Centrum Edukacji Medialnej

Zmiany w umowach cywilnoprawnych od 1 stycznia 2017 roku oraz najnowsze orzecznictwo i stanowiska urzędowe

Ostatnia aktualizacja: 29.11.2016 15:23

Szkolenie skierowane jest dla dyrektorów personalnych, kierowników działów kadr i płac, specjalistów ds. kadr i płac, dyrektorów finansowych, specjalistów ds. księgowości.

CELE SZKOLENIA:

 • Przekazanie wiedzy dotyczącej nowych postanowień umownych niezbędnych w umowach zlecenia;
 • Ugruntowanie wiedzy na temat ozusowania i opodatkowania umów cywilnoprawnych;
 • Uświadomienia, jak uniknąć grzywien za naruszenia przepisów zobowiązujących do wypłacania minimalnych stawek godzinowych.

WYKŁADOWCY:

Jarosław Sawicki – prawnik, doradca podatkowy i prawny, doświadczony szkoleniowiec z zakresu problematyki podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych.

Łukasz Prasołekwspółpracownik dzienników Rzeczpospolita i Gazeta Prawna oraz wielu innych wydawnictw branżowych skierowanych do działów kadr i płac, szkoleniowiec z obszarów czasu pracy, wynagrodzeń oraz różnych aspektów prawa pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

FORMA ZAJĘĆ:

Wykład, warsztaty.

CZAS:

7 godzin.

MIEJSCE:
Sala wykładowa Centrum Edukacji Medialnej, al. Niepodległości 77/85, Warszawa, nowy budynek  Polskiego Radia - S.A.

ZAGADNIENIA SZKOLENIA:

Umowy cywilnoprawne

 • Czym różni się umowa o dzieło od umowy o świadczenie usług?
 • Jaki musi mieć rezultat umowa o dzieło i jak się go weryfikuje?
 • Jak ocenia ZUS umowy o dzieło i umowy zlecenia?
 • Czy umowa o dzieło może dotyczyć wykładów na uczelni?
 • Czy umowa o działo może byś stosowana w przemyśle rolno-spożywczym, np. drylowanie śliwek?
 • Jakie są klasyczne elementy umów o świadczenie usług?

Umowy cywilnoprawne a stosunek pracy

 • Jakie są cechy przesądzające o istnieniu stosunku pracy?
 • Na czym polega podporzadkowanie autonomiczne?
 • Jak oceniać umowy o mieszanym charakterze łączące w sobie elementy umowy o pracę i cywilnoprawne?
 • Jakie klauzule umowne przesądzą o tym, że umowa będzie miała cywilnoprawny charakter?
 • Czym grozi zmiana charakteru zatrudnienia z umowy o pracę na cywilnoprawną?
 • Jakie uprawnienia ma PIP w związku z przekształcaniem umów cywilnoprawnych w stosunek pracy?
 • Czym grozi zawieranie w ramach grupy kapitałowej umowy o prace z jedną spółką i umów zlecenia z innymi spółkami na wykonywanie tych samych czynności przez jedną osobę?

Minimalna stawka godzinowa

 • Czy w każdej umowie zlecenia będzie obowiązywała minimalna stawka godzinowa?
 • Jakie nowe elementy należy wprowadzić do umów zlecenia od 1.1.2017 r.?
 • Czy będzie obowiązek zmieniania starych długookresowych umów zlecenia?
 • Jak należało będzie dokumentować ilość przepracowanych godzin na zleceniu?
 • Jak długo należało będzie przechowywać dokumenty związane z wypłatą minimalnych stawek godzinowych?
 • Jakie uprawnienia uzyska PIP w związku z wprowadzeniem minimalnych stawek godzinowych?
 • Czy inspektorzy pracy będę mogli zobowiązywać do wypłaty minimalnej stawki godzinowej przy umowach o dzieło, uznając je za umowy o świadczenie usług?

