Wiadomości

Egzamin gimnazjalny 2011. Średni wynik: 25/50

15.06.2011 15:30
Średni wynik z części humanistycznej egzaminu to 25,31 punktów na 50 możliwych, z części matematyczno-przyrodniczej - 23,63. To gorzej niż w zeszłym roku.
Egzamin gimnazjalny 2011. Średni wynik: 2550
Foto: sxc.hu/public domain

W ubiegłym roku średni wynik uzyskany przez gimnazjalistów z części humanistycznej wynosił 30,34 punktów, z części matematyczno-przyrodniczej - 23,90 punktów.

Ze wstępnych informacji podanych przez CKE, w części humanistycznej gimnazjaliści lepiej radzili sobie z testem sprawdzającym umiejętność "czytania i odbioru tekstów kultury". Średni uzyskany wynik to 15,39 pkt na 25 możliwych. Za "tworzenie własnego tekstu" można było dostać również 25 pkt, średni wynik uzyskany to 9,92 pkt.

W części matematyczno-przyrodniczej uczniowie najlepiej poradzili sobie z "umiejętnym stosowaniem terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu" - średni wynik to 7,93 pkt. na 15 możliwych. Najsłabiej uczniom wyszło "stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów" - średni wynik to 2,76 pkt na 8 możliwych.

Z zadaniami lepiej sobie poradzili uczniowie z dużych miast. Z części humanistycznej średnio uzyskali 26,98 pkt., a z części matematyczno-przyrodniczej - 25,28 pkt. Z części humanistycznej średni wynik uczniów wiejskich wyniósł 24,65 pkt, a z miejscowości od 20 tys. - 24,33 pkt. Z części matematyczno-przyrodniczej średnie wyniki tych uczniów to odpowiednio: 22,92 pkt. i 22,76 pkt. 

Angielski w mieście, rosyjski na wsi

Gimnazjaliści rozwiązywali też test ze znajomości języka obcego. Średni wynik z języka angielskiego to 28,28 pkt na 50 możliwych, z niemieckiego - 27,63 pkt, z rosyjskiego - 26,81 pkt, z francuskiego - 33,37 pkt, z hiszpańskiego - 35,88 pkt i z włoskiego - 31,83 pkt.

Średnie wyniki uzyskane przez uczniów z języków obcych zależą od wybranego przez ucznia i miejsca zamieszkania. Najbardziej widać to na przykładzie języków angielskiego i rosyjskiego. W przypadku tego pierwszego im większa miejscowość, w której mieszka uczeń tym lepszy wynik. Dokładnie odwrotnie jest, jeśli chodzi o rosyjski.

Średni wynik z angielskiego uzyskany przez uczniów mieszkających na wsi to 25,11 punkt. Uczniowie z miast powyżej 100 tys. mieszkańców średnio uzyskali 32,01 pkt.
Z kolei średni wynik a rosyjskiego uzyskany przez uczniów mieszkających na wsi to 29,97 punkt. Uczniowie z miast powyżej 100 tys. mieszkańców średnio uzyskali 19,00 pkt.

Egzamin gimnazjalny odbył się w połowie kwietnia. Przystąpiło do niego 430 tys. uczniów. Wynik egzaminu z części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej.

PAP,kk

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!
aby dodać komentarz
brak

Czytaj także

Egzamin gimnazjalny 2011. Test humanistyczny (arkusze i odpowiedzi)

430 tys. gimnazjalistów zmierzyło się z testem humanistycznym. Test poruszał problematykę patriotyzmu, pytania dotyczyły "Pana Tadeusza", "Mazurka Dąbrowskiego" i wydarzeń, jakie miały miejsce pod Monte Cassino.
Posłuchaj
00'26 Gimnazjaliści opowiadają o egzaminie
więcej

Gimnazjaliści mieli również za zadanie napisać rozprawkę na temat: "Patriotą można być zarówno w czasie wojny, jak i pokoju. Podaj trzy argumenty: z literatury, historii i własnej obserwacji".

