Powstanie Warszawskie

Wspomnienia gen. Chruściela

Ostatnia aktualizacja: 01.08.2009 08:00
Antoni Chruściel pseudonim "Monter" - faktyczny dowódca całości sił powstańczych. Za udział w Powstaniu Warszawskim został awansowany do stopnia generała brygady.
Audio
  • Fragmenty wspomnień gen. Antoniego Chruściela ps. "Monter" - komendanta Stołecznego Okręgu AK i dowódcy oddziałów walczących w Powstaniu Warszawskim na temat pierwszych dni zrywu. (RWE, 1968)
Gen. Antoni Chruściel Monter (w środku) komendant Okręgu Warszawskiego AK oraz oficerowie Wydziału Propagandy Komendy Głównej AK, na dziedzińcu Poczty Głównej przy pl. Napoleona, 10 sierpnia 1944. Od lewej stoją: por. Zygmunt Ziółek Sawa (w tle), z-ca szefa Wydz. Propagandy. Przed nim stoi Jan Rzepecki Wolski, dowódca BIP-u Komendy Głównej AK
Gen. Antoni Chruściel "Monter" (w środku) komendant Okręgu Warszawskiego AK oraz oficerowie Wydziału Propagandy Komendy Głównej AK, na dziedzińcu Poczty Głównej przy pl. Napoleona, 10 sierpnia 1944. Od lewej stoją: por. Zygmunt Ziółek "Sawa" (w tle), z-ca szefa Wydz. Propagandy. Przed nim stoi Jan Rzepecki "Wolski", dowódca BIP-u Komendy Głównej AK

Po kapitulacji powstania gen Antoni Chruściel przebywał w niemieckich oflagach. Po zakończeniu II wojny światowej pozostał na emigracji w Londynie. W 1947 roku został członkiem Rady Naczelnej Koła Żołnierzy Armii Krajowej.

W 1946 roku komuniści pozbawili go obywatelstwa polskiego. Od 1956 roku mieszkał w  Waszyngtonie, gdzie pracował jako tłumacz. Zmarł 30 listopada 1960 roku. W 60. rocznicę powstania urny z prochami generała i jego żony zostały sprowadzone do Polski i złożone w katedrze polowej Wojska Polskiego. 30 lipca 2004 odbył się pogrzeb. Prochy "Montera" zostały złożone w kwaterze żołnierzy Polski Walczącej.


Zapraszamy do wysłuchania archiwalnych wspomnień gen. Antoniego Chruściela, które zostały wyemitowane na falach RWE.