Polskie Radio
Section05
język ojczysty

''Cofasz się do tyłu?'' Poznaj najczęstsze błędy językowe

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to święto ustanowione przez UNESCO w 1999 roku, aby wspierać ochronę różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego. To także okazja do podnoszenia świadomości językowej, kształtowania poczucia odpowiedzialności za polszczyznę oraz edukacji w zakresie poprawnego używania języka. A jak się okazuje, bezbłędne posługiwanie się polszczyzną wciąż bywa sporym wyzwaniem.
Zobacz więcej na temat:  STYL ŻYCIA język polski język ojczysty poprawna polszczyzna poprawność językowa patriotyzm