Polskie Radio
Section05
fundusze unijne

Podpisane umowy o dofinansowanie UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura

W dniu 30 czerwca 2017 roku Polska Spółka Gazownictwa zawarła z Instytutem Nafty i Gazu - Państwowym Instytutem Badawczym umowy o dofinansowanie w ramach działania 7.1. - Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii, Oś priorytetowa VII - Poprawa bezpieczeństwa energetycznego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, na realizację projektów.
Zobacz więcej na temat:  fundusze unijne fundusze europejskie