Wiadomości

Sprawdzian szóstoklasisty 2013. Informacje ogólne

03.04.2013 19:40
Sprawdzian szóstoklasisty jest egzaminem przeprowadzanym w szóstej klasie szkoły podstawowej.
Sprawdzian szóstoklasisty 2013. Informacje ogólne
Foto: Glow Images/East News
Sprawdzian szóstoklasistów 2013. Galeria
Sprawdzian szóstoklasistów 2013. Galeria

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY: ARKUSZE>>>
Każdego roku sprawdzian przeprowadzany jest w kwietniu. We wszystkich szkołach w całej Polsce odbywa się on w tym samym dniu i o tej samej godzinie, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. w tym roku sprawdzian odbędzie się 4 kwietnia o godz. 9.
SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY: PIERWSZY POWAŻNY TEST>>>
Sprawdzian, którego nie można nie zdać
Sprawdzian szóstoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, muszą go napisać wszyscy uczniowie. Przystąpienie do sprawdzianu jest jednym z warunków ukończenia szkoły.
Sprawdzianu nie można nie zdać. Wynik ma znaczenie tylko informacyjne i nie powinien być podstawą do prowadzenia jakiejkolwiek selekcji. Każdy uczeń, który ukończył szkołę podstawową, niezależnie od wyników sprawdzianu, musi być przyjęty do gimnazjum w swoim rejonie.
SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY: UCZEŃ SPRAWDZI SWOJE UMIEJĘTNOŚCI>>>
Uczniowie, którzy do sprawdzianu nie przystąpią w danym roku, muszą powtórzyć ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystąpić do sprawdzianu w roku następnym. Dla uczniów, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mogli przystąpić do sprawdzianu w ustalonym terminie, lub do niego przystąpili, ale przerwali sprawdzian lub im go unieważniono, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wyznacza dodatkowy termin.
Do sprawdzianu nie przystępują uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Istnieje również możliwość zwolnienia ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu .
NOWA FORMUŁA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY OD 2015>>>
Jakie umiejętności sprawdza egzamin?
Na sprawdzianie badany i oceniany jest poziom osiągnięć uczniów w zakresie pięciu obszarów umiejętności: czytania, pisania, rozumowania,  korzystania z informacji oraz wykorzystywania wiedzy w praktyce.
Umiejętności te określono w standardach wymagań egzaminacyjnych będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej. Mają one charakter ponadprzedmiotowy, co oznacza, że np. czytanie obejmuje nie tylko umiejętności odczytywania tekstów literackich, ale także wykresów, map itp., a zadania są tak skonstruowane, że sprawdzają umiejętności kształcone w obrębie różnych przedmiotów.
SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2013: BYŁ ŁATWIEJSZY OD PRÓBNEGO>>>
Jak wygląda sprawdzian?

