Gospodarka

Program wsparcia dla młodych rolników: 100 tys. zł na nowych zasadach

19.04.2014 09:10
Od 15 maja do 21 czerwca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski na fundusze, które mają ułatwić start młodym rolnikom. W tegorocznym naborze wniosków zostały wprowadzone pewne zmiany w stosunku do obowiązujących w ubiegłych latach.
Program wsparcia dla młodych rolników: 100 tys. zł na nowych zasadach
Foto: sxc.hu/public domain
Posłuchaj
03'01 Młodzi rolnicy stanowią ok. 13 procent środowiska rolniczego w Polsce. To dla nich przeznaczony jest program wsparcia wynoszący 800 mln zł. O warunkach przyznania pomocy i na jakie inwestycje - mówi mówi szef ARiMR Andrzej Gross. /Dominik Olędzki, Polskie Radio/
więcej

Będzie to już piąty nabór wniosków o taką pomoc  prowadzony w ramach PROW 2007 - 2013, poprzednie zostały przeprowadzone w latach 2008 - 2011.

Większe wsparcie finansowe, dłuższe terminy

Najważniejsze z nich to zwiększenie do 100 tys. zł. kwoty pomocy, którą może otrzymać młody rolnik, poprzednio było to 75 tys. zł.

Wydłużony został z 12 do 15 miesięcy okres prowadzenia gospodarstwa przez młodego rolnika przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Dłuższy też będzie termin na uzupełnienie wykształcenia przez młodych rolników w przypadku wystąpienia siły wyższej - dotychczas było to 3 lata od otrzymania decyzji o przyznaniu wsparcia, a teraz będzie to 3 lata i 9 miesięcy.

Dotyczy to także beneficjentów z lat ubiegłych, którym dotychczasowy trzyletni termin już minął, a będą potrafili udokumentować zaistnienie szczególnych zdarzeń losowych, które sprawiły, że wykształcenie zdobyli z opóźnieniem.

Krótsze terminy na poprawki we wnioskach

Krótszy będzie za to termin na dokonanie przez ubiegających się o premie na samodzielne rozpoczęcie działalności rolniczej, uzupełnień i poprawek w złożonych wnioskach o pomoc. Po otrzymaniu z ARiMR takiego wezwania na usunięcie takich braków formalnych we wniosku będzie tylko 7 dni, dlatego ważne jest, aby bardzo starannie i dokładnie przygotować wniosek o przyznanie pomocy.

W tym naborze nie będzie tak jak w poprzednim, limitów finansowych na poszczególne województwa, będzie natomiast jedna koperta finansowa dla całego kraju w wysokości 796,47 mln zł.

Jakie kryteria przyznania pomocy

O kolejności przysługiwania pomocy zadecyduje liczba punktów przyznawanych na podstawie  trzech kryteriów: powierzchnia użytków rolnych - maksymalnie można otrzymać 16 pkt.; wykształcenia młodego rolnika - maks. 5 pkt. oraz stopy bezrobocia w powiecie, w którym położone jest gospodarstwo - maks. 5 pkt. Warunkiem przyznania pomocy będzie uzyskanie przez rolnika co najmniej 7 punktów. Agencja będzie miała na weryfikację oraz pełną merytoryczna ocenę złożonych wniosków 50 dni.

Pozostałe zasady przyznawania pomocy nie zostały zmienione w stosunku do obowiązujących w poprzednich naborach.

Dominik Olędzki

Audycja powstała przy współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Zobacz więcej na temat: ARiMR dofinansowanie rolnictwo
Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!
aby dodać komentarz
brak

Czytaj także

ARiMR przypomina - do 15 maja rolnicy mogą składać wnioski o płatności rolnośrodowiskowe

07.04.2014 14:38
Rolnik z Łążynka w gminie Zławieś Wielka zachęca do składania wniosków, "bo są to dodatkowe pieniądze, a czas nie jest stracony, bo zyska na tym ziemia".
ARiMR przypomina - do 15 maja rolnicy mogą składać wnioski o płatności rolnośrodowiskowe
Foto: Glow Images/East News
Posłuchaj
03'24 Michał Rybarczyk-ARiMR/ O składaniu wniosków o płatności rolnośrodowiskowe/ Polskie Radio/Jedynka/ Aleksandra Tycner/ Naczelna Redakcja Gospodarcza PR SA
więcej

