jedynka

Czerwionka-Leszczyny

polskieradio.pl
Kamila Kolanowska 12.06.2013
Czerwionka-Leszczyny
foto: mat. promocyjne miasta

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny położona jest w powiecie rybnickim w południowo-zachodniej części województwa śląskiego. Miejscowość łączy miejski charakter kilku dzielnic z obszarami rolniczymi sołectw o dużych walorach przyrodniczych i rekreacyjnych.

Z jednej strony - potencjał gospodarczy i spore rezerwy inwestycyjne, z drugiej - przyjazne dla człowieka środowisko. Wysoka lesistość Czerwionki-Leszczyn należy do jej najsilniejszych atutów i znacząco podnosi turystyczne i rekreacyjne walory. Na uwagę zasługują także zachowane tu wartości przyrodnicze. Zachodnia i południowa część gminy wchodzi w skład Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich.

Każdego roku na terenie Czerwionki-Leszczyn organizowane są liczne imprezy kulturalne, jak np. Festiwal Muzyki Niemechanicznej „Around The Rock”, Dziecięcy Festiwal Teatralny, Międzynarodowy Konkurs Poetycki "O Złote Cygaro Wilhelma", Festiwal Mażoretek – "Parada". Od trzydziestu lat na terenie Czerwionki-Leszczyn działa najstarszy w Polsce Klub Kultury Japońskiej zajmując się organizowaniem profesjonalnych spotkań i programów japońskich, prelekcji i pokazów sztuki władania japońskim mieczem – Międzynarodowe Seminaria Szermierki Japońskiej.

Na uwagę zasługuje fakt, że w miejscu zamkniętej w 1999 roku kopalni „Dębieńsko” powstaje najnowocześniejsza w kraju kopalnia węgla kamiennego budowana przez NWR KARBONIA S.A. Dzięki tej inwestycji Gmina Czerwionka-Leszczyny zaczyna się dynamicznie rozwijać. NWR KARBONIA od lat przywiązuje szczególną uwagę do tworzenia pozytywnych relacji między firmą a społecznością lokalną w Czerwionce-Leszczynach.

Będąc w Czerwionce-Leszczynach warto odwiedzić:

Zabytkowe osiedla patronackie Kopalni "Dębieńsko"

Murowane z czerwonej cegły familoki są pamiątką dawnej architektury miejskiej Górnego Śląska. Kolonia "Dębieńsko" w Czerwionce-Leszczynach jest jedną z największych i najlepiej zachowanych. W jej skład wchodzi prawie sto budynków wolnostojących, bogato zdobionych, różniących się między sobą detalami architektonicznymi. W wielu miejscach na Śląsku wybudowano familoki, ale osiedle w Czerwionce-Leszczynach jest wyjątkowe. Historycy i konserwatorzy zabytków podkreślają, że kolonia stanowi unikat, perłę architektury. Wyróżnia się bogactwem form architektonicznych i dbałością o detal.

Pojezierze Palowickie – "śląskie Mazury"

Pojezierze Palowickie stanowi integralną część Parku Krajobrazowego "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich" oraz jest jednym z najpiękniejszych zespołów stawów hodowlanych w regionie potoku Jesionka, wraz ze stawami Garbocz, Łanuch i Jesionka, prócz walorów krajobrazowych, wyróżnia się różnorodnością gatunkową fauny i flory.

Zabytkowe drewniane kościoły w sołectwach: Bełk i Palowice

Warto też poszukać skarbów - jak głosi legenda – ukrytych we wnętrzu wzgórza Ramża.

  • Zobacz więcej na temat: