Komitet KOR

Emil Morgiewicz

Ostatnia aktualizacja: 18.09.2016 12:00
Audio
  • Z Emilem Morgiewiczem na temat Amnesty International w Polsce rozmawia Jeremi Sadowski (pseud. Piotr Sawicki). Nagrano w Carlsbergu w RFN. (RWE, 1983)

Emil Morgiewicz (ur. 1940), członek KOR. Prawnik i dziennikarz. Od 1966 członek tajnej organizacji "Ruch". Aresztowany w przeddzień planowanego podpalenia Muzeum Lenina w Poroninie (sam był przeciw tej akcji), skazany na 4 lata więzienia. Po wyjściu na wolność pisze krytyczny raport o sytuacji w polskim więziennictwie, wysłany do Amnesty International. W 1975 wstępuje do AI. Jako członek KOR bierze udział w rozmowach na temat powołania komitetu reprezentującego wszystkie stronnictwa opozycyjne. Po tym, jak Leszek Moczulski podejmuje decyzję o powołaniu ROPCiO bez udziału przedstawicieli KOR, nie podpisuje deklaracji założycielskiej. Do ROPCiO wstępuje kilka miesięcy później, gdy KOR przekształca się w Komitet Samoobrony Społecznej "KOR". W latach 1982-90 na emigracji, przez pewien czas związany m.in. z prowadzoną przez ks. Blachnickiego Chrześcijańską Służbą Wyzwolenia Narodów. W 2006 odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Polonia Restituta.

(Biogram za "Tygodnikiem Powszechnym". Powstał na podstawie wydanego przez Ośrodek KARTA słownika biograficznego "Opozycja w PRL", "Leksykonu Opozycji Politycznej 1976–1989" Dariusza Cecudy, książki Jana Józefa Lipskiego "KOR" - i nieocenionej pomocy prof. Andrzeja Friszke).