Zimowy sen

polskieradio.pl
Joanna Łopat 10.05.2013
Zimowy sen
foto: Alegri/ 4freephotos

Poznaj zwierzęta, które zapadają w sen zimowy i dowiedz się, dlaczego tak się dzieje.

Pokaz organizowany przez Koło Naukowe Neuroscience, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Ciekawostki z życia zwierząt

Prezentacja na temat wędrówek zwierząt, cyklu rozrodczego, godów, snu zimowego.

Przybliży ona dzieciom i młodzieży przyczyny wędrówek zwierząt. Przedstawione zostaną również ciekawostki związane z cyklem rozrodczym oraz z godami. Prezentacja pokaże zwierzęta, które zapadają w sen zimowy lub stan utajony oraz przyczyny, dlaczego tak się dzieje.

Przeprowadzone zostaną konkursy na temat życia w poszczególnych ekosystemach.

Biologiczne i medyczne aspekty życia

Parametry życiowe - badanie ciśnienia tętniczego krwi, czynności serca, częstości oddechu. Zwiedzający nauczą się mierzyć ciśnienie tętnicze i tętno oraz będą mieli możliwość oglądać elektrokardiogramy (EKG) i elektroencefalogramy (EEG).

Dla najmłodszych "szpital pluszowego misia" i konkursy.

Psychologiczne aspekty życia

Jak ocenić nastrój człowieka? - skale psychometryczne, zwiedzający mogą dokonać oceny swojego nastroju przy pomocy kwestionariusza samooceny.

Czy można ocenić jakość życia? - zwiedzający mogą ocenić różne domeny i aspekty jakości życia przy zastosowaniu różnych skal i kwestionariuszy ocena pamięci.

Najmłodsi mogą zagrać w gry memo, nieco starsi mogą ocenić pamięć wzrokową przy zastosowaniu wybranych testów komputerowych oraz zdolność identyfikacji zapachów przy zastosowaniu Sniffin-Sticks.

Czy możemy mieć długie i zdrowe życie?

Planowane jest przeprowadzenie szeregu konkursów i quizów; czy dobrze się odżywiasz?; czy jesteś aktywny?; jakie są zwyczaje służące zdrowemu życiu?; jakie potrawy są zdrowe, a jakie niezdrowe?; czy masz prawidłową masę ciała?

Czego możemy dowiedzieć się o życiu w pradziejach?

Prezentacja przybliży na czym polegają badania antropologiczne ludzkiego materiału kostnego oraz czego, na ich podstawie można dowiedzieć się o populacjach pradziejowych. Zaprezentowane zostaną sposoby oceny wieku i płci osobników, a także ślady wybranych chorób i urazów, które można zidentyfikować na podstawie materiału osteologicznego. Ponadto uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób można zrekonstruować dietę i migrację grup ludzkich żyjących wiele wieków temu.