Section2
II Pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny w 1983 roku
Wszystkie Spotkanie w Belwederze z władzami państwowymi i kościelnymi. Warszawa, 17.06.1983 Foto: PAP/Grzegorz Rogiński