Cyfrowe radio DAB

Veaceslav Gheorghişenco

Ostatnia aktualizacja: 27.09.2016 16:26
Dyrektor Radia, Teleradio Moldova

Absolwent studiów filologicznych Państwowego Uniwersytetu Mołdawii w Kiszyniowie, rozpoczął swoją karierę w 1992 r. w radiowej części kompanii Teleradio Moldova, gdzie pracuje bez przerwy aż do dziś. Przeszedł przez wszystkie szczeble hierarchii radiowej, począwszy od stanowiska dziennikarskiego, a kończąc na dyrektorze pionu radiowego. Pracował również jako wydawca programów kulturalnych i wiadomości. Od 2015 r. Veaceslav Gheorghişenco jest Dyrektorem Radia Teleradio Moldova. 

Veaceslav Gheorghişenco jest laureatem wielu nagród radiowych, m.in. nagrody Teleradio Moldova oraz mołdawskiego Ministerstwa Kultury.