Wiadomości

Egzamin gimnazjalny. 20 pytań z historii i tylko cztery z wos-u

23.04.2013 14:45
Blisko 400 tys. uczniów klas trzecich gimnazjów zmierzyło się z zadaniami z historii i wiedzy o społeczeństwie.
Arkusz egzaminu gimnazjalnego
Arkusz egzaminu gimnazjalnegoFoto: CKE
Posłuchaj
00'45 Egzamin gimnazjalny 2013. Część humanistyczna. Egzamin z historii i wos-u. Relacja Kamila Szwarbuły (IAR)
więcej

W pierwszym zadaniu uczniowie musieli wskazać na mapie, do jakiego regionu odnosi się znaczek, na którym widać było olimpijczyków. W kolejnym, na podstawie wykresu, musieli określić, kiedy w Rzymie wprowadzono rządy republikańskie oraz jaki ustrój tam panował, kiedy urodził się Chrystus. W następnym zadaniu należało wybrać, które ilustracje mają związek z judaizmem. Przedstawiały one dekalog, różaniec, chanukiję oraz koran.
Egzamin gimnazjalny 2013. Język polski - jakie były pytania?>>>
W pierwszym pytaniu dotyczącym Średniowiecza, gimnazjaliści, na podstawie drzewa genealogicznego, musieli określić, kto rządził na początku XII wieku. W kolejnym uczniowie mieli wskazać miasta lokowane na zasadzie prawa niemieckiego. Następne zadanie polegało na wskazaniu, kiedy funkcjonowało państwo Prusy Zakonne.
W kolejnych uczniowie musieli odpowiadać na pytania dotyczących tekstów źródłowych. Był tam fragment unii polsko-litewskiej, konstytucji nihli novi, Mandatu króla do starostów o zwalczaniu herezji luterańskiej oraz utworu Jana Ursyna Niemcewicza.
Egzamin gimnazjalny 2013. "Pytania z wos-u łatwe, z historii już nie">>>
Kilka pytań dotyczyło rozbiorów. Uczniowie, na podstawie mapy, mieli określić kolejność miast, które Polska traciła na rzecz zaborców. Mieli też określić, podczas którego powstania miały miejsce bitwy pod Racławicami i Maciejowicami, a także, jakie powstanie jest przedstawione na załączonym obrazku.
W kolejnym zdaniu musieli zaznaczyć, czego dotyczy przemówienie Otto von Bismarcka. Trzeba było też uzupełnić tekst dotyczący rewolucji przemysłowej.
Przedostatnie zadanie historyczne polegało na dopasowaniu postaci do ich funkcji. Znaleźli się tam Adam Jerzy Czartoryski, Joachim Lelewel, Romuald Traugutt oraz Tadeusz Kościuszko. Ostanie miało uporządkować chronologicznie wydarzenia związana z nowożytną historią Rosji - od udziału w III rozbiorze Polski do przejęcia władzy przez bolszewików.
Egzamin gimnazjalny 2013. Część humanistyczna. Historia i wos - arkusze>>>
W pierwszym zadaniu z wiedzy o społeczeństwie, na podstawie wykresów, uczniowie musieli porównywać poparcie Polaków dla przynależności w NATO. W kolejnym zdaniu trzeba było wskazać, który obrazek odnosi się do form demokracji bezpośredniej. Zdjęcia przestawiały logo Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, paradę wojskową, informację o referendum w sprawie przystąpienia do UE oraz salę plenarną Sejmu.
W przedostatnim zadaniu uczniowie mieli wskazać, kogo mieszkańcy wybierają w wyborach na poziomie powiatu. Ostatnie polegało na przyporządkowaniu ministerstw do podanych zakresów obowiązków.
Egzamin gimnazjalny 2013. Część humanistyczna - podstawowe informacje>>>
Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Jeśli uczeń przystąpi do egzaminu i napisze go słabo, a równocześnie uzyska oceny pozytywne na świadectwie na zakończenie trzeciej klasy, to i tak ukończy gimnazjum. Wyniki egzaminu uczniowie poznają w czerwcu. Powtórka egzaminu gimnazjalnego, w celu poprawy wyniku, nie jest możliwa.
Egzamin gimnazjalny 2013. We wtorek startuje trzydniowy maraton>>>
Wynik egzaminu z części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej oraz z języka obcego na poziomie podstawowym będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Uczeń może ubiegać się o przyjęcie do trzech szkół jednocześnie. O przyjęciu decydują: liczba punktów uzyskanych przez kandydata za oceny na świadectwie z wybranych przedmiotów i za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz liczba punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego.
CKE, PAP, IAR, kk

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!
aby dodać komentarz
brak

Czytaj także

Egzamin gimnazjalny 2013. Historia i wiedza o społeczeństwie - jakie były pytania?

23.04.2013 10:39
O godz. 10 uczniowie skończyli pisać pierwszy blok egzaminu gimnazjalnego z części humanistycznej. Zadania obejmowały wiedzę z historii i wiedzy o społeczeństwie.
Egzamin gimnazjalny 2013. Historia i wiedza o społeczeństwie - jakie były pytania?
Foto: lm913/sxc.hu/cc

Jak podaje portal "Gazety Wrocławskiej", uczniowie musieli odpowiedzieć na pytanie kiedy urodził się Jezus (cesarstwo, królewstwo, republika), uporządkować chronologicznie wydarzenia: udział Rosji w III rozbiorze Polski, przystąpienie Rosji do II wojny światowej, przejęcie władzy przez bolszewików, przystąpienie do powstania styczniowego oraz opisać dyktaturę jakobinów.
Wśród pytań z zakresu wiedzy o społeczeństwie pojawiły się zadania dotyczące władzy samorządowej (kto rządzi powiatem?, kto wybiera zarząd w powiecie?). Był tez wykres dotyczący NATO, do którego załączona była lista pytań.
Egzamin gimnazjalny 2013. We wtorek startuje trzydniowy maraton>>>
O godz. 11 uczniowie przystąpią do drugiej części egzaminu. Zadania, z którymi się zmierzą, sprawdzą ich wiedzę z języka polskiego. Na ich rozwiązanie abiturienci będą mieli 90 minut (dyslektycy 135 minut). Zadania z języka polskiego mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą. Wśród zadań otwartych znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna, może to być rozprawka, opowiadanie, charakterystyka, opis lub sprawozdanie. Gimnazjaliści mogą zostać poproszeni o napisanie podania, życiorysu, CV, listu motywacyjnego, listu oficjalnego, ogłoszenia lub zaproszenia.
Egzamin gimnazjalny 2013. Część humanistyczna - podstawowe informacje>>>
Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Jeśli uczeń przystąpi do egzaminu i napisze go słabo, a równocześnie uzyska oceny pozytywne na świadectwie na zakończenie trzeciej klasy, to i tak ukończy gimnazjum. Wyniki egzaminu uczniowie poznają w czerwcu. Powtórka egzaminu gimnazjalnego, w celu poprawy wyniku, nie jest możliwa.
Wynik egzaminu z części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej oraz z języka obcego na poziomie podstawowym będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Uczeń może ubiegać się o przyjęcie do trzech szkół jednocześnie. O przyjęciu decydują: liczba punktów uzyskanych przez kandydata za oceny na świadectwie z wybranych przedmiotów i za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz liczba punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego.
gazetawroclawska.pl, CKE, PAP, IAR, kk

Czytaj także

Egzamin gimnazjalny 2013. "Pytania z wos-u łatwe, z historii już nie"

23.04.2013 11:38
O godz. 10 uczniowie skończyli pisać pierwszy blok egzaminu gimnazjalnego z części humanistycznej. Zadania obejmowały wiedzę z historii i wiedzy o społeczeństwie.
Egzamin gimnazjalny 2013
Egzamin gimnazjalny 2013Foto: PAP/Lech Muszyński
Posłuchaj
00'45 Wrażenia uczniów po egzaminie. Relacja Kamila Szwarbuły (IAR)
więcej

Uczniowie Gimnazjum nr 92 na warszawskim Ursynowie twierdzą, że zadania z wiedzy o społeczeństwie był łatwe. Wszystkie zagadnienia były omawiane na lekcjach. Znacznie trudniej odpowiedzieć na pytania z historii.

