Jedynka

ZUS dla Ciebie - Dlaczego warto płacić składki

21.12.2009 12:30
Swoimi pieniędzmi większość osób nie lubi się dzielić. Niechętnie płacimy podatki czy składki na ZUS. Ale warto je płacić. Dlaczego?
Posłuchaj
03'11
więcej

Do końca nie wszyscy wiemy na co nasze środki trafiają:

"Nie wiem , chyba na nasze emerytury , renty - tak mi się wydaje"

"Nie za bardzo. Idą na nasze emerytury , na zdrowie"

"Na nasze ubezpieczenie...chyba zdrowotne"

"Nie korzystam z publicznej służby zdrowia tylko z prywatnej - tak , że tym bardziej nie do końca wydaje mi się to sensowne "

Warto sobie uzmysłowić co dostajemy w zamian za opłacanie składek, bo niebezpieczeństw czyha na nas wiele - przekonuje Wojciech Andrusiewicz z ZUS.

Wojciech Andrusiewicz:

Są to nie tylko zagrożenia jak wypadek przy pracy, choroba czy też niezdolność do pracy. Takim zagrożeniem jest także nasza śmierć, w przypadku której na przyszłość musimy zadbać o to żeby nasz rodzina miała za co żyć.

Niestety część z nas traktuje opłacanie składek jako dolegliwy obowiązek:

"Wydaje mi się, że każdy niechętnie to płaci - wiadomo nikt nie lubi płacić więc ja nie jestem tutaj wyjątkiem. Ale trzeba"

"Płacę bo nie mam wyjścia, niestety"

"Płacę niechętnie bo niechętnie wydaję pieniądze"

I gdyby każdy z nas miał wybór - płacić czy nie płacić składek sporo osób wybrałoby tę drugą możliwość. Tylko co w sytuacji gdy nagle na przykład stracimy zdolność do pracy ?

Wojciech Andrusiewicz:

Wszyscy solidarnie musimy ponieść jakieś koszty, żeby się zabezpieczyć przed wszelkimi zagrożeniami. Jeżeli byłyby to ubezpieczenia dobrowolne pewnie część naszego społeczeństwa nie przystąpiłaby do nich. Państwo zaś - tak jak i wiele państw europejskich -- działa na zasadzie odpowiedzialności państwa za obywatela. Więc jeżeli którykolwiek z obywateli nie przystąpiłby do tego ubezpieczenia, potem wszyscy ci, którzy do niego przystąpili musieliby ponieść konsekwencje nieprzystąpienia jednego z obywateli systemu ubezpieczeń społecznych"

Czyli za taką osobę płacilibyśmy wszyscy. Oczywiście to, że płacimy składki nie oznacza, że automatycznie skorzystamy z takiego świadczenia. Przecież nie każdy z nas przejdzie na rentę. Ale tak działają praktycznie wszystkie powszechne rodzaje ubezpieczeń.

Wojciech Andrusiewicz:

To jest parwie tak jak z ubezpieczeniami samochodów. Wszyscy się ubezpieczamy bo przecież ubezpieczenie OC jest obowiązkowe. Jednak nie każdemu z nas przyjdzie z tego korzystać bo nie każdy ulegnie wypadkowi na drodze, tak jak i nie każdy straci zdrowie szybko. Wszyscy więc płacimy zabezpieczając się na przyszłość.

I jak pokazują przykłady państw z dobrze rozwiniętym systemem ubezpieczeń społecznych - w takich krajach żyje się lepiej.

Wojciech Andrusiewicz:

System ubezpieczeń połecznych nie jest wymysłem Polaków. System zabezpieczenia społecznego obowiązuje w każdym rozwiniętym kraju. W krajach nad wyraz rozwiniętych dobrze działający system zabezpieczenia społecznego jest gwarantem życia na w miarę wysokim poziomie społeczeństwa. Należy też podać przykłady państw, w których systemu zabezpieczenia społecznego nie ma, np. nowe państwo jakim jest Kosowo gdzie system zabezpieczenia społecznego nie funkcjonuje. Nie funcjonuje też system emerutur, rent i zasiłków pogrzebowych. Każda osoba niezdolna do pracy jest na utrzymaniu swojej rodziny.

W Polsce dzięki opłacaniu składek takiej sytuacji unikniemy.

***Audycja powstała we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych***

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!
aby dodać komentarz
brak
Komitet Obrony Robotników

Czytaj także

ZUS dla Ciebie - okresy zerowe pracy.

Okresy zerowe, to okresy naszej pracy, uznane przez ZUS za okresy składkowe, ale to jednocześnie okresy, za które nie możemy powierdzić wysokości osiąganego w tym czasie wynagrodzenia.
Zobacz więcej na temat: ZUS

Czytaj także

ZUS dla Ciebie – Co gwarantują nam składki płacone na ZUS

W polskim systemie ubezpieczeń społecznych mamy kilka składek.
Posłuchaj
03'19
03'19
więcej

Składki są wyszczególnione na paskach, które każdy dostaje od pracodawcy. Te najważniejsze to: składka emerytalna, rentowa, chorobowa, wypadkowa i zdrowotna. Jeśli pracujemy - musimy te składki opłacać, aby potem mieć prawo do poszczególnych świadczeń.

