Logo Polskiego Radia
IAR
Gabriela Skonieczna 30.03.2011

Jan Paweł II Wielki

  • Wybór Jana Pawła II na papieża
16 października 1978 roku, podczas konklawe zgromadzonego w Watykanie ogłoszono, że został wybrany nowy papież - kardynał Karol Wojtyła.
Papież podczas pielgrzymki do Argentyny w 1987 roku.Papież podczas pielgrzymki do Argentyny w 1987 roku.PAP/Photoshot

Przyjął on imię Jan Paweł II. Był pierwszym od ponad 450. lat biskupem Rzymu nie pochodzącym z Włoch. Przesłanie pontyfikatu Jana Pawła II odzwierciedlały słowa wypowiedziane przez niego na początku misji: "Nie lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi, otwórzcie drzwi jego zbawczej władzy".

Papież pielgrzym

Jan Paweł II zasiadał na Stolicy Piotrowej ponad 26 lat. Nazwany papieżem pielgrzymem, odbył 104 podróże zagraniczne na wszystkich zamieszkanych kontynentach, odwiedzając 129 krajów. Niestrudzenie docierał do obszarów nędzy materialnej i głodu, a także tam, gdzie było łamane prawo do wolności i godnego życia. Podczas jego pontyfikatu ponad 300 milionów ludzi przeszło na katolicyzm. Papież Polak dziewięciokrotnie odwiedził ojczyznę. Ponadto odbył 144 podróże po Włoszech.

Przewodniczył blisko 140. uroczystościom beatyfikacyjnym i 50. kanonizacyjnym, podczas których wyniósł na ołtarze ponad 1300 sług Bożych, w tym ponad 160. Polaków. Zwołał i przewodniczył kilkunastu spotkaniom młodzieży z całego świata. Opublikował ponad sto różnych dokumentów. Jest autorem 14. encyklik. Mianował 232. kardynałów, w tym 10. Polaków.

Jan Paweł II zmarł w 9666. dniu pontyfikatu. "Odszedł do domu Ojca" 2 kwietnia 2005 roku, o godzinie 21.37. W ostatnich dniach życia nieustannie towarzyszyli mu wierni z całego świata, śledząc wiadomości dochodzące z Watykanu oraz trwając na modlitwie w jego intencji. Trwający od 5 lat proces beatyfikacyjny Jana Pawła II zmierza ku końcowi, choć termin beatyfikacji nie jest jeszcze znany. Obecnie Kościół bada, czy można uznać cud za wstawiennictwem Jana Pawła II.

Życie papieża

Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1946 roku, a w następnym roku wyjechał do Belgii i Francji, by tam prowadzić działalność duszpasterską wśród Polonii. Po powrocie do kraju był wikariuszem w powiecie bocheńskim, potem w Krakowie.

Karol Wojtyła był także poetą, aktorem i pedagogiem. Jednym z pierwszych jego utworów literackich był poemat "Kamień i bezmiar", pochodzący z okresu II wojny światowej. Przyszły papież uczył się wówczas na kursach konspiracyjnych i pracował jako robotnik w kamieniołomach. Współorganizował w Krakowie konspiracyjny Teatr Rapsodyczny, w którym był aktorem i reżyserem. W latach 1945-51 napisał sztukę teatralną "Brat naszego Boga".

W drugiej połowie lat 40. wykładał w Arcybiskupim Seminarium Duchownym, studiował filozofię we Włoszech, Belgii i Francji. Był także wykładowcą katolickiej etyki społecznej w latach 1953-54 na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1981 roku, już jako papież Jan Paweł II, przekształcił Wydział w Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie.

Jan

Jan Paweł II w czasie pielgrzymki do Polski w 1999 roku

 

W 1958 został biskupem i sufraganem archidiecezji krakowskiej, w czerwcu 1967 - kardynałem. Uczestniczył we wszystkich sesjach Soboru Watykańskiego II, był członkiem Rady Stałego Sekretariatu światowego Synodu Biskupów. Nominowany przez papieża Pawła VI na członka Komisji Soborowej dla Apostolstwa Świeckiego. Na nadzwyczajnym zgromadzeniu Synodu Biskupów w 1969 roku przedstawił projekt dokumentu "II Nadzwyczajny Synod Biskupów o sobie". W 1976 roku na specjalne zaproszenie papieża, prowadził w Watykanie doroczne rekolekcje, wydane potem w książce "Znak, któremu sprzeciwiać się będą".

16 października 1978 roku został wybrany na zwierzchnika stolicy Piotrowej, a 22 października rozpoczął pontyfikat.

sm

Z archiwum Radia