Na sprawdzianie każdy uczeń otrzymuje taki sam zestaw zadań wraz z kartą odpowiedzi (zwany zestawem egzaminacyjnym). Propozycje zestawów do przeprowadzania sprawdzianu przygotowują okręgowe komisje egzaminacyjne, a o tym, który zestaw będą rozwiązywać uczniowie, decyduje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Przykładowe zestawy zadań zamieszczone są w Informatorach
SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2013: NERWY SĄ, STRES TEŻ>>>
Sprawdzian rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Trwa 60 minut i jest to czas, który przeznaczony jest na rozwiązywanie zadań. Dla uczniów (słuchaczy) z dysfunkcjami czas trwania sprawdzianu może być przedłużony nie więcej niż 30 minut.
SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2013: JAKIE BYŁY ZADANIA?
Przed przystąpieniem do wykonywania zadań uczeń koduje swój zestaw zgodnie z poleceniem przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub zespołu nadzorującego oraz zapoznaje się z informacjami z pierwszej strony zestawu do przeprowadzania sprawdzianu. Czas poświęcony na zapoznanie się ucznia z tymi informacjami oraz kodowanie nie jest wliczany do czasu sprawdzianu.
Kto sprawdza prace i przyznaje punkty?
Prace uczniów są sprawdzane i punktowane przez specjalnie przygotowanych i przeszkolonych egzaminatorów. Egzaminatorów powołuje dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Egzaminatorzy nie mogą sprawdzać prac uczniów ze szkoły, w której są zatrudnieni.
SZUMILAS: KAŻDY SZÓSTOKLASISTA ZNAJDZIE MIEJSCE W GIMNAZJUM>>>
Wynik sprawdzianu to suma punktów uzyskanych za wykonanie zadań otwartych i zamkniętych. Wyniki sprawdzianu ustala okręgowa komisja egzaminacyjna. Ustalony wynik jest ostateczny. Maksymalnie na sprawdzianie można uzyskać 40 punktów.  Wyniku sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie szkolnym.
SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2013: UCZYŁAM SIĘ PRZEZ CAŁE ŚWIĘTA>>>
Każdy uczeń otrzymuje wystawione przez OKE zaświadczenie  o szczegółowych wynikach sprawdzianu. Uczeń (słuchacz) lub jego rodzice (prawni opiekunowie) zaświadczenie o wynikach sprawdzianu odbierają w szkole.
SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2013: UCZNIOWIE NAJBARDZIEJ BOJĄ SIĘ MATEMATYKI>>>
CKE, kk

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!
aby dodać komentarz
brak

Czytaj także

Sześciolatki w szkole: najbardziej skuteczny system edukacji?

03.04.2013 13:00
- Gorącej i zaciętej dyskusji dotyczącej sześciolatków w szkołach można by uniknąć w bardzo prosty sposób. Pozostawiając obowiązek szkolny w wieku 7 lat i dając rodzicom możliwość posłania dziecka do szkoły wcześniej - twierdzi doktor Jerzy Lackowski.
Sześciolatki w szkole: najbardziej skuteczny system edukacji?
Foto: Glow Images/East News
Posłuchaj
47'20 Sześciolatki w szkole: najbardziej skuteczny i efektywny system edukacji? (Za, a nawet przeciw - Trójka)
więcej

700 tysięcy 6-letnich dzieci ma trafić w przyszłym roku do szkół. Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, czy szkoły są na to przygotowane. Wyniki kontroli okazały się bardzo złe! Tylko co piąta placówka jest gotowa na przyjęcie małych dzieci.

Wielu rodziców czuje się zmuszanymi do posyłania swoich sześcioletnich dzieci do szkół. Rząd argumentuje, że dzięki temu najmłodsze pokolenie szybciej pojawi się na rynku pracy.

Słuchaj innych dyskusji w cyklu "Za, a nawet przeciw" >>>

- To minister Michał Boni na Kongresie Edukacyjnym w czerwcu 2011 roku powiedział, że te dzieci, które teraz zaczną naukę pojawią się na rynku pracy o rok wcześniej - mówił  doktor Jerzy Lackowski, przedstawiciel Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jak podkreślił  doktor Jerzy Lackowski wypowiedź ministra Boniego zaskoczyła uczestników Kongresu, ale dzięki temu podczas dyskusji okazało się jakie są prawdziwe intencje tego przedsięwzięcia.

Gość Kuby Strzyczkowskiego dodał, że nie jest prawdą to co nieustanne słyszymy ze strony rządu, że wcześniejsze rozpoczęcie nauki będzie gwarancją przyszłego sukcesu młodego człowieka. – W Finlandii, Kraku który ma w Europie najbardziej skuteczny i efektywny system edukacji, obowiązek szkolny rozpoczyna się w wieku lat siedmiu - wyjaśniał doktor Lackowski.

- Warto, aby rodzice sami na własne oczy zobaczyli przyszłą szkołę do której poślą dzieci - zachęcał profesor Michał Federowicz, dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych. - Często rodzice przed oczami mają wyobrażenie szkoły sprzed dwudziestu lat, kiedy sami do niej chodzili - wyjaśniał profesor i zachęcał tych którzy są przeciwni posyłaniu sześciolatków do szkół do odwiedzania lokalnych placówek i konkretnego sprawdzania co szwankuje. - Organizowanie frontalnej akcji,  w efekcie zamyka sześciolatkowi drogę do lepszego i pełniejszego rowoju - podkreslał profesor Michał Federowicz.

