Centrum Edukacji Medialnej

Skuteczna prezentacja

Ostatnia aktualizacja: 18.08.2016 11:23
Szkolenia medialne

Szkolenie skierowane jest do osób stających przed koniecznością wystąpień publicznych, biorących udział w negocjacjach, prezentacjach, spotkaniach biznesowych, itp.

CELE SZKOLENIA:

Dostarczenie wiedzy na temat przygotowania się  do wystąpień publicznych oraz jak pracować nad techniką mowy i kulturą słowa. Przekazanie praktycznych wskazówek jak budować   własny wizerunek zgodny z zaplanowanymi celami, jak dobierać i prezentować argumenty podczas prezentacji, szkoleń, negocjacji, spotkań biznesowych lub innych wystąpień publicznych.

WYKŁADOWCY:

trenerzy medialni: logopeda oraz dziennikarz - specjalista public relations

FORMA ZAJĘĆ:

Praktyczne warsztaty umożliwiające przećwiczenie zachowań w czasie symulowanych wystąpień publicznych. Szczegółowa analiza przedstawionych prezentacji ze szczególnym uwzględnieniem języka i konstrukcji wypowiedzi, estetyki komunikatywności przekazu werbalnego. Ćwiczenia odbywają się przed kamerą i mikrofonem.

MIEJSCE:

Sale wykładowe i studio treningowe Centrum Edukacji Medialnej PR – S.A., al. Niepodległości 77/85, Warszawa, nowy budynek Polskiego Radia – S.A.

CZAS:

14 godzin dydaktycznych (2 dni po 7 godzin). ). Prosimy o zapoznanie się z  najbliższym terminem szkolenia otwartego w terminarzu szkoleń

LICZEBNOŚĆ GRUPY- 8 osób

KOSZT SZKOLENIA dla jednej osoby – 2.500 zł netto + 23% VAT.

W powyższej kwocie zawarte są koszty dydaktyczne, pomocy szkoleniowych oraz serwisów kawowych i obiadu.

 

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończeniu kursu

PROGRAM:

Techniki komunikowania się

 • wyrazistość mówienia (dykcja)
 • sposób operowania głosem
 • struktura wystąpienia publicznego

Ogólne zasady komunikacji werbalnej

 • wyrazistość mówienia jako wzmocnienie komunikatu
 • estetyka operowania głosem
 • ekspresja jako środek przyciągania i utrzymywania uwagi
 • zasady pozwalające panować nad tremą

Wystąpienia publiczne

 • opanowywanie stresu
 • jak określić i wspierać własne mocne strony osobowości?

Prezentacje publiczne

 • style prezentacji
 • podstawowe elementy wystąpienia

ZGŁOSZENIE:

Wypełniony formularz "umowa- zgłoszenie" na szkolenie należy przesłać do Centrum Edukacji  Medialnej PR - S.A. Po potwierdzeniu przez CEM  przyjęcia zgłoszenia,  prosimy
o przesłanie kopii dowodu opłaty za szkolenie , najpóźniej na dwa tygodnie przed  jego rozpoczęciem. O zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Kontakt i dodatkowe informacje:

22 645 54 88
22 645 90 39
22 645 95 03

22 645 94 04

cem@polskieradio.pl

Opłatę za uczestnictwo z zaznaczeniem nazwy szkolenia prosimy wpłacać na konto:

Polskie Radio - S.A. : PKO BP S.A. nr konta: 95 1020 1026 0000 1002 0298 1389

Nasz adres

al. Niepodległości 77/85
00-977 Warszawa

Mapa dojazdu:

Mapka dojazdu - kliknij aby powiększyc

Telefony

od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 - 16:00

22 645 95 03
22 645 54 88

Fax
22 645 59 65

E-mail
cem@polskieradio.pl

Nr Konta
Polskie Radio SA
PKO Bank Polski S.A.
95 1020 1026 0000 1002 0298 1389