SKS

Ten bunt wyrażał ich niezgodę na zło. 15 maja 1977, po żałobnej manifestacji nazwanej "czarnym marszem", u stóp Wawelu utworzyli pierwszy Studencki Komitet Solidarności. Słowo "solidarność" nie było wtedy w częstym użyciu. - Z kim solidarni? – pytano ich. - Z sobą samymi - odpowiadali. W sześciu miastach prowadzili działalność edukacyjną, poligraficzną i obywatelską. A kiedy powstała "Solidarność", stali się jej naturalnymi liderami.

Studencki Komitet Solidarności

W odpowiedzi na wstrząsający fakt zabójstwa....

Ostatnia aktualizacja: 09.05.2012 14:00
"15 maja br. powołaliśmy Studencki Komitet Solidarności dla zainicjowania prac nad utworzeniem autentycznej i niezależnej organizacji studenckiej".

STUDENCKI KOMITET SOLIDARNOŚCI - OŚWIADCZENIE:

7 maja br. zginął śmiercią tragiczną w niewyjaśnionych okolicznościach nasz Kolega, student filologii polskiej oraz filozofii UJ Staszek Pyjas. Zmarły był człowiekiem o niezależnych nonkonformistycznych poglądach. W ostatnim okresie życia czynnie współpracował z Komitetem Obrony Robotników.

Śmierć ta głęboko wstrząsnęła opinią środowiska akedemickiego nie tylko Krakowa, ale całego kraju. Spowodowała także oficjalny protest KOR, wyrażony w "Oświadczeniu" z dnia 9 maja.

W odpowiedzi na wstrząsający fakt zabójstwa zrodziła się wśród studentów krakowskich spontaniczna inicjatywa zbojkotowania imprez juwenaliowych. Żałoba studentów i mieszkańców Krakowa była wielokrotnie naruszana przez funkcjonariuszy SB i SZSP. Między innymi zatrzymano i aresztowano wielu naszych kolegów biorących udział w żałobie, a nawet wielokrotnie dopuszczano się profanacji miejsc żałoby.

Tym samym SZSP straciło ostatecznie moralne prawo do reprezentowania środowiska studenckiego. Dlatego z dniem 15 maja br. powołaliśmy Studencki Komitet Solidarności dla zainicjowania prac nad utworzeniem autentycznej i niezależnej organizacji studenckiej.

Studencki Komitet Solidarności oświadcza:

Okoliczności śmierci Stanisława Pyjasa wymagają publicznego wyjaśnienia przez kompetentne organy władzy i pociągnięcia do odpowiedzialności sądowej winnych zbrodni bez względu na to, jakie zajmują stanowisko. Studencki Komitet Solidarności żąda ujawnienia i ukarania sprawców i profanacji żałoby po Staszku. Studencki Komitet Solidarności apeluje do wszystkich o poparcie i informacje na temat represji godzących w uczestników żałoby. Oświadczamy, że będziemy organizować samoobronę przed represjami.Studencki Komitet Solidarności solidaryzuje się z Komitetem Obrony Robotników.

Członkowie Komitetu upoważniają następujące osoby do reprezentowania stanowiska SKS:

1.    Lesław Maleszka, Kraków ul. Bławatkowa 6a
2.    Andrzej Balcerek, Kraków ul. Kwiatów Polskich 13
3.    Liliana Batko, Kraków ul. Grodzka 27/5
4.    Elżbieta Majewska, Kraków
5.    Małgorzata Gątkiewicz, Kraków ul. Podmiejska 22
6.    Bogusław Sonik, Kraków ul. Floriańska 43/3a
7.    Józef Ruszar, Kraków ul. Tarnowskiego 8/1
8.    Joanna Barczyk, Kraków ul. Reymonta 75 DS 7 p.105
9.    Wiesław Bek, Kraków Al. 3-go Maja DS. "Żaczek" p. 688
10.  Bronisław Wildstein, Kraków ul. Chocimska 3/3,