Centrum Edukacji Medialnej

Skuteczna komunikacja menadżerska

Ostatnia aktualizacja: 18.08.2016 11:24
Szkolenie medialne

Szkolenie  skierowane jest do menadżerów wszystkich szczebli, liderów i kierowników zespołów.

CELE SZKOLENIA:
Dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat  skutecznego przekazywania informacji,  jak być  konkretnym i komunikatywnym mówcą,  tworzenia komunikatów bez  zbędnych, zaciemniających informacji oraz sposobów obrony własnych poglądów czy przedstawianych warunków. Przekazanie zasad opanowania stresu związanego z  wystąpieniami publicznymi, sztuki radzenia sobie z różnymi typami odbiorców, oraz  umiejętności działania kreatywnego i asertywnego.

WYKŁADOWCY:
trener medialny: specjalista public relations, psycholog społeczny, dziennikarz .

FORMA ZAJĘĆ:

Miniwykłady połączone z ćwiczeniami budowania konkretnej i komunikatywnej wypowiedzi, prowadzenia zebrań, spotkań biznesowych, prezentacji, zarządzania pytaniami, moderowania dyskusji, panowania nad stresem związanym z wypowiedziami publicznymi. Analiza wystąpień wskazująca prawidłowe i nieprawidłowe sposoby zachowań w trakcie publicznych wypowiedzi. Analiza treści  pod kątem czytelności przekazywanego odbiorcy komunikatu. Ćwiczenia są rejestrowane kamerą.

MIEJSCE:
Sale wykładowe Centrum Edukacji Medialnej PR -  S.A., al. Niepodległości 77/85, Warszawa, nowy budynek Polskiego Radia SA.

CZAS:
14 godzin dydaktycznych (2 dni po 7 godzin). Terminy  do uzgodnienia.

LICZEBNOŚĆ GRUPY – 1 - 8 osób

KOSZT SZKOLENIA   dla jednej osoby  -  2.500 zł + 23% VAT.

W powyższej kwocie zawarte są koszty dydaktyczne, pomocy szkoleniowych oraz serwisów kawowych i obiadu.

Szkolenie realizowane także na zamówienie,  wówczas jego koszt  kalkulowany jest indywidualnie dla każdego zamówienia.

 

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończeniu kursu

RAMOWY PROGRAM:

 • Zasady poprawnej komunikacji – przekaz jako wniosek, który wyciągają odbiorcy
  z adresowanej do nich wypowiedzi.
 • Podstawowe informacje z dziedziny komunikacji społecznej.
 • Porządkowanie faktów, układ czytelnej wypowiedzi – tworzenie konkretnego komunikatu.
 • Podstawy zarządzania stresem, metody opanowywania tremy, nawiązywania relacji z odbiorcami, wyrabianie wizerunku mówcy miłego i kompetentnego.
 • Modele zachowań autoprezentacyjnych.
 • Mowa ciała przemawiającego, komunikaty niewerbalne.
 • Ćwiczenie autoprezentacyjne.
 • Mowa ciała słuchaczy – wnioskowanie na podstawie komunikatów niewerbalnych o nastawieniu  emocjonalnym i poziomie zaangażowania odbiorców.
 • Elevator Pitch – co i jak przekazać odbiorcom, gdy ma się tylko kilkadziesiąt sekund do dyspozycji?
 • Sztuka aktywizowania słuchaczy, utrzymywanie uwagi, zarządzanie spotkaniami i prezentacjami.
 • Efekt pierwszeństwa, porządkowanie psychologiczne informacji podawanych w czasie wystąpienia,
 • Zarządzanie pytaniami i udzielanie odpowiedzi w czasie wystąpień publicznych, działania reaktywne w czasie prezentacji. Techniki udzielania odpowiedzi na trudne pytania
 • Sztuka przekonywania odbiorców, strategie uzyskiwania aprobaty dla prezentowanych wartości i poglądów, moderowanie dyskusji, asertywność mówcy, obrona własnego zdania w toku dyskusji z odbiorcami prezentacji i przemówień
 • Wykorzystywanie efektu świeżości dla skutecznego przekazywania najważniejszych treści wystąpienia.

Kontakt i dodatkowe informacje:

22 645 54 88
22 645 90 39
22 645 95 03

22 645 94 04

cem@polskieradio.pl


Opłatę za uczestnictwo z zaznaczeniem nazwy i terminu  szkolenia prosimy wpłacać na konto:

Polskie Radio - S.A. PKO BP S.A. nr konta: 95 1020 1026 0000 1002 0298 1389

 

 

 

Zobacz więcej na temat: szkolenia

Nasz adres

al. Niepodległości 77/85
00-977 Warszawa

Mapa dojazdu:

Mapka dojazdu - kliknij aby powiększyc

Telefony

od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 - 16:00

22 645 95 03
22 645 54 88

Fax
22 645 59 65

E-mail
cem@polskieradio.pl

Nr Konta
Polskie Radio SA
PKO Bank Polski S.A.
95 1020 1026 0000 1002 0298 1389