Egzamin gimnazjalny 2012. Język polski. Arkusze

polskieradio.pl
Katarzyna Karaś 24.04.2012
Egzamin gimnazjalny 2012. Język polski. Arkusze
foto: PAP/Darek Delmanowicz

Egzamin gimnazjalny z języka polskiego rozpoczął się o godz. 10.45 i trwał półtorej godziny.

>>>Egzamin gimnazjalny z języka polskiego - ARKUSZ<<<

Egzamin gimnazjalny z języka polskiego - wrażenia gimnazjalistów>>>
Odpowiedzi do egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego>>>
O godz. 9 gimnazjaliści napisali egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie.
Więcej informacji o egzaminach gimnazjalnych 2012>>>

Egzamin gimnazjalny 2012 z historii i wos>>>
Egzamin gimnazjalny 2012. Zadania z historii "dość trudne">>>
W środę gimnazjaliści napiszą egzamin z przedmiotów przyrodniczych (godz. 9) i matematyki (godz. 10.45). W czwartek zmierzą się z egzaminem z języka obcego nowożytnego (godz. 9 - poziom podstawowym, godz. 10.45 - poziom rozszerzony).
Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum, ale nie można go nie zdać. Jednak wynik - podawany w procentach i centylach* - będzie miał decydujące znaczenie w procesie rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej. Każdy zdający otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach swojego egzaminu. Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.
* Wynik centylowy to odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub niższy niż zdający. Na przykład zdający, którego wynik centylowy w zakresie matematyki wynosi 85, dowie się, że 85 proc. wszystkich gimnazjalistów uzyskało za zadania matematyczne wynik taki sam jak on lub niższy, a 15 proc. gimnazjalistów uzyskało wynik wyższy.
IAR,CKE, kk

sortuj
liczba komentarzy: 0
    Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!

Serwis specjalny

Bądź z nami w kontakcie: