W Jezioranach

polskieradio.pl
Jolanta.Wyszynska@polskieradio.pl Wyszyńska 18.06.2019

Zapraszamy na spotkanie z bohaterami powieści radiowej "W Jezioranach".

Autor:

Katarzyna Ciesielska - Ławrynowicz

Reżyser:

Jan Warenycia

Realizator:

Maria Olszewska


Obsada

Magdalena Homanowska - Tusia Włodarska

Justyna Kulczycka - Zosia Teterowa

Henryk Talar - Janusz Tetera

Mieczysław Morański - Stanisław Włodarski

Grzegorz Wons - Zyga Pawlacz