Radio Chopin

Międzynarodowe Centrum Muzyki

Ostatnia aktualizacja: 22.11.2017 21:28
Trwa konkurs ogłoszony przez NIFC
Plakat konkursu architektonicznego na Międzynarodowe Centrum Muzyki w Żelazowej Woli.
Plakat konkursu architektonicznego na Międzynarodowe Centrum Muzyki w Żelazowej Woli.Foto: NIFC

Narodowy Instytut im. Fryderyka Chopina do 28 grudnia czeka na zgłoszenia w I etapie konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Międzynarodowego Centrum Muzyki w Żelazowej Woli. Na terenie przyszłego centrum mają się znaleźć m.in. sala koncertowa na ok. 650 miejsc z estradą dla stuosobowej orkiestry, sale ćwiczeń muzycznych, sala kameralna, sala konferencyjna, studio nagrań, sale edukacyjne.

Koncepcja architektoniczna musi uwzględniać przestrzenne powiązanie z Domem Urodzenia Fryderyka Chopina, który jest centralnym punktem otaczającego go zabytkowego parku, w szczególności zaś harmonizować z funkcją miejsca – parku-pomnika stworzonego w latach 20. i 30. XX wieku, dla upamiętnienia wielkiego artysty.

Swoim gabarytem powinna wpisać się organicznie w krajobraz, nie dominując otoczenia, co nie wyklucza propozycji architektonicznych o wyrazistej tożsamości. Ukształtowanie terenu, kontekst architektoniczny międzywojennego parku-pomnika i roślinność, tworząca kompozycje zmienne w czasie są istotnymi punktami odniesienia projektu.

Katalog Nagród:
– I nagroda – 200 000 zł brutto + zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej,
– II nagroda – kwota pieniężna w wysokości nie niższej niż 150 000 zł brutto
– III nagroda – kwota pieniężna w wysokości nie niższej niż 100 000 zł brutto
– Organizator przewiduje przyznanie wyróżnień formalnych w kwocie nie niższej niż 12 000 zł brutto dla uczestników konkursu składających prace konkursowe w etapie II konkursu

Uroczyste wyników konkursu odbędzie się najpóźniej 29 czerwca 2018.

(NIFC/MŁG)