Opodatkowanie umów cywilnoprawnych

 • Do jakich źródeł przychodów mogą być kwalifikowane umowy cywilnoprawne?
 • Jakie są zasady opodatkowania umów cywilnoprawnych wykonywanych poza działalnością gospodarczą?
 • Jak należy opodatkować kontrakty menedżerskie wykonywane w ramach działalności gospodarczej?
 • W jaki sposób rozliczać wyjazdy służbowe osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych?
 • Pokrywanie kosztów przyjazdów członków zarządu i rad nadzorczych na posiedzenia organów – czy wystąpi przychód podatkowy?
 • Jak dla celów podatkowych traktować udostępnienie sprzętu osobom współpracującym na podstawie umów cywilnoprawnych?
 • Jak rozliczać podatkowo udostępnienie samochodów udostępnianych zleceniobiorcom do celów służbowych i prywatnych – zasady rozliczania dla celów podatkowych?
 • Jakie są zasady rozliczania wydatków ponoszonych przez zleceniobiorców w imieniu zleceniodawców? W jaki sposób dokumentować takie wydatki (paragony, faktury, zasady płatności)?
 • W jaki sposób rozliczać podatkowo świadczenia rzeczowe dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych – koszty dojazdów, zakwaterowania, etc.?
 • Koszty ubezpieczeń kadry zarządzającej a przychód podatkowy władz spółki.
 • Jaki wpływ na opodatkowanie umów cywilnoprawnych ma wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 roku (sygn. akt K 7/13)?
 • W jakich przypadkach stosować ryczałtowe opodatkowanie umów cywilnoprawnych, a w jakich zasady ogólne – stanowiska organów podatkowych.
 • W jaki sposób rozliczać korekty składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zleceniobiorców na gruncie podatkowym?

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych

 • Jakie umowy cywilnoprawne podlegają, a jakie nie podlegają ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym?
 • W jaki sposób można optymalnie zatrudniać członków zarządu?
 • Czy przy zatrudnieniu prokurentów należy naliczać składki – stanowiska ZUS.
 • Kto płaci składki od zlecenia z firmą zewnętrzną wykonywanego na rzecz pracodawcy pracownika?
 • Jak rozliczać zbieg tytułów ubezpieczenia przy jednoczesnym wykonywaniu umowy o pracę i umowy zlecenia, a jak przy jednoczesnym wykonywaniu kilku umów cywilnoprawnych?
 • W jaki sposób traktować dla potrzeb ubezpieczeń podróże służbowe zleceniobiorców?
 • Czy koszty dojazdów, zakwaterowania, środków bhp, etc. uwzględnia się w podstawie składek zleceniobiorców?
 • Jakie są planowane zmiany w sposobie obliczania wymiaru składek delegowanych zleceniobiorców?

 

ZGŁOSZENIE:

Wypełniony formularz "umowa-zgłoszenie"  należy przesłać do Centrum Edukacji  Medialnej PR - S.A., a po potwierdzeniu przez CEM  przyjęcia zgłoszenia,  przesłać kopię dowodu opłaty za szkolenie  najpóźniej na dwa tygodnie przed  jego rozpoczęciem. O zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończeniu kursu.

Dodatkowe informacje: tel.:
22 645 54 88
22 645 90 39
22 645 95 03

Koszt szkolenia  dla jednej osoby  -  600 zł + 23% VAT.

W powyższej kwocie zawarte są koszty dydaktyczne, pomocy szkoleniowych oraz serwisów kawowych i obiadu.

Opłatę za uczestnictwo z zaznaczeniem nazwy i terminu  szkolenia prosimy wpłacać na konto:

Polskie Radio - S.A., Bank Handlowy S.A. nr konta: 20 1030 1508 0000 0008 1720 3078

Zobacz więcej na temat: szkolenia szkolenia biznesowe

Nasz adres

al. Niepodległości 77/85
00-977 Warszawa

Mapa dojazdu:

Mapka dojazdu - kliknij aby powiększyc

Telefony

od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 - 16:00

+48 22 645 54 88
+48 22 645 54 58
+48 22 645 94 48

Fax
22 645 59 65

E-mail
cem@polskieradio.pl

Nr Konta
Polskie Radio SA
PKO Bank Polski S.A.
95 1020 1026 0000 1002 0298 1389