Trójka

Gdzie szukamy szczęścia i jak je znajdujemy?

25.11.2008 21:00
Miłość? Kariera? Pieniądze? Gdzie szukamy szczęścia i jak je znajdujemy? A mże wystarczy odnalezć szczęście w sobie?

Miłość? Kariera? Pieniądze? Gdzie szukamy szczęścia i jak je znajdujemy? A mże wystarczy odnalezć szczęście w sobie? Żeby potem dzielić się nim z innymi. Witamy dziś znów w klubie filmowym, gdzie o szczęściu rozmawiać będą - po obejrzeniu nowego filmu Mike'a Leigh, "Happy-go-lucky", Natalia Koryncka-Gruz, Paweł Felis i Zbigniew Miłuński. Prowadzi Dariusz Bugalski. Zapraszamy!

Komitet Obrony Robotników

Czytaj także

Co trzeci Polak uważa się za szczęściarza - sondaż

W ostatnim 20-leciu poprawiło się samopoczucie Polaków - umocniły się emocje pozytywne, a osłabły negatywne - sondaż CBOS.

W ostatnim dwudziestoleciu znacznie poprawiło się samopoczucie Polaków - umocniły się emocje pozytywne, a osłabły negatywne; co trzeci Polak uważa się za szczęściarza, co szósty - za pechowca, wciąż jednak największa grupa badanych - ponad połowa - uważa, że w ich życiu "różnie bywa" - wynika z sondażu CBOS.

Jak to było z naszym szczęściem w przeszłości?

W 1988 r., u schyłku PRL, prawie co piąty Polak uważał się za osobę szczęśliwą, niewiele mniej miało poczucie życiowego pecha. Po dekadzie przemian, w roku 1999, znacznie przybyło respondentów zaliczających się do ludzi szczęśliwych (o 13 punktów, do 31 proc.). Od tego czasu odnotowujemy ich liczebną przewagę nad osobami o negatywnej samoocenie.

W minionym roku przybyło szczęśliwców

W grudniu 2009 r. co trzeci Polak uważał się za szczęśliwca (33 proc., od 1988 r. wzrost o 15 punktów), a co szósty (16 proc., czyli tyle samo co w 1988 r.) đ- za pechowca. Największa grupa ankietowanych (51 proc., o 14 punktów mniej niż w roku 1988) przyznała, że ich samoocena w tej dziedzinie jest zmienna.

Samoocena badanych jest silnie zróżnicowana społecznie i zależy głównie od położenia społeczno-ekonomicznego. Im lepsze warunki materialne, wyższe dochody na osobę w rodzinie, wyższe wykształcenie i pozycja zawodowa, a także im większa miejscowość zamieszkania, tym na ogół częstsze poczucie życiowego szczęścia. Pozytywną samoocenę częściej od innych deklarują też najmłodsi badani.

Polski pechowiec - kim jest?

Za pechowców uważają się respondenci znajdujący się w trudnym położeniu życiowym - przede wszystkim ci, którzy doświadczyli rodzinnej traumy, są rozwiedzeni (38 proc.), oraz żyjący w złych warunkach materialnych (36 proc.), najgorzej sytuowani - o dochodach poniżej 500 zł per capita (28 proc.), z wykształceniem podstawowym, robotnicy niewykwalifikowani, renciści (po 26 proc.), bezrobotni (24 proc.), a także rolnicy (22 proc.).

Rośnie liczba zadowolonych z życia, rodziny i przyjaciół 

Pod koniec ubiegłego roku zadowolenie z życia deklarowało ponad dwie trzecie badanych (67 proc., od roku 2008 spadek o 3 punkty). Ponad jedna czwarta respondentów (27 proc., wzrost o 3 punkty) określiła poziom swojej życiowej satysfakcji jako średni. Niezadowolenie ze swojego życia wyrażało pięciu na stu ankietowanych (5 proc.).

Poziom satysfakcji życiowej badanych również jest wyraźnie zróżnicowany społecznie i zależy od ich położenia społeczno-ekonomicznego.

Jak wynika z sondażu, Polacy czerpią zadowolenie przede wszystkim z życia rodzinnego oraz z więzi z przyjaciółmi i swoimi małymi ojczyznami.

