Nauka

Oglądaj debatę Festiwalu Nauki na żywo. Początek: niedziela 18:00

Ostatnia aktualizacja: 28.09.2012 00:01
Goście portalu Polskieradio.pl będą mogli brać udział w debacie poprzez specjalny formularz.

Jeśli chcesz zadać pytanie uczestnikom debaty skorzystaj z powyższego formularza.

Zobacz serwis specjalny o XVI Festiwalu Nauki

W debacie wezmą udział prof. Marek Safjan (UW, sędzia Trybunału w Strasburgu), prof. J. Kurczewska (UW), prof. Krzysztof Wielecki (UW), Aleksander Smolar (Rada Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu oraz Rada European Council of Foreign Affairs), dr Marek Cichocki (I. Stosowanych Nauk Społecznych UW, główny negocjator Polski przy przystąpieniu Polski do UE, doradca Prezydenta Kaczyńskiego) oraz red. Jarosław Gugała (prowadzenie).

Oto, jakie tematy poruszą dyskutanci:

W czasie zaborów Polskę ominęły rewolucja przemysłowa i okres zagranicznej ekspansji, które dały bogactwo krajom i narodom Zachodu. Czy to dowód na to, że bez własnego państwa nasz los musi być gorszy i trudniejszy?

W czasach zaborów powstały wielkie dzieła Chopina, Wieniawskiego, Mickiewicza, Słowackiego itd. Czy to dowód, że bez mecenatu własnego państwa artyści równie dobrze mogą odnosić światowe sukcesy?

Istnieją państwa wieloetniczne, które dają obywatelom bezpieczeństwo, opiekę społeczną i gwarancje praw człowieka. Czy współcześni Polacy mieliby zapewniony taki sam poziom tych wartości, będąc obywatelami Niemiec albo Stanów Zjednoczonych Europy?

Mniej niż połowa Polaków uczestniczy w wyborach, czyli korzysta ze swoich podstawowych praw obywatelskich. Czy to dowód na to, że większości z nas własne państwo nie jest do niczego potrzebne? Czy przynależność do Unii Europejskiej nie jest lepszą gwarancją praw człowieka i obywatela niż nasze własne prawo?

Europejskie trybunały pozwalają dochodzić swoich praw, gdy narodowe sądy i instytucje zawiodą. Być może sądy europejskie byłyby sprawiedliwsze i sprawniejsze?

Czy prawo międzynarodowe jest wystarczające do tego, żeby zagwarantować Polakom pełnię praw i swobód obywatelskich?

Czy utrzymywanie własnej armii ma jeszcze sens? Być może NATO byłoby zupełnie wystarczające i dużo tańsze?

Polska jest wciąż krajem dużo biedniejszym niż kraje Zachodu. Czy Polakom nie byłoby lepiej, gdyby byli obywatelami bogatszych i lepiej zorganizowanych państw, takich jak Niemcy, Francja, Włochy, Wielka Brytania itd.?

Czy język polski i zawarte w nim dziedzictwo narodowej kultury są najsilniejszym spoiwem łączącym Polaków? Czy język i kultura musiałyby nieuchronnie zniknąć bez istnienia narodowego państwa?

Czy polskie przedsiębiorstwa potrzebują polskiego państwa? Czy bez własnego państwa polski kapitał miałby takie same szanse na rozwój i konsolidację? Czy państwo polskie sprzyja polskim przedsiębiorstwom?

Festiwal Nauki 2012 odbywa się pod patronatem Polskiego Radia S.A. Zapraszamy!

Powyższego materiału  nie można  wykorzystywać do celów komercyjnych bez zgody organizatora XVI Festiwalu Nauki w Warszawie.