Centrum Edukacji Medialnej

Praktyka wystąpień w radiu i telewizji

18.08.2016 11:27
Szkolenia medialne

Szkolenie skierowane jest do osób, które występują publicznie, prezentując osiągnięcia i plany własne lub swojej firmy oraz tych, które z racji swojej działalności, zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji mają częste kontakty z mediami.

PROGRAM SZKOLENIA
PRAKTYKA WYSTĄPIEŃ W RADIU I TELEWIZJI
Szkolenie  przeznaczone jest dla osób, które występują publicznie prezentując osiągnięcia i plany własne lub
swojej firmy oraz z racji swojej działalności, zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji mają częste
kontakty z mediami
CELE SZKOLENIA:
Wszechstronne przygotowanie do wystąpień publicznych oraz udziału w audycjach radiowych i telewizyjnych;
uzyskanie podstawowej wiedzy na temat pożądanych zachowań w czasie udzielania wywiadu, w rozmowie
i dyskusji.
WYKŁADOWCY:
Dziennikarze radiowi i telewizyjni, logopeda medialny.
FORMA ZAJĘĆ:
Wykłady, prezentacja, ćwiczenia przed mikrofonem i kamerą.
MIEJSCE:
Sale wykładowe oraz studio treningowe, al. Niepodległości 77/85, Warszawa, nowy budynek Polskiego
Radia - S.A.
PROGRAM:
9.00-13.00 Co wpływa na skuteczność i atrakcyjność wypowiedzi ?
zasady skutecznej komunikacji
czym są wypowiedzi dla mediów elektronicznych, ich cechy i rodzaje
oczekiwania słuchaczy
elementy decydujące o wartości i skuteczności wypowiedzi w mediach
elektronicznych
Sposoby przekazywania informacji, a sposoby wyrażania i uzasadniania poglądów
oraz opinii
znaczenie poprawności językowej, sztuka mówienia i konstruowania wypowiedzi
strategia wypowiedzi
Wykład połączony z ćwiczeniami i nagraniami indywidualnych wystąpień przed mikrofonem
uczestników szkolenia w treningowym studiu radiowym.
13.00-13.30  Przerwa
13.30 - 16.00 Współpraca z mediami
Kim są i czego oczekują dziennikarze
Podstawowe techniki i narzędzia współpracy z dziennikarzami
Etyka dziennikarska
Zachowania przed kamerą i mikrofonem
- podczas udzielania wywiadu
- w trakcie konferencji prasowej
- podczas rozmowy w studiu telewizyjnym i radiowym
- podczas wypowiedzi przed kamerą  lub mikrofonem w warunkach pozastudyjnych
- taktyki obrony w sytuacjach trudnych
- znaczenie wyglądu zewnętrznego podczas wystąpień publicznych
Wykład połączony z ćwiczeniami rejestrowanymi kamerą
Liczebność jednej grupy – 6-8 osób
Koszt szkolenia dla jednej grupy – 5.760 zł

CELE SZKOLENIA:

Dzięki naszemu szkoleniu wszechstronnie przygotujesz się do wystąpień publicznych oraz udziału w audycjach radiowych i telewizyjnych; uzyskasz podstawową wiedzę na temat pożądanych zachowań w czasie udzielania wywiadu, w rozmowie i dyskusji.

WYKŁADOWCY:

Dziennikarze radiowi i telewizyjni, logopeda - trener medialny.

FORMA ZAJĘĆ:

Wykłady, prezentacja, ćwiczenia przed mikrofonem i kamerą.

MIEJSCE:

Sale wykładowe oraz studio treningowe, al. Niepodległości 77/85, Warszawa, nowy budynek Polskiego Radia - S.A.

CZAS:

14 godzin (2 dni po 7 godzin). Terminy podane w terminarzu szkoleń.

PROGRAM:

Dzień 1

1. Co wpływa na skuteczność i atrakcyjność wypowiedzi?

 • zasady skutecznej komunikacji
 • czym są wypowiedzi dla mediów elektronicznych, ich cechy i rodzaje
 • oczekiwania słuchaczy
 • elementy decydujące o wartości i skuteczności wypowiedzi w mediach elektronicznych
 • walka z tremą i kontrolowanie emocji

2. Sposoby przekazywania informacji, a sposoby wyrażania i uzasadniania poglądów oraz opinii

 • znaczenie poprawności językowej, sztuka mówienia i konstruowania wypowiedzi
 • strategia wypowiedzi
 • taktyki obrony w sytuacjach trudnych

Wykład połączony z ćwiczeniami i nagraniami indywidualnych wystąpień przed mikrofonem uczestników szkolenia w treningowym studiu radiowym.

Dzień 2

1.  Współpraca z mediami

 • Kim są i czego oczekują dziennikarze
 • Podstawowe techniki i narzędzia współpracy z dziennikarzami
 • Etyka dziennikarska

2. Zachowania przed kamerą i mikrofonem

- podczas udzielania wywiadu

- w trakcie konferencji prasowej

- podczas rozmowy w studiu telewizyjnym i radiowym

- podczas wypowiedzi przed kamerą  lub mikrofonem w warunkach pozastudyjnych

- taktyki obrony w sytuacjach trudnych

- znaczenie wyglądu zewnętrznego podczas wystąpień publicznych

Wykład połączony z ćwiczeniami rejestrowanymi kamerą

ZGŁOSZENIE:

Wypełniony formularz "umowa-zgłoszenie" należy przesłać do Centrum Edukacji Medialnej PR - S.A., a po potwierdzeniu przez CEM przyjęcia zgłoszenia, przesłać kopię dowodu opłaty za szkolenie najpóźniej na dwa tygodnie przed jego rozpoczęciem. O zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończeniu kursu.

Dodatkowe informacje tel.:
22 645 54 88
22 645 90 39
22 645 95 03

Liczebność jednej grupy –  do 8 osób.

Koszt szkolenia netto dla jednej osoby - 2500 zł + 23% VAT.

 

W powyższej kwocie zawarte są koszty dydaktyczne, pomocy szkoleniowych oraz serwisów kawowych i obiadu.

Opłatę za uczestnictwo z zaznaczeniem nazwy i terminu szkolenia prosimy wpłacać na konto:

Polskie Radio - S.A., PKO BP S.A. nr konta: 95 1020 1026 0000 1002 0298 1389

 

Zobacz więcej na temat: szkolenia szkolenia medialne

Nasz adres

al. Niepodległości 77/85
00-977 Warszawa

Mapa dojazdu:

Mapka dojazdu - kliknij aby powiększyc

Telefony

od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 - 16:00

22 645 95 03
22 645 94 04
22 645 54 88
22 645 90 39

Fax
22 645 59 65

E-mail
cem@polskieradio.pl

Nr Konta
Polskie Radio SA
PKO Bank Polski S.A.
95 1020 1026 0000 1002 0298 1389