Centrum Edukacji Medialnej

Skuteczna prezentacja

18.08.2016 11:23
Szkolenia medialne

Szkolenie skierowane jest do osób stających przed koniecznością wystąpień publicznych, biorących udział w negocjacjach, prezentacjach.

CELE SZKOLENIA:

Szkolenie ułatwiające publiczne prezentowanie osiągnięć i planów swojej firmy, instytucji czy organizacji, pokazujące metody skutecznej prezentacji, lepszej komunikacji, style prezentacji. Po naszym szkoleniu łatwiej przekonasz innych do swoich argumentów, polepszysz swoje zdolności komunikacyjne.

WYKŁADOWCY:

trenerzy medialni: logopeda oraz dziennikarz - specjalista public relations

FORMA ZAJĘĆ:

Praktyczne warsztaty umożliwiające przećwiczenie zachowań w czasie symulowanych wystąpień publicznych. Szczegółowa analiza przedstawionych prezentacji ze szczególnym uwzględnieniem języka i konstrukcji wypowiedzi, estetyki komunikatywności przekazu werbalnego. Ćwiczenia odbywają się przed kamerą i mikrofonem.

MIEJSCE:

Sale wykładowe i studio treningowe Centrum Edukacji Medialnej PR – S.A., al. Niepodległości 77/85, Warszawa, nowy budynek Polskiego Radia – S.A.

CZAS:

12 godzin (2 dni po 6 godzin). Terminy podane w terminarzu szkoleń

PROGRAM:

Dzień 1

1. Techniki komunikowania się

-    wyrazistość mówienia (dykcja)

-    sposób operowania głosem

-    struktura wystąpienia publicznego

2. Ogólne zasady komunikacji werbalnej

-    wyrazistość mówienia jako wzmocnienie komunikatu

-    estetyka operowania głosem

-    ekspresja jako środek przyciągania i utrzymywania uwagi

-    zasady pozwalające panować nad tremą

Dzień 2

1. Wystąpienia publiczne

-    opanowywanie stresu

-    jak określić i wspierać własne mocne strony osobowości?

2. Mówca a audytorium, budowanie relacji z odbiorcami

3. Prezentacje publiczne

-    style prezentacji

-    podstawowe elementy wystąpienia

4. Przekonywanie do swojego punktu widzenia – podstawy negocjacji

5.    Strategie udzielania odpowiedzi na pytania, trudne sytuacje, obrona własnych poglądów i wizerunku

ZGŁOSZENIE:

Wypełniony formularz "umowa-zgłoszenie"  należy przesłać do Centrum Edukacji  Medialnej PR - S.A., a po potwierdzeniu przez CEM  przyjęcia zgłoszenia,  przesłać kopię dowodu opłaty za szkolenie  najpóźniej na dwa tygodnie przed  jego rozpoczęciem. O zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończeniu kursu.

Dodatkowe informacje: tel.:
22 645 54 88
22 645 90 39
22 645 95 03

Liczebność jednej grupy – 8 osób

Koszt szkolenia  netto dla jednej osoby  - 2500 zł + 23% VAT

W powyższej kwocie zawarte są koszty dydaktyczne, pomocy szkoleniowych oraz serwisów kawowych i obiadu.

Opłatę za uczestnictwo z zaznaczeniem nazwy szkolenia prosimy wpłacać na konto Polskie Radio - S.A. : PKO BP S.A. nr konta: 95 1020 1026 0000 1002 0298 1389

Nasz adres

al. Niepodległości 77/85
00-977 Warszawa

Mapa dojazdu:

Mapka dojazdu - kliknij aby powiększyc

Telefony

od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 - 16:00

22 645 95 03
22 645 94 04
22 645 54 88
22 645 90 39

Fax
22 645 59 65

E-mail
cem@polskieradio.pl

Nr Konta
Polskie Radio SA
PKO Bank Polski S.A.
95 1020 1026 0000 1002 0298 1389