„No co się należy – emerytura za wysługę lat.”
„Emerytura i darmowa opieka zdrowotna.”
„Mamy bezpłatne leczenie, potem emerytury w późniejszym okresie życia.”


Przede wszystkim jak wyjaśnia Jacek Dziekan z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych opłacamy składkę emerytalną. Obecnie jest to 19 i pół procent podstawy wymiaru. Ta składka w przyszłości gwarantuje nam emeryturę.

Jacek Dziekan: Ta składka w całości trafia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, natomiast później jest dzielona. Dzielona jest między I i II filar. Te pieniądze, które zostaną w ZUS – ie one będą na bieżąco przeznaczane na wypłatę bieżących  emerytur. Oczywiście ta cześć składki emerytalnej, która trafi do OFE przez otwarty fundusz emerytalny będzie inwestowana po to, żeby w założeniu pomnażać te środki.

Na ubezpieczenie rentowe trafia 6 procent podstawy wymiaru liczonego od naszego wynagrodzenia. Umożliwia nam ono otrzymanie renty z tytułu niezdolności do pracy, jeśli z jakiś powodów nie moglibyśmy dalej pracować. Prawo do takiej renty zależy jednak od stażu pracy. Na przykład osoba, która skończyła 30 lat to musi mieć, co najmniej 5 lat okresów składkowych i nieskładkowych.

Jacek Dziekan: Renta z tytułu niezdolności do pracy, która jest wypłacana przez ZUS jest rentą, która wynika również z naszych składek. Jeśli ktoś wcześniej nie pracował lub też pracował bardzo krótko to na taką rentę z tytułu niezdolności do pracy nie może liczyć. Wówczas państwo takim osobom pomaga w inny sposób. Pomaga poprzez instytucje opieki społecznej prowadzone przez głównie samorządy gminne w postaci rożnych zasiłków.

Kolejna składka na ubezpieczenie wypadkowe zabezpiecza nas na okoliczność zaistnienia wypadku przy pracy.

Jacek Dziekan: Takie osoby mogą liczyć przede wszystkim na jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy a później na rentę z tytułu niezdolności do pracy, która jest właśnie wynikiem wypadku przy pracy. Taka renta jest inaczej trochę naliczana, jest wyższa niż klasyczna renta z tytułu niezdolności do pracy.

Wysokość składki wypadkowej zależy od miejsca, w którym pracujemy, i od rodzaju naszej pracy. Im jest większe ryzyko wypadku, tym składka jest wyższa.


Z kolei ze składek chorobowych wypłacane są zasiłki chorobowe.

Jacek Dziekan: Ta kwota, którą dostajemy w przypadku kiedy jesteśmy chorzy w postaci wynagrodzenia chorobowego bądź tez właśnie zasiłku chorobowego bez tej składki, która wynosi 2,45 proc. podstawy wymiaru nasz komfort chorowania byłby zdecydowanie niższy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zajmuje się też ściąganiem 9-procentowych składek na ubezpieczenie zdrowotne, ale one trafiają do Narodowego Funduszu Zdrowia. Te składki dają nam dostęp do bezpłatnej służby zdrowia.

Mamy jeszcze składki na Fundusz Pracy, z których między innymi wypłacane są zasiłki dla bezrobotnych, oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. To z kolei są pieniądze przeznaczane na wynagrodzenia wtedy, gdy dojdzie do likwidacji jakiegoś zakładu pracy.

***Audycja powstała we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych***

Czytaj także

ZUS dla Ciebie - Fundusz Emerytur Pomostowych

Od początku przyszłego roku część pracodawców będzie musiała odprowadzać dodatkową składkę - na Fundusz Emerytur Pomostowych. To efekt zmian prawnych wprowadzaonych rok temu.
Posłuchaj
03'06
więcej
Mówi Marcin Mucha, z Deartamentu ubezpieczen i skladek z centrali ZUS.

Marcin Mucha: Obowiązek opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych będzie dotyczył pracodawców, którzy zatrudniają pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Dodatkowym warunkim jest, żeby ci pracownicy byli osobami urodzonymi po 31 grudnia 1948 roku.

Jednak sam pomysł wcześniejszego przechodzenia na emeryturę nie wszystkim się podoba.

"Mnie się wydaje, że człowiek powinien pracować wypracować te swoje lata i wtedy dopiero pójść na naprawdę zasłużoną emeryturę. A nie tam takie różne kombinacje"

"Myślę, ze to jest dobre rozwiązanie. Tylko niestety za mało ludzi pracuje na tych, którzy odchodzą na te wcześniejsze emerytury"

"Moim zdaniem to głupota. Ludzie powinni pracowac tak jak ja do 67 lat."

 

Ale z emerytur pomostowych będą mogli korzystać jedynie Ci, których praca jest szczególnie wymagająca. Obowiązek ustalenia, czy dane zajęcie można zakwalifikować do tej grupy spoczywa na pracodwacy.

