Radio Chopin

I Symfonia #beethovenwkwarantannie

Ostatnia aktualizacja: 11.06.2020 15:00
Zapraszamy do wysłuchania pierwszego z czterech koncertów „Beethoven w kwarantannie”, wspólnego projektu duetu fortepianowego współtworzonego przez Julię Kociuban i Ilię Maximova. Artyści prezentują I Symfonię C-dur op. 21 Ludwiga van Beethovena w transkrypcji na cztery ręce, sporządzonej przez niemieckiego wirtuoza romantycznego pochodzącego z Opola Hugona Ulricha (1827-1872).
beethovenwkwarantannie
#beethovenwkwarantannie Foto: Kociuban / Maximov

I Symfonia Beethovena, skomponowana w latach 1799-1800 symbolicznie zamyka stworzony przez Haydna i Mozarta rozdział zatytułowany „Symfonia XVIII wieku” i otwiera się szeroko na stulecie romantyzmu. Chociaż ułożona z tradycyjnych czterech części, z formą sonatową na miejscu pierwszym i czwartym, częścią powolną na miejscu drugim i menuetem jako trzecim ogniwem cyklu, Symfonia C-dur wnosi wiele nowości. Już sam jej gest otwarcia – pierwszy akord, który silnie (jak na ówczesne, „późnoklasyczne uszy”) dysonuje, jest znakiem, że od tego dzieła zaczyna się nowy etap w dziejach symfoniki późnoklasycznej, który kulminować będzie w skomponowanej na początku lat 20. XIX wieku Dziewiątej z chórem-odą „Do radości” w finale. Zanim jednak powstała IX Symfonia, na artystycznej drodze Beethovena pojawiły się wcześniej takie zjawiska, jak Symfonia Czwarta, Piąta i Siódma, które odsłaniać się będą sukcesywnie na naszej stronie aż do końca długiego weekendu.