Centrum Edukacji Medialnej

Skuteczna komunikacja menadżerska

Ostatnia aktualizacja: 15.04.2021 10:28
Szkolenie medialne

Jednodniowe szkolenie warsztatowe (7 godzin zegarowych), skierowane jest do menadżerów wszystkich szczebli, liderów i kierowników zespołów. Zajęcia prowadzone są metodą interaktywnych zajęć online, opartych o moderowaną dyskusję - wymianę doświadczeń oraz ćwiczenia praktyczne, rozwijające możliwości interpersonalne Uczestników. Stosunek teoria versus praktyka 40/60 proc.

Po szkolenia zostaną opracowane indywidualne raporty, analizujące pożądane i niepożądane cechy osobowościowe i zachowania Uczestników warsztatu.

CELE SZKOLENIA:
Dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat  skutecznego przekazywania informacji, jak być  konkretnym i komunikatywnym mówcą,  tworzenia komunikatów bez zbędnych, zaciemniających informacji oraz sposobów obrony własnych poglądów czy przedstawianych warunków. Przekazanie zasad opanowania stresu związanego z  wystąpieniami publicznymi, sztuki radzenia sobie z różnymi typami odbiorców, oraz umiejętności działania kreatywnego i asertywnego.

WYKŁADOWCY:
trener medialny: specjalista public relations, psycholog społeczny, dziennikarz .

FORMA ZAJĘĆ:

Intensywne szkolenie online za pośrednictwem jednej z platform komunikacyjnych.

CZAS:

7 godzin zegarowych. Prosimy o zapoznanie się z  najbliższym terminem szkolenia otwartego w terminarzu szkoleń

LICZEBNOŚĆ GRUPY: 4-6 osób

KOSZT SZKOLENIA dla jednej osoby – 850 zł netto + 23% VAT. 

PROGRAM:

1. Nowoczesna komunikacja

 • kluczowe przesłania w wypowiedzi publicznej nie ma mowy bez key message
 • zasady poprawnej komunikacji, tworzenie relacji ze słuchaczami,
 • wzbogacanie przekazu, ile wartości osobistych ile zawodowych w komunikacji z zespołem
 • efekt świeżości i pierwszeństwa czyli jak dać się zapamiętać

2. Mowa ciała, komunikacja niewerbalna, wizerunek mówcy

 • panowanie nad emocjami,
 • zachowania niewerbalne dlaczego jesteśmy irytujący gdy mamy być sympatyczni
 • wnioskowanie na podstawie zachowań niewerbalnych słuchaczy,
 • norma dopasowania w występowaniu publicznym

3. Jak słuchają ludzie i co do nich dociera?

 • klasyfikacja słuchowcy/wzrokowcy
 • porządkowanie faktów i argumentów w komunikacji,
 • przekaz skuteczny w zależności od grup wiekowych,
 • sztuka obrony własnego zdania i przekonywania do swoich poglądów,
 • znaczenie komunikacji w zespole, nie jesteśmy samotnymi wilkami

4. Trudne sprawy, trudne rozmowy

 • pytania i odpowiedzi zarządzanie pytaniem i pytającym,
 • udzielanie odpowiedzi akceptowanej i budzącej zaufanie
 • pytania zamknięte i otwarte, pytania projekcyjne,
 • sztuka kontrolowania rozmowy, przywileje i obowiązki stron w komunikacji

5. Jak ich przekonać? Czyli skuteczność komunikacji

 • akcentowanie kluczowych przesłań
 • skuteczność przekazu a dobór faktów,
 • podziały czasowe w wystąpieniu publicznym; studia przypadków, dygresje
 • łączenie wykładu z metodami interaktywnymi

Powyżej wyszczególnione zagadnienia programowe omawiane są na zmianę z ćwiczeniami w praktyczny sposób wzmacniającymi zdolności komunikacyjne Uczestników.

ZGŁOSZENIE:

Wypełniony formularz "umowa- zgłoszenie" na szkolenie należy przesłać do Centrum Edukacji Medialnej. Po potwierdzeniu przez CEM przyjęcia zgłoszenia, prosimy o przesłanie kopii dowodu opłaty za szkolenie, najpóźniej na 10 dni przed jego rozpoczęciem. O zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia kursu.

Kontakt i dodatkowe informacje:

22 645 54 88
22 645 95 03

cem@polskieradio.pl

Opłatę za uczestnictwo z zaznaczeniem nazwy szkolenia prosimy wpłacać na konto:

Polskie Radio - S.A. : PKO BP S.A. nr konta: 95 1020 1026 0000 1002 0298 1389

Nasz adres

al. Niepodległości 77/85
00-977 Warszawa

Mapa dojazdu:

Mapka dojazdu - kliknij aby powiększyc

Telefony

od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 - 16:00

+48 22 645 54 88
+48 22 645 54 58
+48 22 645 94 48

Fax
22 645 59 65

E-mail
cem@polskieradio.pl

Nr Konta
Polskie Radio SA
PKO Bank Polski S.A.
95 1020 1026 0000 1002 0298 1389