Marcin Mucha:

Bowiem każdy pracodawca wie najlepiej czy pracą, która wykonuje jego pracownik wiąże się ze szczególnym wysiłkiem lub ze szczególnym obciążeniem organizmu. Konsekwencją ustaleń pracodawcy w tym przedmiocie powinno być sporządzenie odpowiedniego zapisu w prowadzonej przez niego ewidencji.

 

I w takim momencie należy zacząć odprowadzać skłądki. Ten obowiązek jest niezależny od faktu, czy osoba pracująca w szczególnych warunkach jest zatrudniona na pełen etat, czy w mniejszy wymiarze godzin. Wysokość składki to półtora procent podstawy wymiaru. Jak ją obliczyć?

 

Marcin Mucha:

Podstawę wymiaru składek na Fundusz Emerytur Pomostowych stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Przy czym przy ustalaniu tej podstawy wymiaru składek bez znaczenia jest za jaki okres należne jest to wynagrodzenie. Na przykład jeżeli parcodawca wypłaci w styczniu wynagrodzenie za grudzień 2009 roku to wynagrodzenie wypłacone w styczniu bedzie stanowiło podstawę wymiaru składek za styczeń.

 

A składki trzeba odprowadzać jedynie za okres, kiedy praca w trudnych warunkach była faktycznie wykonywana.

Marcin Mucha:

Przykład: osoba zostaje zatrudniona w kwietniu i podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wynosi 3 tysiące przez cały miesiąc. Osoba pracuje od 1 kwietnia. Od 16 kwietnia pracodawca powierzył jej wykonaywanie prac w szczególnych warunkach. W tym przypadku podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi 3 tysiące a proporcjonalnie ustalona podstawa wymiaru składek na Fundusz Emerytur Pomostowych wyniesie 1500.

Jednak sam obowiązek opłacania składek, nie daje gwarancji, że z przywileju przejścia na emeryturę pomostową taka osoba będzie mogła skorzystać.

Czytaj także

ZUS dla Ciebie - urlop macierzyński i ojcowski

Już od stycznia urlop macierzyński będzie o dwa tygodnie dłuższy. Do dotychczasowych 20 tygodni wolnych od pracy w przypadku narodzin jednego dziecka kobiety będą mogły z maluchem spędzić dodatkowe 14 dni.
Posłuchaj
02'39
więcej

 Ewa Miezien z Departamentu Zasilków z centrali ZUS.

Ewa Miezien

 

Od 1 stycznia zasiłek macierzyński będzie przysługiwał nie tylko - jak dotychczas - za okres, który jest określony przepisami kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego i urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego ale też za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego i urlopu ojcowskiego.

 

Taki urlop może trwać maksymalnie 3 tygodnie - w przypadku, gdy matka urodzi więcej, niż jedno dziecko. Nowością jest fakt, że w trakcie dodatkowego urlopu będzie już można podjąć pracę.

 

Ewa Miezien

 Pracownica lub pracownik korzystający z dodatkowego urlopu w czasie tego urlopu będą mogli świadczyć pracę u swojego pracodawcy w wymiarze nie przekraczającym połowy etatu. W takiej sytuacji zasiłek macierzyński będzie przysługiwał im w wymiarze zmniejszonym proporcjonalnie do wymiaru czasu wykonywanej pracy.

 

Ale wprowadzone zmiany szczególnie ucieszą ojców, którzy często narzekali na krótki czas, jaki mogli spędzić z dzieckiem.

"Urlopy tacierzyńskie - bardzo fajna sprawa. Ja mam jeszcze szansę do połowy stycznia się wyrobić, żeby wykorzystać bo dotychczas były tylko te urlopy w ramach urlopu macierzyńskiego i to były chyba 2 tygodnie końcowe - to trochę mało jak na kontakt z małym dzieckiem"

"Jestem w tym momencie na urlopie macierzyńskim. Nie chciałabym, żeby mój mąż poszedł na taki urlop , chociaż on bardzo by chciał. Mnie się podoba na macierzyńskim".

"Mam kolegę, który wziął w pracy taki urlop i jest zadowolony"

...a powodów do zadowolenia może być więcej, bo ojcowie oprócz wspomnianych 2 tygodni, będą mogli także skorzystać z dodatkowego jednotygodniwego urlopu ojcowskiego.

 

Ewa Miezien

 Od 1 stycznia ojcu dziecka może przysługiwać zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego w wymiarze jednego tygodnia, z którego pracownik będzie mógł skorzystać do czasu ukończenia przez dziecko dwunastego miesiąca życia. Warto dodać, ze urlop ojcowski przysługuje również na dziecko urodzone przed 1 stycznia 2010 roku.

 

Żeby skorzystać z urlopu wystarczy złożyć odpowiedni wniosek.

 

Ewa Miezien

 Zainteresowany będzie mógł skorzystac z urlopu ojcowskiego w każdym wybranym przez siebie momencie, do czasu ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Urlop ojcowski udzielany jest przez pracodawcę na pisemny wniosek pracownika, który powinien być złożony w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu.

Za okres korzystania z urlopu ojcowskiego również przysługuje zasiłek, nazywany jednak macierzyńskim.