Logo Polskiego Radia
Polskie Radio
Katarzyna Ingram 16.08.2011

IV pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, 1-9 czerwca i 13-16 sierpnia 1991

  • Jan Paweł II, Płock 1991r. - życzenia
  • Jan Paweł II - Płock 1991 r.
Przebiegała pod hasłem "Bogu dziękujcie, Ducha nie gaście". Papież podkreślił, że odzyskana wolność to zadanie i szansa.
IV pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski. Ojciec św. odwiedził szpital dziecięcy. W głębi z aparatem fotograf Anna Beata Bohdziewicz. Olsztyn, 06.06.1991IV pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski. Ojciec św. odwiedził szpital dziecięcy. W głębi z aparatem fotograf Anna Beata Bohdziewicz. Olsztyn, 06.06.1991PAP/Wojciech Kryski

IV Pielgrzymka składała się z dwóch etapów: I etap (1-9 czerwca 1991) obejmował odwiedziny w Polsce północnej i wschodniej. Podczas tej pielgrzymki Jan Paweł II przekonywał rodaków, że odzyskana wolność jest zadaniem i historyczną szansą, której nie można zmarnować. Zachęcał do sięgnięcia do fundamentu wiary, czyli Dekalogu. "Od tych dziesięciu prostych słów zależy przyszłość człowieka i społeczeństw. Przyszłość narodu, państwa, Europy, świata".

II etap pielgrzymki (13-16 sierpnia) był związany z VI Światowym Dniem Młodzieży, który odbywał się w Częstochowie. Po raz pierwszy spotkała się tu młodzież z byłego bloku wschodniego i zachodniego, stąd określenie tego spotkania "biblijną karawaną poprzez kontynenty". Tę część pielgrzymki Jan Paweł II rozpoczynał od wizyty w Krakowie i Wadowicach.

Podczas tej pielgrzymki Jan Paweł II mógł po raz pierwszy przemawiać do żołnierzy, nauczycieli, więźniów, mógł spotkać się w szpitalu z chorymi dziećmi, ich rodzicami i personelem, po raz pierwszy przekroczył próg świątyni prawosławnej i protestanckiej. Przemawiał do przedstawicieli świata kultury w Teatrze Narodowym oraz korpusu dyplomatycznego w nowo utworzonej Nuncjaturze Apostolskiej.

Hasło IV papieskiej pielgrzymki "Bogu dziękujcie, Ducha nie gaście" sygnalizowało radość z odzyskanej wolności, ale także niepokój, jak ta wolność będzie dalej pielęgnowana i wykorzystana do pokonania kryzysów społeczno-ekonomicznych i moralnych polskiego społeczeństwa. Słowa papieża brzmią aktualnie także dzisiaj.

Z archiwum Radia