Powszechne jest zadowolenie rodziców ze swoich dzieci (91 proc.), zdecydowana większość małżonków wyraża też zadowolenie ze swojego związku (81 proc., w tym 53 proc. to osoby całkowicie usatysfakcjonowane). Satysfakcję z małżeństwa częściej odczuwają mężczyźni niż kobiety.

Zdecydowana większość badanych (83 proc.) jest także zadowolona z relacji z przyjaciółmi - osobami bliskimi spoza rodziny. Zadowoleniu w tej dziedzinie sprzyjają: wyższe wykształcenie, dobre warunki materialne oraz młody wiek (25-34 lata). Najmniej usatysfakcjonowani są respondenci żyjący w złych warunkach materialnych.

Cieszyć może także miejsce zamieszkania

Ponad trzy czwarte badanych (77 proc.) wyraża zadowolenie z miejsca zamieszkania. Poziom satysfakcji w tej dziedzinie wiąże się przede wszystkim z warunkami materialnymi gospodarstw domowych respondentów - im są lepsze, tym większe zadowolenie ze swojej małej ojczyzny.

Zadowolenie z przebiegu pracy zawodowej deklaruje niemal trzy piąte ankietowanych (59 proc.), jednak tylko co szósty (17 proc.) jest w pełni usatysfakcjonowany. Zadowolenie z tej dziedziny życia jest tym większe, im lepsze warunki materialne mają badani, im wyższe są ich dochody per capita oraz wykształcenie i pozycja zawodowa.

Przybywa Polaków cieszących się dobrym zdrowiem i wykształceniem 

W ciągu ostatniej dekady przybyło Polaków zadowolonych ze stanu zdrowia. Stanowią oni prawie trzy piąte badanych (57 proc.,), w tym tylko 19 proc. było w pełni usatysfakcjonowanych, nieco ponad jedna piąta zaś (22 proc.) wyrażała niezadowolenie ze swojej kondycji zdrowotnej. Na poziom satysfakcji w tej dziedzinie wpływa przede wszystkim wiek, ale także pozycja społeczna i ekonomiczna.

W ostatnich dwóch latach stabilny pozostał poziom satysfakcji Polaków ze swego wykształcenia i kwalifikacji. W 2009 r. zadowoleni stanowili ponad połowę ankietowanych (52 proc.), w tym tylko 14 proc. było w pełni usatysfakcjonowanych swoimi osiągnięciami, a niezadowolenie wyrażała niemal jedna piąta (19 proc.). Poziom satysfakcji jest tym wyższy, im lepsze położenie społeczne badanych - im wyższe wykształcenie, dochody i lepsze warunki materialne, a także im wyższa jest ich pozycja zawodowa. Bardziej zadowoleni są mężczyźni niż kobiety.

W ostatnich trzech latach obserwujemy też stosunkowo niski poziom zadowolenia Polaków ze swoich perspektyw życiowych. W grudniu 2009 r. deklarowało je dwie piąte badanych (40 proc.), w tym jedynie siedmiu na stu (7 proc.) było w pełni usatysfakcjonowanych, a jedna piąta (19 proc.) wyrażała niezadowolenie. Co dziesiąty ankietowany nie potrafił określić poziomu swojej satysfakcji w tym wymiarze.

Najsłabszym źródłem satysfakcji Polaków są dochody

Do najmniej satysfakcjonujących aspektów życia należy jego ekonomiczny wymiar, choć w ostatnich 15 latach widoczna jest systematyczna i znaczna poprawa w tej dziedzinie, a ostatni pomiar należy do najlepszych. W grudniu 2009 r., podobnie jak rok wcześniej, zadowolenie z materialnych warunków bytu (mieszkania, wyposażenia itp.) wyrażała połowa ankietowanych (50 proc.), a więc znacznie więcej niż w 1994 r. Niezadowolenie deklarowało 17 proc. respondentów, a więc znacznie mniej niż przed 15 laty.

Niezmiennie najsłabszym źródłem satysfakcji Polaków są ich dochody i sytuacja finansowa, choć także pod tym względem wiele zmieniło się na lepsze. W ubiegłym roku zadowolenie deklarował co czwarty badany (25 proc. - znacznie więcej niż w 15 lat temu), w tym jednak tylko 3 proc. było w pełni usatysfakcjonowanych. Natomiast niezadowolenie było udziałem ponad dwóch piątych respondentów (42 proc.), czyli znacznie mniejszej grupy niż w 1994 r. Sytuacja finansowa jest jedyną dziedziną życia, która częściej dostarcza Polakom niezadowolenia niż satysfakcji.

