Drugi dzień świąt Bożego Narodzenia

IAR
Katarzyna Karaś 26.12.2010
Święta
Święta, foto: Glow Images/East News

Dziś drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Tego dnia Kościół katolicki wspomina też św. Szczepana, pierwszego męczennika za wiarę chrześcijańską.

W niedzielę, 26 grudnia, przypada Święto Rodziny Nazaretańskiej. W wielu parafiach tego dnia dokonuje się odnowienia przyrzeczeń małżeńskich, a małżonkowie otrzymują specjalne błogosławieństwo.

"Przykład wierności obowiązkom"

Święto Rodziny z Nazaretu dla całego Kościoła ustanowił, stosunkowo niedawno, w 1921 roku - papież Benedykt XV. Przypomina ono wiernym, że w rodzinie każda osoba pełni istotną rolę, ponieważ uczestniczy w misji Jezusa. Święto podkreśla też znaczenie rodziny, która pomaga w dojrzewaniu do świadomości życiowego powołania.

Pierwszym krajem, w którym obchodzono to święto, była Kanada. Od 1969 roku święto Rodziny Nazaretańskiej jest obchodzone w pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu lub 30 grudnia. Sam kult Świętej Rodziny rozwinął się w XVII wieku. W okresie baroku w Holandii i Hiszpanii organizowano nawet bractwa kultu Świętej Rodziny.

O znaczeniu współczesnej rodziny chrześcijańskiej mówił wielokrotnie Jan Paweł II, który poświęcił tym zagadnieniom adhortację apostolską "Familiaris consortio" z 22 listopada 1981 roku. W dokumencie papież podkreślił, że Rodzina z Nazaretu, mimo niedostatków i cierpień, jest "przykładem wierności codziennym obowiązkom, a także wielkodusznego otwarcia się na potrzeby innych w radosnym wypełnianiu planu Bożego".

"Dwa krańce Bożej ekonomii zbawienia"

Diakon Szczepan oddał życie za Jezusa niespełna kilka lat po Jego śmierci i Zmartwychwstaniu.

- Połączenie Bożego Narodzenia i święta świętego Szczepana ukazuje dwa krańce Bożej ekonomii zbawienia - wyjaśnia ksiądz Waldemar Chrostowski, biblista z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

- Z jednej strony jest miłość i dobro, a z drugiej - świadomość, że Pan Bóg nie ma w świecie samych tylko przyjaciół. Także po przyjściu Jezusa nie brakuje przejawów zła, gwałtu, przemocy i niesprawiedliwości. Chrześcijańscy męczennicy oddają życie za Chrystusa i wartości, które On przyniósł - tłumaczy.

Ksiądz Chrostowski przytacza starożytne powiedzenie, że "krew męczenników stała się nasieniem chrześcijaństwa". Mówi, że taka jest prawda - z jednej strony narodziny, życie, męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, a z drugiej strony - niezłomność wiary tych, którzy poważnie podjęli Jego nauczanie.

Szczepan był pierwszym, który tę niezłomność potwierdził własnym życiem. Po nim była ogromna liczba następnych chrześcijańskich męczenników, którzy do dziś w różnych miejscach świata dają świadectwo o Bogu.

Ksiądz Waldemar Chrostowski podkreśla, że Bóg potrzebuje naszej współpracy, czasem posuniętej do oddania swego życia. Męczennicy są siłą Kościoła. Są potwierdzeniem, że jeżeli Bóg nam ukazuje jakiś cel, to jednocześnie daje moc i siły, by go osiągnąć.

Biskupi na Niedzielę Świętej Rodziny

"Doświadczenie komunii małżeńskiej to jedna z najpiękniejszych ludzkich rzeczywistości" - piszą biskupi w liście na - przypadającą dziś w Kościele - Niedzielę Świętej Rodziny. List nawiązuje do programu duszpasterskiego Kościoła na najbliższe trzy lata, zatytułowanego "Kościoł domem i szkołą komunii".

Rzecznik episkopatu, ksiądz Józef Kloch zwraca uwagę, że głównym tematem listu hierarchów do wiernych jest zarówno komunia małżeńska jak i komunia z Bogiem. Biskupi proszą, aby rodzice jak najwięcej czasu poświęcili dzieciom i ognisku domowemu, a nie uciekali w pracę czy w rzeczywistośc wirtualną.

"Walczcie o czas, by być razem i dzielić się tym, co posiadacie" - zachęcają biskupi. Hierarchowie podkreślają jednoczesnie, że "nie można być prawdziwym małżeństwem, rodziną katolicką, bez udziału - czynnego i bezpośredniego - w niedzielnej Mszy Świętej”, ponieważ - jak zauważają - świętowanie Dnia Pańskiego wprowadza w życie wewnętrzny porządek.

Ostatni fragment listu pasterskiego biskupi poświęcają przystępowaniu do Komunii Świętej, które - jak piszą - "nie może być praktyką oderwaną od życia”. "Przystępowanie do Komunii Świętej to kwestia uczciwości wobec Boga. Każdy katolik, który odrzuca prawo Boże, winien się nawrócić. Inaczej jego przystępowanie do Komunii Świętej jest świętokradztwem” - napisali biskupi.

kk

Komentarze:

sortuj
liczba komentarzy: 0
    Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!
Wybierz głos II linii metra

Serwis specjalny

Powiedzieli w Polskim Radiu

Politolodzy: marszałek Sikorski będzie miał bardziej pod górkę

Politolodzy: marszałek Sikorski będzie miał bardziej pod górkę

- Wiele osób wątpiło, że Sikorski poskromi polityczny temperament i będzie zacnym marszałkiem - mówi w radiowej Trójce dr Sławomir Sowiński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. - Charakterystyczne, że PO nie pomaga mu zanadto - dodaje prof. Mikołaj Cześnik ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

Wybory samorządowe 2014. Jak zwiększyć frekwencję?

Wybory samorządowe 2014. Jak zwiększyć frekwencję?

Joanna Załuska z Fundacji im. Stefana Batorego, dyrektorka programu "Masz Głos, Masz Wybór", tłumaczyła w radiowej Jedynce, że powinny istnieć mechanizmy zachęcające kandydatów i ich komitety, do tego, by wychodzić do wyborców i przekonywać do głosowania.

Bądź z nami w kontakcie: