Section01 - menu
Section08 - artykułowa

Waleria Korolowa

Polskie Radio
Martyna Konopka 08.08.2014

Urodziła się w 1924 roku w Rzeżycy (obecnie Rēzekne) na Łotwie. Tam uczyła się w polskiej szkole powszechnej i gimnazjum. Należała do harcerstwa. Po wojnie przeniosła się do Rygi, gdzie mieszka do dzisiaj. W latach 60. pracowała w instytucjach związanych z branżą telefoniczną.

  • Zobacz więcej na temat: