Section00

dom muzyki zbudujmy go razem

Dom MuzykiCel akcji
Section01
Section04

Cel akcji

Dom Muzyki ma być miejscem integracji środowisk twórczych z osobami z niepełnosprawnościami, które są wybitnie uzdolnione artystycznie. Ma być miejscem, w którym otrzymają niezbędną pomoc. W budynku znajdą się pracownie fizyko- i psychoterapeutyczne. W pracowniach muzycznych i plastycznych będą odbywać się zajęcia warsztatowe dla osób niepełnosprawnych oraz terapie dla podopiecznych nieposiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (osoby z depresją, chorobą dwubiegunową afektywną, uzależnieniami). Jedną z podstaw terapii będzie pomoc w realizacji projektów artystycznych. Dom Muzyki będzie wydawał i promował zarejestrowane na miejscu dzieła powstałe w wyniku integracyjnej pracy twórczej.
W planie jest powołanie specjalnego zespołu prawników i pracowników socjalnych, którego zadaniem będzie pomoc potrzebującym w życiu codziennym, co ma zapobiegać wykluczeniu społecznemu.

Budynek Domu Muzyki (pow. 1300 m2) powstaje we wsi Ruda, w pow. mińskim, ok. 25 kilometrów od centrum Warszawy na terenie XVIII-wiecznego parku, nad malowniczą rzeką Mienią. Inwestycja była prowadzona głównie dzięki wsparciu PFRON i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Wkład własny Stowarzyszenia pochodził z organizowanych koncertów i innych przedsięwzięć artystycznych. Artyści i producenci koncertów zrzekali się honorariów na rzecz budowy Domu. Wspólnie ze sponsorami komercyjnymi udało zgromadzić się większość sprzętów (studio nagrań, instrumenty muzyczne, meble).
Teraz prace budowlane wymagają dokończenia. Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (prawie 400 tys. zł) bardzo realne stało się otwarcie Domu Muzyki w 2018 roku. Obecny koszt dokończenia placówki to ok. 1 mln zł.

Wizualizacja budynku Domu Muzyki