Głównym celem działania programu rolnośrodowiskowego jest zachowanie bioróżnorodności w środowisku, zachowanie zasobów genetycznych roślin i zwierząt, rozwój rolnictwa ekologicznego oraz ochrona gleb.
Elżbieta i Jacek Miodowscy z Trzebienia w gminie Dobrcz od czterech lat są w takim programie.  Sieją poplony, np. gorczycę na 6 hektarach, co daje dopłatę 400 zł do ha. Potem można stosować tam mniej nawozów azotowych. Utrudnieniem jest konieczność orania na wiosnę, a nie na jesień.
Płatności rolnośrodowiskowe są zobowiązaniem wieloletnim – mówi Michał Rybarczyk, zastępca Dyrektora Departamentu Płatności Bezpośrednich w ARiMR. - Rolnik realizuje zobowiązanie rolnośrodowiskowe poczynając od 15 marca roku, w którym złożył pierwszy wniosek, przez okres 5 lat działań, które są określone w planie działalności rolnośrodowiskowej. Ten plan jest opracowany przez rolnika przy udziale doradcy rolnośrodowiskowego.
- Przystąpienie do programu wiąże się z koniecznością prowadzenia szczegółowej dokumentacji – przyznaje Elżbieta Miodowska. Mąż zapisuje, jakie zabiegi wykonał na polu. W razie kontroli wszystko musi być przejrzyste.

W 2013 roku do programu rolnośrodowiskowego zgłosiło się 25 tysięcy rolników, w sumie było ich ponad 118 tysięcy. Złożyli oni wnioski na kwotę ponad 1,6 mld złotych – wylicza Michał Rybarczyk.

Zmiany w tegorocznym programie.
- Zmiany obejmują rolników, którzy rozpoczynają swoje zobowiązanie od 15 marca 2014 roku. Do najistotniejszych zmian należy brak możliwości deklaracji pakietu „Ekstensywne trwałe użytki zielone”, a także wariantu „Siedlisk lęgowych ptaków poza obszarami NATURA 2000”. Tych wariantów i tego pakietu nie można deklarować we wnioskach pierwszorocznych. Dodatkowo – wylicza ekspert – został zniesiony zakaz jednoczesnej realizacji w gospodarstwie pakietu drugiego, tj. „Rolnictwo ekologiczne” z pakietem ósmym „Ochrona gleb i wód”.
Rolnik z Łążynka w gminie Zławieś Wielka – Piotr Pawlikowski także jest w programie rolnośrodowiskowym. Jak mówi: - W moim przypadku ten program ma za zadanie chronić przed erozją gleby, ponieważ moje grunty są bardzo narażone. Jest to otwarta przestrzeń, ziemia klasy czwartej, lekka. Jest to pewien nakład, który trzeba ponieść, potrzeba więcej robocizny, więcej  czasu, energii, paliwa. Są jednak dodatkowe źródła dochodu dla gospodarstwa. W zeszłym roku zadeklarowana przeze mnie powierzchnia to było 12 ha, a otrzymałem 20 tys. zł z tego programu.
Piotr Pawlikowski żałuje jedynie, że nie przystąpił do programu od razu jak była możliwość.
- Warto to zrobić, bo są to dodatkowe pieniądze, a czas nie jest stracony, bo zyska na tym ziemia.
Wnioski o przyznanie płatności można składać do 15 maja w biurach powiatowych ARiMR albo wysyłając wnioski pocztą. Można też skorzystać z możliwości składania wniosków przez Internet. Jeżeli chodzi o złożenie wniosku po terminie, to jest 9 czerwca 2014 roku. W tym przypadku płatność zostanie zmniejszona o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.
Aleksandra Tycner

Audycja powstała przy współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

Zobacz więcej na temat: ARiMR dotacje rolnictwo

Czytaj także

Na rolników czekają pieniądze na zalesianie

11.04.2014 10:00
Już od 2004 roku rolnicy, którzy decydują się posadzić las na swoich gruntach, otrzymują pieniądze z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na ten cel przeznaczono ponad miliard złotych.
Na rolników czekają pieniądze na zalesianie
Foto: SXC
Posłuchaj
04'03 Agata Kołodziejska z ARiMR/Pieniądze na zalesianie dla rolników/Poranne Rozmaitości/ Polskie Radio/Jedynka/Elżbieta Mamos /Naczelna Redakcja Gospodarcza PR SA
więcej

