiem uzyskać wyłącznie z tytułu wykonywania zawodu w placówkach wymienionych w ustawie.

Wniosek można ściągnąć ze strony www.zus.pl lub też otrzymać w sali obsługi klienta przy okienku, a należy go złożyć albo w placówce ZUS lub też u swojego pracodawcy. Procedura trwa 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności.

Więcej informacji na ten temat na stronie internetowej www.zus.pl

Opr. MB

Podstawa prawna:

Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r.  nr 97, poz. 800 z późn. zm.).

''

Zobacz więcej na temat: emerytura ZUS
Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!
aby dodać komentarz
brak

Czytaj także

Ustal kapitał początkowy przyszłej emerytury

25.10.2013 10:11
Kilka milionów Polaków nie złożyło jeszcze wniosku o naliczenie kapitału początkowego, a tymczasem jego brak oznacza niższą emeryturę w przyszłości.
Ustal kapitał początkowy przyszłej emerytury
Foto: Glow Images/East News
Posłuchaj
03'08 Ustal kapitał początkowy przyszłej emerytury - relacja Sylwii Zadrożnej (ZUS dla Ciebie/Jedynka)
więcej

- Dzięki systemowi zdefiniowanej składki wszystko to, co wpłaciliśmy odprowadzając składki w trakcie naszej kariery zawodowej będzie miało wpływ na wysokość naszej emerytury - mówił w Jedynce Radosław Milczarski z  ZUS.

Kapitał początkowy jest obliczany dla osób, które pracowały przed 1999 rokiem, a urodziły się po 1948 roku. - Obliczając kapitał początkowy powinniśmy wybrać 10 lat z naszej kariery zawodowej sprzed 1999 roku i na tej podstawie będzie ustalona podstawa wymiaru przyszłego świadczenia - powiedział Milczarski.

Wysokość zarobków z tego okresu trzeba dobrze udokumentować, niestety niektórzy mają z tym problemy. Dokumenty w zależności od tego jaką formę prawną miał nasz pracodawca powinniśmy szukać w organie nadzoru, założycielskim bądź w archiwum państwowym.

Na stronie internetowej ZUS można też wpisać nazwę pracodawcy i sprawdzić, gdzie należy szukać dokumentów.

to

Zobacz więcej na temat: emerytura praca ZUS

Czytaj także

Kilka milionów osób może mieć niższe emerytury

25.10.2013 12:16
Każdy chce mieć wysoką emeryturę. Nie każdy jednak dba, by tak właśnie było. Brak wyliczonego kapitału początkowego oznacza mniejsze wypłaty w przyszłości.
Kilka milionów osób może mieć niższe emerytury
Foto: www.sxc.hu
Posłuchaj
03'08 Rozmowa red. Sylwii Zadrożnej z Radosławem Milczarski z ZUS o znaczeniu kapitału początkowego /Polskie Radio/
więcej

Pdstawą wyliczenia emerytury osób urodzonych po 1948 r. jest suma kwot zwaloryzowanego kapitału początkowego i zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne. Kwota ta jest dzielona przez średnie dalsze trwanie życia ustalone dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę.

– Kapitał początkowy związany jest z tym wszystkim, co wydarzyło się podczas reformy 1999 roku. Wprowadzono wówczas system zdefiniowanej składki, dzięki któremu wszystkie wpłacone podczas naszej kariery zawodowej składki będą miały wpływ na wysokość emerytury – przypomina Radosław Milczarski z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Kapitał bowiem to nic innego jak odtworzenie wielkości składek odprowadzonych przed 1999 r., kiedy to nie było indywidualnych kont emerytalnych, na których ewidencjonowane były składki. Kapitał początkowy oblicza ZUS, na wniosek osoby ubezpieczonej. Dodatkowo trzeba wypełnić specjalny kwestionariusz,  dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych.

Niezbędna dokumentacja

– Podstawa wymiaru kapitału początkowego może być ustalona np. z 10 kolejnych lat naszej kariery zawodowej sprzed 1999 roku, 20 lat wybranych dowolnie, chyba że pracowaliśmy krócej, to wtedy tylko ten czas zostanie uwzględniony – mówi Radosław Milczarski. Warto jednak pamiętać, że wysokość zarobków, jakie otrzymywaliśmy w tym czasie, trzeba dokładnie udokumentować.