Test objął wiedzę z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie. Rozpoczął się o godz. 9 i trwał dwie godziny.

W środę gimnazjaliści podejdą do arkusza matematyczno-przyrodniczego. W czwartek, czeka ich egzamin z języka obcego. Do wyboru mają angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski i włoski. Od wyników egzaminu będzie zależeć to, w jakiej szkole ponadgimnazjalnej młody człowiek będzie kontynuował naukę.

Zobacz egzamin_gimnazjalny_z_przedmiotów_humanistycznych

Odpowiedzi do zadań zamkniętych:

1) B - umiłowanie przez jego mieszkańców kraju rodzinnego
2) C - ukochanej wolności
3) B - XVIII
4) D - I rozbiór Polski, uchwalenie Konstytucji 3 maja, wybuch insurekcji kościuszkowskiej
5) B - sylabiczność utworu i średniówka
6) D
7) D - Józef Wybicki
8) C - deklaracja
9) C - uosobienie
10) A - gniazdko, kolebka, macierz
11) A - Rosja, Prusy, Austria
12) B - zrezygnują z wewnętrznych waśni i podejmą walkę zbrojną z zaborcami
13) D - mazura
14) B - czterech wyrazów
15) A - Tadeusza Kościuszkę, Jana Henryka Dąbrowskiego, ks. Józefa Poniatowskiego
16) C - Księstwa Warszawskiego
17) A - we Włoszech
18) D - krzyża Virtuti Militari
19) A - Termopilami
20) C - charakterystykę gramatyczną wyrazu

PRZECZYTAJ CO GIMNAZJALIŚCI MÓWILI PRZED EGZAMINEM>>>

KOMENTARZE PO TEŚCIE HUMANISTYCZNYM>>>

Jeszcze tylko w tym roku wyniki z egzaminu z języka obcego nie będą brane pod uwagę przy rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej. Mirosław Sawicki zwraca jednak uwagę, że rezultat tego testu może być ważnym źródłem informacji dla przyszłej szkoły. Może na przykład pokazywać, do której grupy zaawansowania zapisać ucznia w przyszłym roku szkolnym. Jest to też źródło wiedzy dla samego ucznia i jego rodziców, które pokazuje poziom znajomości języka obcego przez dziecko.

(fot.

(fot. PAP/Darek Delmanowicz)

Egzamin humanistyczny i matematyczno-przyrodniczy potrwa dwie godziny. Na test z języka przewidziano półtorej godziny. Wyniki zostaną podane w połowie czerwca.

Napisanie egzaminu gimnazjalnego jest warunkiem ukończenia szkoły. Nawet jeżeli jego rezultat będzie słaby, ale oceny na egzaminie końcowym są pozytywne, to uczeń i tak będzie mógł iść do szkoły ponadgimnazjalnej.

Jeżeli z powodu choroby lub jakiegoś innego powodu gimnazjalista nie będzie mógł napisać egzaminu w pierwszym terminie, to będzie mógł to zrobić w terminie 6, 7 i 9 czerwca.

IAR, kk, sm

Czytaj także

Egzamin gimnazjalny 2011. Test matematyczno-przyrodniczy (arkusze i odpowiedzi)

Egzamin objął zagadnienia z takich przedmiotów jak: matematyka, biologia, geografia, chemia, fizyka i astronomia.
Posłuchaj
00'54 Trwają egzaminy gimnazjalne
więcej

430 tysięcy szesnastolatków napisało test matematyczno-przyrodniczy. Uczniowie - oczekując na egzamin - zgodnie twierdzili, że najbardziej obawiają się zadań z matematyki.

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011. TEST MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY - ARKUSZE>>>

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011. TEST MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY - ODPOWIEDZI>>>

Przeczytaj komentarze gimnazjalistów przed testem>>>


Przeczytaj wrażenia gimnazjalistów po teście>>>

We wtorek gimnazjaliści zmierzyli się z testem humanistycznym. W czwartek, czeka ich egzamin z języka obcego. Do wyboru mają angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski i włoski.

