Ekumenia

Przesłanie papieża w Wigilię Pięćdziesiątnicy

Ostatnia aktualizacja: 03.06.2021 06:01
„Jeśli chrześcijańska jedność we wzajemnej miłości zawsze była potrzebna, to dziś jest ona bardziej nagląca niż kiedykolwiek” - powiedział Papież w przesłaniu wideo z okazji Ekumenicznego Czuwania w Wigilię Pięćdziesiątnicy zorganizowanego przez Charis w anglikańskim kościele Chrystusa w Jerozolimie.

Charis to służba koordynująca różne przejawy działalności katolickiej Odnowy w Duchu Świętym. Franciszek nawiązał do szczególnego miejsca w świętym mieście dzieci Abrahama, którym była „izba na górze”. To w niej Duch Święty, którego Jezus obiecał po swoim zmartwychwstaniu zstąpił z mocą na Maryję i uczniów, przemieniając na zawsze ich życie i całą historię.

Ojciec Święty wspomniał także o kościele św. Jakuba, Kościele Matce, pierwszym kościele wierzących w Jezusa, Mesjasza, z których wszyscy byli Żydami. Byli nimi również ci, którzy przybyli z wielu miejsc ówczesnego świata. To oni „pełni zdumienia” usłyszeli Galilejczyków mówiących w ich własnym języku. Dalsza relacja z Dziejów Apostolskich opisuje wspólnotę wierzących w Jezusa.

Nikt nie był w potrzebie, bo wszystko mieli wspólne. Ich znakiem rozpoznawczym była braterska miłość, a obecność Ducha Świętego czyniła ich zrozumiałymi. Papież zauważył, że często świat dostrzega w chrześcijanach bardziej konflikty i kłótnie niż wzajemną miłość. Uczniowie Chrystusa są podzieleni, w ciągu wieków rozbili to, co On z taką miłością, pasją i czułością stworzył. Franciszek dodał, że powinniśmy prosić o przebaczenie Ojca wszystkich i również przebaczyć sobie wzajemnie. Odbudowywanie jedności jest dzisiaj naglącym zadaniem w podzielonym świecie, w którym pandemia spotęgowała jeszcze chciwość i egoizm.

Zobacz więcej na temat: wiara