Radio Chopin

Przed Chopinem

Ostatnia aktualizacja: 23.10.2017 14:20
Prowadzą Ewa Szczecińska, Maciej Łukasz Gołębiowski i Krzysztof Dziuba

"Najpiękniejsza ze wszystkich jest muzyka polska" – głosił tytuł jednej z pomnikowych książek poświęconych polskiej kulturze muzycznej. Przez lata traktowaliśmy ją z przekąsem, bo większość nazwisk kompozytorów znana była wyłącznie badaczom historii. Dziś, w XXI wieku, skarbnica nagrań nie ma granic. Od starosądeckich anonimów, poprzez Radomczyka, Piotra z Grudziądza, Pękiela, Mielczewskiego po komponującego inżyniera wojskowego, niejakiego Tadeusza Kościuszkę. No, kto by przypuszczał...