Komitet KOR

Anka Kowalska

Ostatnia aktualizacja: 19.09.2016 07:00
Audio
  • Rozmowa z Anką Kowalską na temat przygotowań do procesu KOR oraz stanu zdrowia uwięzionych, m.in. Andrzeja Słowika, Jacka Kuronia i Andrzeja Gwiazdy. (RWE, 1983)
  • Anka Kowalska o stosunkach pomiędzy rządem a ludźmi kultury, również o więźniach politycznych. (BBC, październik 1986)

Anka Kowalska (1932-2008), członek KOR. Poetka i prozaiczka, autorka m.in. powieści "Pestka" i opublikowanych w drugim obiegu "Wierszy z obozu internowanych". Studiuje polonistykę na KUL. W latach 1960-68 należy do PAX-u. Występuje, protestując przeciwko stanowisku stowarzyszenia wobec wydarzeń marcowych. W Komitecie prowadzi kartotekę radomską, redaguje Komunikat i pozostałe dokumenty KOR (nieformalny sekretarz Komisji Redakcyjnej). Jej dziełem był w dużej mierze tzw. korkowiec – suchy i precyzyjny, z niewielkim zasobem słów, język dokumentów KOR. W 2006 odznaczona Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzeniua Polski.

(Biogram za "Tygodnikiem Powszechnym". Powstał na podstawie wydanego przez Ośrodek KARTA słownika biograficznego "Opozycja w PRL", "Leksykonu Opozycji Politycznej 1976–1989" Dariusza Cecudy, książki Jana Józefa Lipskiego "KOR" - i nieocenionej pomocy prof. Andrzeja Friszke).

Ankę Kowalską w 35. rocznicę powstania KOR wspomina Ewa Milewicz.