Ekumenia

Spotkanie Światowej Rady Kościołów i Kościoła Katolickiego w Lizbonie

Ostatnia aktualizacja: 20.09.2017 17:39
Gremium złożone z przedstawicieli Światowej Rady Kościołów oraz Kościoła katolickiego zostało utworzone w 1965 r., aby monitorować i wspierać wzajemną współpracę.
Audio

W centrum obrad znalazły się kwestie pokoju oraz trudności związane z napływem migrantów i uchodźców. Podkreślono rolę religii i kultury w budowaniu pokoju oraz wskazano na wyzwania, ale także i szanse związane z przybywającymi do Europy migrantami. Uczestnicy obrad wskazali, iż sytuacja ta jest szczególnym „znakiem czasów” i domaga się współpracy i wspólnej odpowiedzi wszystkich Kościołów. Są one wezwane do wzmożenia wysiłków w przyjęciu, ochronie i integracji migrantów i uchodźców.

Na czele mieszanej grupy roboczej złożonej z przedstawicieli Światowej Rady Kościołów oraz Kościoła katolickiego stoją metropolita Nifon z Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego oraz abp Diarmuid Martin z Dublina.

Zobacz więcej na temat: wiara ekumenizm