Ekumenia

Konferencja na rzecz wolności religii lub przekonań

Ostatnia aktualizacja: 19.11.2020 06:01
Zakończyła się dwudniowa, przeprowadzona wirtualnie, Konferencja Ministerialna na rzecz wolności religii lub przekonań organizowana w tym roku przez Polskę. W wydarzeniu wzięli udział m.in. szef MSZ Zbigniew Rau i amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo. Konferencję zainaugurowały wystąpienia sekretarza stanu USA i szefa polskiej dyplomacji.

Podczas konferencji szef polskiego MSZ wskazywał m.in. na ochronę osób prześladowanych ze względu na religię jako na obszar szczególnego zaangażowania Polski na arenie międzynarodowej, w którym rząd zamierza kontynuować aktywne działania. Przypomniał, że to z inicjatywy Polski dzień 22 sierpnia obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień upamiętniający ofiary aktów przemocy na tle religijnym, który został ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Drugiego dnia odbyły się trzy sesje poświęcone: ochronie wolności religii lub przekonań w dobie pandemii COVID - 19, relacji pomiędzy wolnością religii lub przekonań a zrównoważonym rozwojem oraz związkom pomiędzy zapewnieniem wolności religii lub przekonań a bezpieczeństwem. W sesjach wzięli udział m.in. przedstawiciele ONZ, amerykańskiej Komisji ds. Wolności Religijnej, eksperci Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, OBWE.

Dyskusje obserwowali również przedstawiciele ponad 3000 organizacji z całego świata. Konferencja na rzecz wolności religijnej odbywa się od 2018 r. Poprzednia edycja miała miejsce w lipcu ubiegłego roku w Waszyngtonie. Tegoroczna edycja początkowo miała odbyć się w dniach 14-16 lipca, jednak została przesunięta z powodu pandemii koronawirusa.

Zobacz więcej na temat: wiara