Redakcja Programów Katolickich

Zmartwychwstanie

Ostatnia aktualizacja: 31.03.2013 12:00
Z Ewangelii według św. Jana - J 20,1-9
Audio
  • Homilia wygłoszona przez o. Jacka Salija w Niedzielę Wielkanocną 31 marca 2013 r. podczas mszy św. o godz. 9.00 w Bazylice p.w. Świętego Krzyża w Warszawie
Zmartwychwstanie
Foto: Glow Images/East News

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: „Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono”.

Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.

Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

Zobacz więcej na temat: Wielkanoc pascha