Od 15 marca ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich, wsparcia ONW, płatności rolno-środowiskowych oraz wypłatę pomocy finansowej rolnikom, którzy posadzili las, korzystając ze wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Kto może złożyć wniosek o wypłatę pomocy na zalesianie?
Jak informuje Agata Kołodziejska z ARiMR: - Rolnicy, którzy korzystają z pomocy na zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne, chcą otrzymywać premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową, poczynając od drugiego roku realizacji planu zalesienia, powinni co roku składać wniosek o wypłatę tejże pomocy.
Terminy na złożenie tych wniosków są takie same jak terminy na złożenie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, płatności ONW i rolno-środowiskowych, czyli od 15 marca do 15 maja. Jest też możliwość złożenia wniosków o wypłatę pomocy na zalesianie po 15 maja, lecz nie później niż do 9 czerwca. Jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia stosowane jest zmniejszenie przyznanej płatności o 1%.
Ważny jest piąty rok otrzymywania pomocy.
Warunkiem wypłaty piątej premii pielęgnacyjnej i wypłaty premii zalesieniowej poczynając od piątego roku realizacji planu zalesienia, jest przekwalifikowanie gruntu zalesionego na grunt leśny. To przekwalifikowanie może być zrobione w formie decyzji, którą wydaje starosta właściwy ze względu na położenie zalesionych gruntów. Może też być dokonane podczas modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Rolnik zobowiązany jest dostarczyć kierownikowi biura powiatowego ARiMR, do końca roku kalendarzowego, w którym mija 5 lat od złożenia oświadczenia o wykonaniu zalesienia, kopii decyzji dotyczącej przekwalifikowania gruntu, którą wydał starosta bądź też kopii zaświadczenia dotyczącego przekwalifikowania gruntów, które zostało wykonane na podstawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
Jak przebiega składanie wniosków w tym roku?
Od 15 marca zostało złożonych 1720 wniosków, co dotyczy ponad 2,5 tysiąca postępowań administracyjnych. Jest to około 15% wniosków o wypłatę, które powinny w tym roku zostać złożone.
Osoby, które w tym roku chciałyby dokonać zalesienia i ubiegać się o tę pomoc z ARiMR, mają taką możliwość. Powinny złożyć wniosek od 1 czerwca do 31 lipca. Z wnioskiem należy złożyć inne dokumenty, których wykaz znajduje się na stronie internetowej ARiMR:  www.arimr.gov.pl . Informacje na temat tej pomocy można uzyskać też w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.
Elżbieta Mamos

Audycja powstała przy współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

Zobacz więcej na temat: ARiMR dotacje rolnictwo

Czytaj także

Ponad milion rolników zwleka ze złożeniem wniosku o dopłaty

18.04.2014 09:30
Niecały miesiąc, bo do 15 maja, został rolnikom na złożenie wniosków do ARiMR o dopłaty bezpośrednie.
Ponad milion rolników zwleka ze złożeniem wniosku o dopłaty
Foto: sxc.hu/public domain
Posłuchaj
03'51 Wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich/Andrzej Gross, prezes ARiMR/ Poranne Rozmaitości/ Polskie Radio, Jedynka/ Dariusz Kwiatkowski, Naczelna Redakcja Gospodarcza PR SA
więcej

Przybywa wniosków przyznanie dopłat bezpośrednich, wsparcia ONW i płatności rolno-środowiskowych za 2014 rok. Wielu rolników jednak zwleka z ich złożeniem.
W tym roku nie da się tego wytłumaczyć koniecznością dokonania przesiewów, a tym samym uzyskania ostatecznego wiarygodnego obrazu upraw po dokonanych korektach.
Ilu rolników złożyło już wnioski o pomoc?
Jak informuje Andrzej Gross, prezes ARiMR, dotychczas biura powiatowe ARiMR przyjęły ponad 350 tysięcy wniosków. Jest to sytuacja porównywalna do lat poprzednich. Liczba ta jest nieco większa niż w roku ubiegłym, ale i tak brakuje ponad milion wniosków od rolników. Czekają oni na ostatni moment i Agencja jest do tego przygotowana.
Lepiej wniosek złożyć wcześniej!
Wcześniejsze złożenie wniosku daje możliwość wcześniejszej weryfikacji i przyspieszenia całego procesu obsługi wniosków, a zatem wcześniejsze otrzymanie pieniędzy - zapewnia prezes ARiMR.
Jeśli ktoś nie złoży wniosku w terminie?
Rolnicy, którzy złożą wnioski po 15 maja muszą się liczyć z tym, że będą mieli pomniejszone płatności o 1% za każdy dzień roboczy. Wnioski należy złożyć nie później niż do 9 czerwca. Po tym terminie wniosków ARiMR już nie będzie przyjmować.
Jeśli ktoś będzie chciał poprawić wniosek?
Jest taka możliwość do 2 czerwca, bez sankcji. Po tym terminie, gdy wniosek zostanie poprawiony do 9 czerwca, wówczas będą sankcje, za każdy jeden dzień roboczy będzie potrącony 1%.
Gdzie można składać wnioski?
- Można bezpośrednio złożyć wniosek w biurze powiatowym ARiMR. 
- Można wysłać wniosek pocztą, a o terminie złożenia decyduje data nadania przesyłki.
- Można też złożyć wniosek drogą elektroniczną, przez Internet. Odpowiednia aplikacja znajduje się na stronie internetowej www.arimr.gov.pl . Żeby złożyć wniosek elektronicznie, trzeba posiadać specjalny bezterminowy kod dostępu do systemy internetowego ARiMR, który można otrzymać u kierownika biura powiatowego Agencji.
W wielu województwach zostały zorganizowane specjalne dodatkowe punkty do przyjmowania wniosków. Wykaz takich miejsc z terminami, w jakich są one czynne, znajduje się również na stronie internetowej ARiMR.
Dariusz Kwiatkowski

Audycja powstała przy współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

Zobacz więcej na temat: ARiMR dotacje rolnictwo