Podstawowym dokumentem potwierdzającym wysokość zarobków jest zaświadczenie wystawione przez pracodawcę. Pracodawca lub jego następca prawny wypełnia to zaświadczenie na podstawie zachowanej dokumentacji płacowej. Można również przedstawić legitymację ubezpieczeniową jako dowód świadczący o zarobkach.

Jeżeli nie mamy tych dokumentów, dowodem potwierdzającym fakt zatrudnienia może być np. stary dowód osobisty z wpisem o zatrudnieniu. Takim dowodem może być też zeznanie świadków wraz z umową o pracę, i wszelkiego rodzaju pismami kierowanymi do nas przez pracodawcę, w czasie gdy byliśmy zatrudnieni.

Gdzie szukać zaświadczeń, gdy nie ma już firmy

Osoby, które mają trudność ze zgromadzeniem wszystkich potrzebnych dokumentów mogą w tym zakresie liczyć na pomoc pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wskażą oni archiwum, w którym klient ZUS będzie mógł znaleźć dokumenty kadrowo-płacowe po nieistniejącym już pracodawcy.

– W zależności od tego, jaka formę prawną miał nasz pracodawca – powinniśmy szukać dokumentacji w organach założycielskich, w organie nadzoru, bądź jeżeli było to przedsiębiorstwo państwowe – w Archiwum Państwowym. Od 2004 roku istnieje też specjalistyczne archiwum w Milanówku, które gromadzi dokumentacje płacową oraz osobową, i tam również możemy znaleźć takie dokumenty – wylicza ekspert z ZUS.

Można też na stronie internetowej ZUS-u, w specjalnej wyszukiwarce zlikwidowanych zakładów pracy wpisać nazwę pracodawcy i sprawdzić, gdzie należy szukać dokumentów.

Warto uzupełniać nasze dokumenty

Dokumentację  można uzupełniać, także już po złożeniu wniosku do ZUS. I to bez obaw.
– Możemy występować o ponowne przeliczenie i nie musimy się obawiać, że w ramach kolejnego przeliczenia, zostanie obniżony ten kapitał, jeżeli urzędnicy czegoś się doszukają. Ponieważ jest taka zasada, że kapitał nie może ulec zmniejszeniu – podkreśla Radosław Milczarski.

Dobrze śledzić zmiany w prawie

Nie ma żadnego granicznego terminu złożenia wniosku o wyliczenie kapitału początkowego. Ci, którzy nie zrobią tego teraz, mogą złożyć taki wniosek wraz z wnioskiem o emeryturę. Zawsze jednak opłaca się zebrać jak najwięcej informacji związanych z warunkami jego ustalania.

– Ostatnia zmiana przepisów, która polegała na tym, iż kapitał początkowy może być obliczany co do dnia, a nie co do okresów półrocznych, pozwala osobom które mają przepracowany przed 1999 r. okres krótszy niż pół roku dołożyć ten czas do kapitału, który później będzie miał wpływ na emeryturę  – przypomina ekspert z ZUS .

Nie warto więc w tej sprawie zwlekać. Trzeba pamiętać, że brak wyliczonego kapitału może oznaczać w przyszłości mniejsze świadczenie emerytalne.

Więcej wiadomości na temat kapitału początkowego znajduje się na stronie internetowej www.zus.pl .

Opr. MB

''

Zobacz więcej na temat: emerytura ZUS

Czytaj także

Blisko milion uczestników programu bezpłatnej rehabilitacji leczniczej ZUS

31.10.2013 20:33
Program rehabilitacji skierowany jest do osób aktywnych zawodowo, zagrożonych utratą zdolności do pracy w wyniku przebytej choroby lub urazu. Priorytetem jest jak najwcześniejsze skierowanie do ośrodka rehabilitacyjnego. Od 1996 roku skorzystało z tej możliwości ponad 988 tys. pacjentów.
Z możliwości rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej mogą korzystać osoby ubezpieczone
Z możliwości rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej mogą korzystać osoby ubezpieczoneFoto: Glowimages.com
Posłuchaj
03'29 O programie rehabilitacji mówi w rozmowie z red. Justyna Golonko Małgorzata Nietopiel, dyrektor Departamentu Prewencji i Rehabilitacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
więcej