Badanie przeprowadzono w dniach 2-9 grudnia 2009 r., na reprezentatywnej próbie losowej 1046 dorosłych Polaków.

pm, PAP

Czytaj także

Jak przyciągać szczęście do swojego życia

Uzależniamy bycie szczęśliwym od wielu okoliczności - jak znajdę pracę, chłopaka na życie, jak zarobię więcej pieniędzy, jak będzie mnie stać na więcej itd.

Wiemy jednak, że szczęście jest ulotne i spełnienie marzeń czy warunków nie zatrzyma go na dłużej. To nieszczęścia są bardziej obecne w naszym życiu, pchają się drzwiami i oknami i pozostają długo w pamięci. Jak przyciągać szczęście do swojego życia, jak stać się szczęśliwym? Przedstawcie własne "patenty" na szczęście. Gośćimi Trójki będą Agnieszka Serafin, psycholog i Anna Gabryjelska-Basiuk, psycholog. Zapraszam do rozmowy tuż po północy.Grażyna Dobroń

Czytaj także

Pech i szczęście

Życie jest niesprawiedliwe, prześladuje mnie pech. Czy to tylko przypadek? Czy pesymistyczne pojmowanie świata jest uzasadnione obiektywnie, czy to tylko nasze subiektywne wyobrażenie? Czemu służą przesądy i myślenie magiczne? Czy pechowcy mogą..
Posłuchaj
93'38 Dobronocka
więcej

Życie jest niesprawiedliwe, prześladuje mnie pech. Czy to tylko przypadek? Czy pesymistyczne pojmowanie świata jest uzasadnione obiektywnie, czy to tylko nasze subiektywne wyobrażenie? Czemu służą przesądy i myślenie magiczne? Czy pechowcy mogą zostać szczęściarzami? Wokół pechowców i szczęściarzy "pokręcimy" się przez dwie godziny z nadzieją na inspirację do zmiany, oczywiście w stronę szczęścia. Zapraszam na spotkanie z Kasią Murawską i Tomkiem Jamroziakiem, tuż po północy.

                                         Grażyna Dobroń

Zobacz więcej na temat: Grażyna Dobroń psychologia

Czytaj także

"Co napawa nas optymizmem"

Recesja, bezrobocie, terroryzm, głód, wojny i konflikty. Kiedy myślimy o współczesnym świecie łatwo jest stworzyć jego pesymistyczny obraz. A gdyby tak spojrzeć na rzeczywistość z zupełnie innej strony?

Recesja, bezrobocie, terroryzm, głód, wojny i konflikty. Kiedy myślimy o współczesnym świecie, łatwo jest stworzyć jego pesymistyczny obraz. A gdyby tak spojrzeć na rzeczywistość z zupełnie innej strony?

Tak uczynili naukowcy, autorzy książki "Co napawa nas optymizmem".

Goście optymistycznego Klubu Trójki będzie Edwin Bendyk.

Do usłyszenia,
Dariusz Bugalski

Czytaj także

Geografia szczęścia

Amerykański dziennikarz, Eric Weiner odwiedził dziesięć krajów zaliczanych do najszczęśliwszych na świecie. Rezultatem tych nietypowych podróży jest książka "Geografia szczęścia". Rozmowa z autorem dzisiaj w Klubie Trójki.
Posłuchaj
31'50
więcej

Amerykański dziennikarz, Eric Weiner odwiedził dziesięć krajów na kilku kontynentach. Nie interesowały go zabytki czy zdobycze kultury, lecz ludzkie szczęście. Celami jego wizyt były państwa uznane zaliczane do oaz szczęśliwości, a wśród nich m.in. Bhutan, Islandia czy Mołdawia.

Rezultatem tych nietypowych podróży jest książka "Geografia szczęścia". Weiner zadaje w niej pytania o źródła szczęścia, jego przejawy, ludzkie oceny tego, co za szczęśliwe uznać należy.

Rozmowa z autorem "Geografii szczęścia" dzisiaj w Klubie Trójki.

Zapraszam,
Dariusz Bugalski