Centrum Edukacji Medialnej

Rzecznik prasowy firmy

Ostatnia aktualizacja: 18.08.2016 11:14
Szkolenie medialne

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów Public Relations, rzeczników prasowych, managerów odpowiedzialnych za kształtowanie wizerunku firm oraz instytucji.

CELE SZKOLENIA:

Przekazanie wiedzy i rozwinięcie umiejętności, które przygotowują uczestników do pełnienia funkcji rzecznika prasowego. Dostarczenie praktycznych wskazówek jak układać współpracę
z mediami i dziennikarzami.

WYKŁADOWCY:

Praktyk zajmujący się zagadnieniami public relations,  dziennikarze radiowi i telewizyjni, logopeda - trener medialny.

FORMA ZAJĘĆ:

Mini wykłady połączone z ćwiczeniami. Indywidualne wystąpienia uczestników

CZAS:

24 godziny (3 dni po 8 godzin). Prosimy o zapoznanie się z  najbliższym terminem szkolenia otwartego w terminarzu szkoleń

MIEJSCE:
Sale wykładowe oraz studio treningowe Centrum Edukacji Medialnej, al. Niepodległości 77/85, Warszawa, nowy budynek  Polskiego Radia - S.A.

PROGRAM:

Kto to jest rzecznik prasowy?

Współpraca z mediami - najważniejsza funkcja rzecznika

 • zasady współpracy z prasą
 • notatki prasowe: rodzaje, różnice
 • jak pisać informacje prasowe
 • wywiady prasowe
 • ogólne zasady współpracy z radiem i telewizją
 • przygotowanie (rzecznika/szefa) do rozmowy z dziennikarzami.

Zadania rzecznika w sytuacji kryzysowej.

Zasady skutecznego przekazu

 

Sposoby przekazywania informacji, a sposoby wyrażania i uzasadniania poglądów oraz opinii.

 • znaczenie poprawności językowej, sztuka mówienia i konstruowania wypowiedzi
 • strategia wypowiedzi
 • sposoby przygotowywania się do wypowiedzi
 • walka z tremą i kontrolowanie emocji

 

Techniki komunikacji

 Czym są wypowiedzi dla mediów elektronicznych, ich cechy i rodzaje

 • oczekiwania słuchaczy
  • elementy decydujące o wartości i skuteczności wypowiedzi w mediach  elektronicznych

 

Zachowania przed mikrofonem i kamerą

 • podczas udzielania wywiadu
 • w trakcie konferencji prasowej
 • w studiu radiowym i telewizyjnym
 • podczas krótkich wypowiedzi w warunkach pozastudyjnych
 • znaczenie wyglądu zewnętrznego podczas wystąpień publicznych
 • czy odpowiadać na wszystkie pytania stawiane przez dziennikarza i jak unikać odpowiedzi na pytania niewygodne
 • taktyka obrony w sytuacjach trudnych
 • obowiązki dziennikarza pełniącego rolę gospodarza programu telewizyjnego wobec

rozmówcy.

 • jak radzić sobie z techniką studyjną.

 

 

 ZGŁOSZENIE:

Wypełniony formularz "umowa- zgłoszenie" na szkolenie należy przesłać do Centrum Edukacji  Medialnej PR - S.A. Po potwierdzeniu przez CEM  przyjęcia zgłoszenia,  prosimy
o przesłanie kopii dowodu opłaty za szkolenie , najpóźniej na dwa tygodnie przed  jego rozpoczęciem. O zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończeniu kursu.

Dodatkowe informacje: tel.:

22 645 90 39

22 645 54 88

22 645 95 03

22 645 95 03

Liczebność jednej grupy –  do 10 osób.

Koszt szkolenia  dla jednej osoby  -  2.900 zł + 23% VAT.

W powyższej kwocie zawarte są koszty dydaktyczne, pomocy szkoleniowych oraz serwisów kawowych i obiadu.


Opłatę za uczestnictwo z zaznaczeniem nazwy i terminu  szkolenia prosimy wpłacać na konto:

Polskie Radio - S.A., PKO BP S.A. nr konta: 95 1020 1026 0000 1002 0298 1389

Nasz adres

al. Niepodległości 77/85
00-977 Warszawa

Mapa dojazdu:

Mapka dojazdu - kliknij aby powiększyc

Telefony

od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 - 16:00

22 645 95 03
22 645 54 88

Fax
22 645 59 65

E-mail
cem@polskieradio.pl

Nr Konta
Polskie Radio SA
PKO Bank Polski S.A.
95 1020 1026 0000 1002 0298 1389