Powstanie Warszawskie (nowe)Baczyński
Section04
Powstańczy grób

Opowieść Feliksy Drapczyńskiej, matki Barbary Baczyńskiej.

Musiał iść i walczyć

Rozmowa z Wiesławem Budzyńskim, znawcą życia i twórczości Baczyńskiego.

Chciał zostać żołnierzem

Wspomnienia Bogdana Deczkowskiego ps. Laudański, dowódcy i przyjaciela poety.

Jakby Baczyński przeżył wojnę

Rozmowa z Łukaszem Orbitowskim, autor książki o alternatywnej historii życia poety.

Opisywał rozpad świata

- Wyobraźnia tego poety jest związana z żywiołem wody - mówi Paweł Rodak, historyk literatury o apokaliptycznej wyobraźni Baczyńskiego.

O poetyckich obsesjach Baczyńskiego

Opowiada Andrzej Konkowski, historyk literatury.

Jego wiersze miłosne są najpiękniejsze w polskiej literaturze

O wierszach Baczyńskiego dla żony mówi Jolanta Pol z Muzeum Literatury.

Nastroje Baczyńskiego są dla nas zrozumiałe

Uczennica liceum im. Batorego w Warszawie mówi o odbiorze wierszy przez młodzież.

Te wiersze uformowały moją młodość

Rozmowa z piosenkarką Karoliną Cichą o jej hołdzie złożonym poecie Tadeuszowi Gajcy.

Broń zastąpiła pióro

O jedności słowa i czynu walczących poetów mówi Tomasz Burek, krytyk literacki.

Nie chcieliśmy mieć kompleksu Mickiewicza lub Słowackiego

Opowieść poety Lesława Bartelskiego o świadomych wyborach pisarzy czasów wojny.

Poeta czy żołnierz

O życiowych wyborach twórców czasu wojny mówi Andrzej Gronczewski, krytyk literacki.