Wrażenia uczniów po egzaminie. Relacja Kamila Szwarbuły (IAR)


Egzamin gimnazjalny 2013. We wtorek startuje trzydniowy maraton>>>

O godz. 11 uczniowie przystąpią do drugiej części egzaminu. Zadania, z którymi się zmierzą, sprawdzą ich wiedzę z języka polskiego. Na ich rozwiązanie abiturienci będą mieli 90 minut (dyslektycy 135 minut). Zadania z języka polskiego mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą. Wśród zadań otwartych znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna, może to być rozprawka, opowiadanie, charakterystyka, opis lub sprawozdanie. Gimnazjaliści mogą zostać poproszeni o napisanie podania, życiorysu, CV, listu motywacyjnego, listu oficjalnego, ogłoszenia lub zaproszenia.
Egzamin gimnazjalny 2013. Część humanistyczna - podstawowe informacje>>>
Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Jeśli uczeń przystąpi do egzaminu i napisze go słabo, a równocześnie uzyska oceny pozytywne na świadectwie na zakończenie trzeciej klasy, to i tak ukończy gimnazjum. Wyniki egzaminu uczniowie poznają w czerwcu. Powtórka egzaminu gimnazjalnego, w celu poprawy wyniku, nie jest możliwa.
Egzamin gimnazjalny 2013. Historia i wiedza o społeczeństwie - co było?>>>
Wynik egzaminu z części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej oraz z języka obcego na poziomie podstawowym będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Uczeń może ubiegać się o przyjęcie do trzech szkół jednocześnie. O przyjęciu decydują: liczba punktów uzyskanych przez kandydata za oceny na świadectwie z wybranych przedmiotów i za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz liczba punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego.
CKE, PAP, IAR, kk

Czytaj także

Egzamin gimnazjalny 2013. Język polski - jakie były pytania?

23.04.2013 15:10
Jak podaje portal "Gazety Wrocławskiej", tematem przewodnim na egzaminie gimnazjalnym z języka polskiego (część humanistyczna) była odwaga.
Egzamin gimnazjalny 2013
Egzamin gimnazjalny 2013Foto: PAP/Lech Muszyński

Jak informuje portal "Gazety Wrocławskiej", uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące tekstu o alpinistce i działaczce z czasów II wojny światowej, która uratowała ponad 2,5 tys. dzieci. Gimnazjaliści - w ramach dłuższej wypowiedzi pisemnej - musieli też napisać charakterystykę wybranego przez siebie bohatera, który wsławił się odwagą.
Egzamin gimnazjalny 2013. Część humanistyczna - język polski - arkusze>>>
Egzamin gimnazjalny z części humanistycznej składał się z dwóch bloków. Pierwszy rozpoczął się o godz. 9. W ciągu godziny uczniowie musieli odpowiedzieć na pytania z historii i wiedzy o społeczeństwie. Po przerwie abiturienci przystąpili do części drugiej egzaminu, na którą składały się pytania z języka polskiego.
W środę gimnazjaliści napiszą egzamin z wiedzy matematyczno-przyrodniczej, a w czwartek z języka obcego.

Egzamin gimnazjalny 2013. Część humanistyczna - podstawowe informacje>>>
Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum . Jeśli uczeń przystąpi do egzaminu i napisze go słabo, a równocześnie uzyska oceny pozytywne na świadectwie na zakończenie trzeciej klasy, to i tak ukończy gimnazjum. Wyniki egzaminu uczniowie poznają w czerwcu. Powtórka egzaminu gimnazjalnego, w celu poprawy wyniku, nie jest możliwa.
Egzamin gimnazjalny 2013. We wtorek startuje trzydniowy maraton>>>
Wynik egzaminu z części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej oraz z języka obcego na poziomie podstawowym będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Uczeń może ubiegać się o przyjęcie do trzech szkół jednocześnie. O przyjęciu decydują: liczba punktów uzyskanych przez kandydata za oceny na świadectwie z wybranych przedmiotów i za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz liczba punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego.
gazetawroclawska.pl, CKE, PAP, IAR, kk

Czytaj także

Egzamin gimnazjalny 2013. Część humanistyczna. Historia i wos - arkusze

23.04.2013 14:08
Blisko 400 tys. uczniów klas trzecich gimnazjów zmierzyło się z zadaniami z historii i wiedzy o społeczeństwie.
Arkusz egzaminu gimnazjalnego
Arkusz egzaminu gimnazjalnegoFoto: CKE


