Radio Chopin

Zbiory PWM on-line

Ostatnia aktualizacja: 17.02.2021 12:35
Przez ponad 75 lat istnienia PWM zgromadziło setki tysięcy materiałów o wielkiej wartości kulturowej, które udostępnia teraz w cyfrowej Polskiej Bibliotece Muzycznej. W kolekcji znajdują się nuty dzieł skomponowanych od średniowiecza do współczesności, zbiory ikonograficzne (fotografie i grafiki prezentujące m.in. codzienne życie kompozytorów, fotografie teatrów i oper), reprodukcje korespondencji i rękopisów muzycznych, afisze i programy koncertowe oraz wycinki prasowe.

Podobnie jak najcenniejsze dzieła narodowego malarstwa czy rzeźby, teraz imponujące zbiory materiałów muzycznych są łatwo dostępne i, co więcej, przekazane do aktywnego użytkowania.

„Uruchomienie na tak dużą skalę procesu digitalizacji zasobów naszej Oficyny to milowy krok w udostępnianiu treści związanych z polską muzyką odbiorcom na całym świecie”, komentuje Dyrektor – Redaktor Naczelny Polskiego Wydawnictwa Muzycznego dr Daniel Cichy. 

Udostępnione on-line zasoby, zgromadzone na portalu www.polskabibliotekamuzyczna.pl, przeznaczone są dla wszystkich: instytucji i osób prywatnych – zawodowo związanych z muzyką, lecz także uczniów, studentów, melomanów. Szybki, łatwy dostęp do materiałów cyfrowych to także szansa częstszej obecności muzyki polskiej w repertuarze koncertowym i mediach, jak również krok w kierunku upowszechniania wiedzy o muzyce polskiej.
W Polskiej Bibliotece Muzycznej znajduje się ponad 10 000 obiektów cyfrowych. Bez względu na czas i miejsce, przy wykorzystaniu dowolnej przeglądarki internetowej użytkownicy mogą bez przeszkód wykorzystywać fragmenty utworów w swojej działalności naukowej i dydaktycznej, a droga do wypożyczania materiałów orkiestrowych jest znacznie prostsza.
Od 2017 roku przy projekcie pracowało kilkadziesiąt osób, a dzięki współpracy z doświadczonymi specjalistami na przestrzeni ostatnich kilku lat oficyna wypracowała przejrzystą, ale i szczegółową ścieżkę, jaką przechodzą materiały fizyczne, nim trafią do Polskiej Biblioteki Muzycznej. Centrum działań stanowi specjalnie stworzona pracownia digitalizacyjna wyposażona w najnowocześniejsze skanery, komputery i oprogramowani. Nad skomplikowanym procesem digitalizacyjnym czuwa wykwalifikowana kadra archiwistów i dokumentalistów, kopistów i redaktorów muzycznych, grafików, fotoedytorów i specjalistów od zarządzania bazami danych.