"Opłata drogowa to nie nowy podatek, chodzi o bezpieczeństwo"

PolskieRadio 24
Dominik Panek 12.07.2017

Poseł PiS Bogdan Rzońca podkreśla, że proponowana przez partię rządzącą opłata drogowa przyczyni się do poprawy stanu dróg gminnych, powiatowych i krajowych, a także bezpieczeństwa na nich. Polityk uważa, że opłata, którą mają wnosić między innymi producenci i importerzy paliw, nie będzie skutkował wzrostem cen na stacjach benzynowych. Obrady Sejmu relacjonuje reporterka Polskiego Radia 24 Małgorzata Głogowska. 

Zgodnie z projektem posłów PiS, opłata drogowa zasili Fundusz Dróg Samorządowych. Jej wysokość netto w przypadku benzyn i oleju napędowego ma wynieść 20 groszy za litr. W przypadku gazu opłata drogowa to prawie 37 groszy za kilogram. Bogdan Rzońca mówił w Sejmie, że jego ugrupowanie przyczyniło się do likwidacji tzw. mafii paliwowej i dzięki temu sytuacja rodzimych koncernów uległa poprawie. - Zlikwidowaliśmy korupcję i przestępstwo w obszarze paliwowym, dzięki temu nasze, polskie koncerny paliwowe obracają dużą ilością paliwa i mają oczywiście odpowiednie zyski z tego tytułu, więc (...) opłata drogowa nie musi się przełożyć na wzrost ceny paliwa - ocenił poseł.

Polityk PiS powiedział, że koszty wypadków drogowych w Polsce w 2015 roku wyniosły ponad 48 miliardów złotych. Jednym z powodów tych kosztów jest bardzo słaba sieć komunikacyjna - mówił Bogdan Rzońca, dodając, że i tak podatnicy płacą za zły stan dróg lokalnych. Stąd - jak przekonywał poseł PiS - potrzeba utworzenia Funduszu Dróg Samorządowych. - Mówimpr24 o opłacie drogowej, która będzie wprowadzona i będzie zasilała celowy fundusz na drogi, nie na administrację, nie na 500 plus, nie na mieszkania. Wszystkie te środki z tego funduszu trafią tylko i wyłącznie na drogi - zaznaczał Bogdan Rzońca. 

Z uzasadnienia projektu wynika, że Fundusz Dróg Samorządowych ma dofinansować budowę i przebudowę dróg powiatowych i gminnych oraz mostów w ciągu dróg wojewódzkich. Druga część wpływów z opłaty drogowej ma trafić do Krajowego Funduszu Drogowego, z którego finansowane są inwestycje w drogi krajowe.

Przeciw wprowadzeniu tej opłaty jest cała opozycja, która uważa, że po uchwaleniu ustawy ceny paliw wzrosną, a to doprowadzi do wzrostu cen w ogóle. Poparcie dla projektu wycofał też poseł PiS Jan Mosiński. 

Plany stworzenia Funduszu Dróg Samorządowych i ewentualnych konsekwencji komentował w PR 24 Wojciech Jakóbik - redaktor naczelny portalu Biznes Alert. 

Polskie Radio 24, IAR/dp