<masz problem z otwarciem pliku? bezpośredni link>

Egzamin gimnazjalny z części humanistycznej składał się z dwóch bloków. Pierwszy rozpoczął się o godz. 9. W ciągu godziny uczniowie musieli odpowiedzieć na pytania z historii i wiedzy o społeczeństwie. Po przerwie abiturienci przystąpili do części drugiej egzaminu, na którą składały się pytania z języka polskiego.
W środę gimnazjaliści napiszą egzamin z wiedzy matematyczno-przyrodniczej, a w czwartek z języka obcego.

Egzamin gimnazjalny 2013. Część humanistyczna - podstawowe informacje>>>
Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum . Jeśli uczeń przystąpi do egzaminu i napisze go słabo, a równocześnie uzyska oceny pozytywne na świadectwie na zakończenie trzeciej klasy, to i tak ukończy gimnazjum. Wyniki egzaminu uczniowie poznają w czerwcu. Powtórka egzaminu gimnazjalnego, w celu poprawy wyniku, nie jest możliwa.
Egzamin gimnazjalny 2013. We wtorek startuje trzydniowy maraton>>>
Wynik egzaminu z części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej oraz z języka obcego na poziomie podstawowym będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Uczeń może ubiegać się o przyjęcie do trzech szkół jednocześnie. O przyjęciu decydują: liczba punktów uzyskanych przez kandydata za oceny na świadectwie z wybranych przedmiotów i za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz liczba punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego.
CKE, PAP, IAR, kk

Czytaj także

Egzamin gimnazjalny 2013. Język polski - co zaskoczyło uczniów?

23.04.2013 14:09
Zakończył się pierwszy dzień egzaminów gimnazjalnych. We wtorek uczniowie musieli zmierzyć się z przedmiotami humanistycznymi.
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjneFoto: Glow Images/East News
Posłuchaj
00'24 Jakiego bohatera opisali uczniowie - posłuchaj dźwięku! (IAR)
więcej

Uczniowie, z którymi rozmawiał reporter Informacyjnej Agencji Radiowej, przyznają, że są zaskoczeni - na egzaminie gimnazjalnym sprawdzającym wiedzę z języka polskiego nie było rozprawki. Zamiast rozprawki trzeba było zmierzyć się z charakterystyką postaci.

Jakiego bohatera opisali uczniowie - posłuchaj dźwięku! (IAR)


Egzamin gimnazjalny z wiedzy humanistycznej składał się z dwóch bloków. W pierwszym - który rozpoczął się o godz. 9 - znajdowały się pytania z historii i wiedzy o społeczeństwie. Na rozwiązanie zadań gimnazjaliści mieli 60 minut (uczniowie z dysleksją 80 minut). Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie miały formę zamkniętą. Po pierwszej części była godzinna przerwa.
Egzamin gimnazjalny 2013. We wtorek startuje trzydniowy maraton>>>
O godz. 11 uczniowie przystąpili do drugiej części egzaminu. Zadania, z którymi się zmierzyli, miały sprawdzić ich wiedzę z języka polskiego. Na ich rozwiązanie abiturienci mieli 90 minut (dyslektycy 135 minut). Zadania z języka polskiego miały formę zamkniętą i otwartą.
Egzamin gimnazjalny 2013. Część humanistyczna - podstawowe informacje>>>
Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Jeśli uczeń przystąpi do egzaminu i napisze go słabo, a równocześnie uzyska oceny pozytywne na świadectwie na zakończenie trzeciej klasy, to i tak ukończy gimnazjum. Wyniki egzaminu uczniowie poznają w czerwcu. Powtórka egzaminu gimnazjalnego, w celu poprawy wyniku, nie jest możliwa.
Wynik egzaminu z części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej oraz z języka obcego na poziomie podstawowym będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Uczeń może ubiegać się o przyjęcie do trzech szkół jednocześnie. O przyjęciu decydują: liczba punktów uzyskanych przez kandydata za oceny na świadectwie z wybranych przedmiotów i za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz liczba punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego.
CKE, PAP, IAR, kk