Radio Chopin

1949

Ostatnia aktualizacja: 04.10.2017 22:45
Jurorzy nie mogli patrzeć na pianistów.
Audio
  • Jerzy Waldorff wspomina IV Konkurs Chopinowski w 1949 r. (PR)
Jury przysłuchujące się grze uczestników Międzynarodowego Konkursu im. Fryderyka Chopina w 1949 r.
Jury przysłuchujące się grze uczestników Międzynarodowego Konkursu im. Fryderyka Chopina w 1949 r.Foto: PAP/CAF

– Był to początek ohydy, która miała trwać, jak wiemy, 40 lat – w archiwalnym nagraniu Jerzy Waldorff wspominał ustalone przez komunistów zasady pracy jury podczas IV Konkursu Chopinowskiego.

Konkurs miał odbyć się w 1942 roku, ale przeszkodziła temu wojna. Po jej zakończeniu Warszawa była zburzona, ale dla celów propagandowych postanowiono szybko zorganizować pianistyczne zmagania. – Władze ówczesne chciały pokazać, że Polska pod patronatem naszego wielkiego przyjaciela i dobroczyńcy od razu tak rozkwitła, że już jest Konkurs Chopinowski – ironizował Jerzy Waldorff.

Konkurs w 1949 roku był wyjątkowy z kilku względów. Odbywał się w stulecie śmierci Fryderyka Chopina, wiele nagród (w tym trzy pierwsze) trafiło w ręce Polaków, wreszcie - komuniści w obawie przed stronniczością jurorów posadzili ich za żaluzjami, aby nie mogli widzieć, kto gra. Za tym pozornie zabawnym absurdem kryła się jednak bardzo poważna groźba.