Od wyników egzaminu będzie zależeć to, w jakiej szkole ponadgimnazjalnej młody człowiek będzie kontynuował naukę.

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011. TEST HUMANISTYCZNY - ZOBACZ PYTANIA I ODPOWIEDZI>>>


/

Napisanie egzaminu gimnazjalnego jest warunkiem ukończenia szkoły. Nawet jeżeli jego rezultat będzie słaby, ale oceny na egzaminie końcowym są pozytywne, to uczeń i tak będzie mógł iść do szkoły ponadgimnazjalnej. Wyniki zostaną podane w połowie czerwca.

Rozwiązany przez ucznia arkusz egzaminacyjny jest sprawdzany i oceniany przez przygotowanych i przeszkolonych egzaminatorów, wpisanych do ewidencji. Wynik sprawdzianu  i egzaminu gimnazjalnego to suma punktów uzyskanych za wykonanie zadań zamkniętych i otwartych.

Z każdej części egzaminu gimnazjalnego można otrzymać maksymalnie 50 punktów. Wyniku nie odnotowuje się na świadectwie szkolnym. Każdy gimnazjalista otrzymuje z okręgowej komisji egzaminacyjnej zaświadczenie o uzyskanych przez siebie wynikach.

Więcej informacji w specjalnym serwisie: Egzamin gimnazjalny>>>


IAR/men.gov.pl/kk

Czytaj także

Egzamin gimnazjalny 2011. Test z języka obcego (arkusze i odpowiedzi)

Uczniowie ostatniej klasy gimnazjum zakończyli trzydniowy maraton egzaminów.
Posłuchaj
00'50 Gimnazjaliści: egzamin był łatwy
więcej

W czwartek ok. 430 tysięcy gimnazjalistów pisało ostatni test sprawdzający znajomość języka obcego. Uczniowie 41. gimnazjum w Warszawie mówili, że test nie był zbyt trudny.

Rezultaty egzaminu z języka obcego nie będą brane pod uwagę przy rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej. Wyniki wszystkich egzaminów gimnazjalnych zostaną podane w połowie czerwca.

Arkusze testu_z języka angielskiego>>>


Transkrypcja_nagrań z języka angielskiego>>>

Zobacz odpowiedzi z języka angielskiego >>>

Uczniowie mieli do wyboru sześć języków: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski i włoski. Ponad 79 procent zdających zdecydowało się zdawać język angielski. Niemiecki wybrało nieco ponad 17 procent zdających. Najmniejszym zainteresowaniem cieszy się język włoski - w całej Polsce egzamin gimnazjalny z tego języka będzie zdawać zaledwie 47 uczniów.

Przeczytaj komentarze uczniów przed egzaminem>>>

Wcześniej gimnazjaliści napisali już dwa egzaminy. We wtorek rozwiązywali arkusz humanistyczny, w środę zmierzyli się z testem matematyczno-przyrodniczym.

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011. TEST HUMANISTYCZNY - ARKUSZE I ODPOWIEDZI>>>

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011. TEST MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY - ARKUSZE I ODPOWIEDZI>>>

/

Napisanie egzaminu gimnazjalnego jest warunkiem ukończenia szkoły. Nawet jeżeli jego rezultat będzie słaby, ale oceny na egzaminie końcowym są pozytywne, to uczeń i tak będzie mógł iść do szkoły ponadgimnazjalnej.

Jeżeli z powodu choroby lub jakiegoś innego powodu gimnazjalista nie będzie mógł napisać egzaminu w pierwszym terminie, to będzie mógł to zrobić w terminie 6, 7 i 9 czerwca.

Czytaj więcej w specjalnym serwisie: EGZAMIN GIMNAZJALNY>>>

sm