Z możliwości rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej mogą korzystać osoby ubezpieczone.  – Zagrożone całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy, uprawnione do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego oraz pobierające rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy. Celem prowadzonego programu rehabilitacji jest przywrócenie zdolności do pracy osobom, które w następstwie choroby są zagrożone długotrwałą niezdolnością do pracy, a jednocześnie rokują odzyskanie tej zdolności. Obecnie ZUS kieruje na rehabilitację osoby ze schorzeniami narządów ruchu, układu krążenia, psychosomatycznymi, układu oddechowego oraz po operacji gruczołu piersiowego po leczeniu nowotworu. Od października tego roku rozpoczynamy rehabilitację osób ze schorzeniami narządu głosu – wyjaśnia Małgorzata Nietopiel, dyrektor Departamentu Prewencji i Rehabilitacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jak uzyskać skierowanie na rehabilitację leczniczą

Wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS wystawia lekarz prowadzący leczenie. – Wniosek ten stanowi podstawę do wydania przez lekarza orzecznika orzeczenia o celowości przeprowadzenia rehabilitacji. Lekarz orzecznik może także orzec o potrzebie rehabilitacji w trakcie orzekania w sprawie o niezdolności do celów rentowych oraz stwierdzić jej zasadność przy kontroli prawidłowości zwolnienia lekarskiego. Wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji wystawiony przez lekarza prowadzącego leczenie może być sporządzony na dowolnym formularzu. Powinien jednak zawierać; imię i nazwisko chorego, PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu, rozpoznanie medyczne oraz opinię, czy istnieje pozytywne rokowanie na odzyskanie zdolności do pracy po przeprowadzeniu rehabilitacji – wyjaśnia dyr. Małgorzata Nietopiel.

Kto pokrywa koszty rehabilitacji

Proces rehabilitacji odbywa się zarówno w systemie stacjonarnym, jak i ambulatoryjnym. Rehabilitacja lecznicza w ośrodku rehabilitacyjnym trwa optymalnie 24 dni. Ten czas może być przedłużony po uprzednim uzyskaniu zgody Zakładu, w przypadku:

 • pozytywnego rokowania co do odzyskania zdolności do pracy w przedłużonym czasie trwania rehabilitacji;
 • wcześniejszego przywrócenia zdolności do pracy;
 • zaistnienia innych przyczyn leżących po stronie osoby skierowanej na rehabilitację.

Procedura skierowania na turnus jest bardzo prosta: po uprzednim zaleceniu wydanym przez lekarza rodzinnego, lekarz orzecznik ZUS przeprowadza badanie pacjenta i na tej podstawie decyduje o potrzebie rehabilitacji. Dogodny dla siebie termin turnusu rehabilitacyjnego pacjent może ustalić bezpośrednio przy okienku w ZUS.

WAŻNE!

Wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej może wystawić każdy lekarz prowadzący leczenie, a osoba, której ten wniosek dotyczy, składa go w dowolnej jednostce ZUS.

Jeżeli lekarz orzecznik ZUS wyda orzeczenie o potrzebie przeprowadzenia rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej, osoba zainteresowana otrzymuje zawiadomienie o skierowaniu do ośrodka rehabilitacyjnego.

Kto pokrywa koszty rehabilitacji

– Pełny koszt rehabilitacji, uwzględniający w szczególności koszty leczenia, zakwaterowania i wyżywienia pokrywa ZUS. Koszty dojazdu do ośrodka rehabilitacyjnego z miejsca zamieszkania i z powrotem Zakład refunduje do wysokości ceny biletu najtańszego środka komunikacji publicznej – potwierdza dyr. Małgorzata Nietopiel.

Co obejmuje program rehabilitacji leczniczej

Kompleksowa rehabilitacja lecznicza obejmuje ustalony indywidualnie program ukierunkowany na leczenie schorzenia będącego przyczyną skierowania na rehabilitację oraz na schorzenia współistniejące i uwzględnia w szczególności:

 • różne formy rehabilitacji fizycznej tj. kinezyterapię indywidualną, zbiorową i ćwiczenia w wodzie oraz zabiegi fizykoterapeutyczne z zakresu ciepłolecznictwa, krioterapii, hydroterapii, leczenia polem elektromagnetycznym wielkiej i niskiej częstotliwości, leczenia ultradźwiękami, laseroterapii, masażu klasycznego i wibracyjnego;
 • rehabilitację psychologiczną, w tym między innymi psychoedukację i treningi relaksacyjne;
 • edukację zdrowotną ukierunkowaną na przekazanie informacji w zakresie:
  • nauki zasad prawidłowego żywienia
  • znajomości czynników ryzyka w chorobach cywilizacyjnych
  • podstawowej wiedzy o procesie chorobowym uwzględniającej profil schorzenia
  • znajomości czynników zagrożenia dla zdrowia w miejscu pracy
  • podstawowych informacji o prawach i obowiązkach pracodawcy oraz pracownika
  • udzielania instruktażu odnośnie kontynuacji rehabilitacji w warunkach domowych po zakończeniu turnusu rehabilitacyjnego.

Lokalizacja ośrodków rehabilitacyjnych współpracujących z ZUS w 2013 roku

ZUS nie posiada własnych ośrodków rehabilitacyjnych, ich wybór odbywa się w drodze otwartego postępowania konkursowego.

Informacje o ośrodkach można znaleźć na stronie internetowej:

Opr. MB

Podstawa prawna:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje zadania w zakresie prewencji rentowej, w tym dotyczące rehabilitacji leczniczej na podstawie:

 • art. 54, 55, 57 i 69 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.);

Rozporządzenia Rady Ministrów z 12 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne (Dz.U. nr 131, poz. 1457).

''

Zobacz więcej na temat: emerytura zdrowie ZUS

Czytaj także

Emerytury podwyższą tylko nasze własne oszczędności

05.11.2013 11:51
Kończą się konsultacje w sprawie zmian w Otwartych Funduszach Emerytalnych, ale już wiadomo, że Rada Gospodarcza przy premierze propozycje te popiera. Rząd planuje przenieść połowę środków OFE do ZUS, umarzając zgromadzone tam obligacje. W sumie 121 mld zł, czyli 8 proc. PKB. Jednocześnie środki, które pozostaną w funduszach, będą dziesięć lat przed przejściem na emeryturę stopniowo przenoszone do ZUS.
Emerytury podwyższą tylko nasze własne oszczędności
Foto: Glow Images/East News
Posłuchaj
01'49 Emerytury podwyższą tylko nasze własne oszczędności. Opinie prof. Aleksandry Wiktorow i Ryszarda Petru.
więcej

 Zdaniem  prof. Aleksandry Wiktorow zmiany są konieczne ze względu na stan finansów publicznych oraz kształt systemu emerytalnego, zwłaszcza że ani OFE, ani ZUS nie zapewnią Polakom emerytury na Karaibach. – I to jest właśnie najdziwniejsze, że tyle o tym mówimy, a z punktu widzenia przyszłej emerytury nie będzie to miało żadnego znaczenia. Dlatego, że to będzie zależało od tego, w którym momencie ktoś będzie przechodził na emeryturę. Jeżeli będzie w OFE i będzie lepiej szło na giełdzie, to będzie miał troszeczeczkę wyższą emeryturę. Natomiast jeśli zostanie w OFE i będzie miał dołek, tak jak to niedawno było,  2–3 lata temu, to niestety może mieć niższą. Ale to jest bardzo niewielka różnica – podkreśla prof. Wiktorow.

Członkowie Rady Gospodarczej przy premierze podkreślają również, że bez dodatkowego oszczędzania na starość emerytury będą niskie.

Natomiast Towarzystwo Ekonomistów Polskich apeluje do rządu o wprowadzenie korekt do projektu dotyczącego OFE. Jego przewodniczący Ryszard Petru uważa, że rządowe propozycje źle wróżą zarówno rynkowi,  jak i przyszłym emerytom. Szczególnie niepokojący jest zakaz inwestowania przez OFE w obligacje.

– Na całym świecie Fundusze emerytalne inwestują w obligacje skarbu państwa. Nie po to żeby napędzać dług publiczny, ale po to żeby były bezpieczne. W okresach bessy automatycznie zmniejsza się zaangażowanie w akcje, a zwiększa w obligacje. Uważamy, że tego typu zakaz powinien zostać zniesiony. Dla dobra i bezpieczeństwa przyszłych  emerytów – podkreśla Ryszard Petru.

Zdaniem ekonomisty złym rozwiązaniem jest także 75-proc. limit inwestycji w akcje.

 Do tego tematu wrócimy na antenie Radiowej Jedynki w popołudniowym magazynie gospodarczym,  po 16.40.

 Krzysztof  Rzyman

''

 

Zobacz więcej na temat: emerytura OFE ZUS