Section1
Karol Beyer. Pierwszy fotograf Warszawy (zdjęcia ze zbiorów Muzeum Narodowego)
Wszystkie Foto: aut.Karol Beyer, zdjęcie pochdozi ze zbiorów Muzeum Narodowego