Logo Polskiego Radia
Polskie Radio
0:48 Pobierz dźwięk
Jan Paweł II
“Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi!”
Słowa te, będące cytatem z Biblii, ale przez wielu odczytywane jako wezwanie do zmian politycznych, wypowiedział papież Jan Paweł II na Placu Zwycięstwa w Warszawie 2 czerwca 1979. Był to pierwszy dzień jego pierwszej pielgrzymki do Polski jako papieża..