Gościem Kuby Strzyczkowskiego był także Wiesław Kołak z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Audycji "Za, a nawet przeciw" można słuchać od poniedziałku do czwartku w samo południe. Zapraszamy.

 

 

 

 

Zobacz więcej na temat: dzieci edukacja

Czytaj także

Uczniowie przed lekcjami będą recytować hymn?

03.04.2013 11:00
Uczniowie powinni co tydzień wspólnie recytować tekst "Mazurka Dąbrowskiego" - proponują w liście do minister edukacji narodowej posłanka PiS Dorota Arciszewska-Mielewczyk i Marcin Horała z Fundacji Republikańskiej, a informuje o tym "Dziennik Polski".
Uczniowie przed lekcjami będą recytować hymn?
Foto: Glow Images/East News

Zdaniem byłego małopolskiego kuratora oświaty dr Jerzego Lackowskiego,  wprowadzenie w szkołach takiego rozwiązania może przynieść pozytywne efekty. Wspólna recytacja czy odśpiewanie hymnu może być elementem integrującym i budującym świadomość narodową wśród uczniów. Pomysł popiera też Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie.

Według autorów listu obecnie większość uczniów zna w najlepszym razie tylko jedną z czterech zwrotek hymnu państwowego.

Zastrzeżenia zgłaszają natomiast dyrektorzy szkół. Jeden z nich, dyrektor Zespołu Szkół Społecznych nr 1 w Krakowie Jerzy Giza powiedział gazecie, że często odgórne administracyjne nakazy przynoszą odwrotne skutki do zamierzonych.

pp/PAP

Galeria: dzień na zdjęciach >>>

Zobacz więcej na temat: edukacja

Czytaj także

Na politechnikach rośnie liczba studentek

03.04.2013 18:08
Polska potrzebuje dobrych inżynierów. Tylko w ciągu ubiegłego roku na 16 politechnikach w całym kraju przybyło ponad 6,5 tysiąca studentek. W tym samym czasie liczba mężczyzn studiujących na kierunkach technicznych spadła o tysiąc.
Panie inżynier
Panie inżynierFoto: Dorota Boniecka Górny
Posłuchaj
03'08 Akcja "Dziewczyny na Politechniki" (Popołudnie z radiowa Jedynką)
więcej

Organizatorzy akcji "Dziewczyny na Politechniki" już po raz szósty walczą ze stereotypami, zachęcają uczennice szkół ponadgimnazjalnych do podejmowania studiów technicznych i ścisłych.
Jeszcze nie wszędzie widać wzmożone zainteresowanie dziewcząt studiami technicznymi. Np. na wydziale Elektrotechniki Politechniki rzeszowskiej jest 80 studentów i … dwie studentki. - Codziennie musimy udowadniać, ze jesteśmy tak dobre jak koledzy - mówią dziewczęta. Liczą przy tym na ciekawą i dobrą pracę.
Na Politechnice Częstochowskiej studiuje 11,5 tysiąca studentów, w tym 5,5 kobiet. - Oprócz zauważalnego wzrostu liczby studentek, rośnie liczba doktorantek i pracowników naukowych - mówi Maria Nowicka-Skowron, rektor uczelni.
Akcja "Dziewczyny na Politechniki" jest prowadzona od sześciu lat. - Choć liczba studentów w Polsce z roku na rok spada radykalnie, to na politechnikach rośnie i to dokładnie o liczbę studiujących tam dziewczyn - wyjaśnia Waldemar Siwiński, prezes Fundacji edukacyjnej „Perspektywy.

25 kwietnia na uczelniach technicznych w całym kraju zostanie zorganizowany dzień otwarty tylko dla dziewcząt.

Posłuchaj całej relacji Doroty Świerczyńskiej.
(ag)

Zobacz więcej na temat: edukacja praca